Strategier för muntligt upplägg vid textsamtal

Här kommer ett inlägg som fokuserar på att ge eleverna strategier inför de muntliga proven men även för textsamtalet vid läsning. Till inlägget hör ett par affischer med exempelmeningar för att följa de olika momenten som hör till textsamtalet för att eleverna ska få de strategier de behöver för att kunna genomföra dem självständigt.

Jag har tidigare delat en hel del upplägg kring hur man kan arbeta med den muntliga förmågan i svenska. I det här inlägget delar jag några exempelmeningar för att ge strategier för hur eleverna kan uttrycka sig och formulera sig i de styrda textsamtalen. Detta efter att behovet framkom för några elever som behövde mer stöd i hur de för fram sina åsikter utifrån de olika delarna av samtalet.

Du får också länkar till gamla inlägg för att få tips på olika upplägg på hur samtalen kan genomföras med fokus på framåtsyftande återkoppling.

Flera olika upplägg

Mitt första tips utgår från ett kortare upplägg som utgår från ett material från normer och värden och som tar en vecka i anspråk. Jag har utgått från textutdrag på ett tema om normer som passade in i ett område vi arbetade med då. Till det finns även några stödmallar för att utveckla sitt resonemang och filmen från Orka Plugga om att utveckla sitt resonemang. Du byter lätt ut texterna till andra teman genom att ta utdrag ur olika antologier el från artiklar. För mina elever har detta blivit ett återkommande inslag minst en gång per termin med samma upplägg där jag bara byter ut texternas innehåll. Här Länk till annan webbplats. ser du ett upplägg med samma form men utifrån mansnormen.

Mitt andra tips utgår från att arbeta med det frisläppta provet ”Spegel, spegel..” från 2012/2013 i en klass. Delar av det finns länkat här Länk till annan webbplats. men enligt hemsidan ska det komma mer material för just de muntliga proven annars finns det att beställa i sin helhet som pdf från Uppsala Universitet och Nordiska Språk.

Mitt sista tips är en bokcirkel som jag genomförde för två år sedan med fokus på fördjupad analys med koppling till samhälle och författare då jag vill att eleverna även tränar på djupläsningen. Boken vi använde var När hundarna kommer och planeringen hittar du sist i den här länken Länk till annan webbplats. (om du vill läsa hela inlägget finns det en del tankar om hur vi utvecklar djupläsningen). Via den här länken Länk till annan webbplats. finns en mall som jag brukar ha vid textsamtal, där rollerna är tydligt indelade efter en struktur som eleverna vid det här laget är trygga med. Du hittar det sist i länken ovan.

Detta arbetsområde tar ett par veckor i anspråk och är också ett återkommande inslag under terminerna. Ofta förlägger jag en bokcirkel lagom i tid inför de muntliga nationella proven då vi har frigjort tid för undervisande lärare att sambedöma. Medan vi sitter med en grupp elever i taget kan vikarien arbeta vidare med den skriftliga slutuppgiften. I år kommer vi att läsa Expeditionen en kärlekshistoria i samband med de nationella proven med tillhörande material.

Exempelmeningar för att ge strategier

Vid varje boksamtalsträff har jag valt att ge framåtsyftande respons på vad eleverna behöver tänka på för att utvecklas vidare. Det tar tid men har gett lönsam effekt. Mina nior säger i år att formen för muntligt upplägg är något de behärskar väl och känner sig trygga i inför de kommande nationella proven.

De exempelmeningar eleverna får inför boksamtalen har varit dessa:

Planera genomförandet av de muntliga nationella proven

När det väl är dags att genomföra de muntliga nationella proven kan man organisera dessa på olika sätt. Jag föredrar att man ger en vecka per ämne och att undervisande lärare sitter med detta. Annars kommer det gå veckor åt att genomföra proven på lektionstid. Men en planering där en vikarie eller annan kollega går in på ditt schema, som jag berättade om ovan, gör att även lektionstiden blir effektiv.

Här finns ett annat upplägg som jag planerade och genomförde för ett par år sedan. Då hade vi en schemabrytande aktivitet där vi lärare organiserade oss för att täcka upp för varandra så alla ämnen som hade muntliga prov kunde sitta med eleverna medan de arbetade med temat. Det föll väl ut och frigjorde tid för bedömning, men om man inte vill arbeta ämnesövergripande fungerar tipset ovan bäst enligt mitt tycke.

Förhoppningsvis gav inlägget lite tips för att ge eleverna strategier och framåtsyftande respons men även förslag på upplägg att inspireras av.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla