Strategier för muntligt upplägg vid textsamtal

Här kommer ett inlägg som fokuserar på att ge eleverna strategier inför de muntliga proven men även för textsamtalet vid läsning. Till inlägget hör ett par Canvor med exempelmeningar för att följa de olika momenten som hör till textsamtalet för att eleverna ska få de strategier de behöver för att kunna genomföra dem självständigt.

Jag har tidigare delat en hel del upplägg kring hur man kan arbeta med den muntliga förmågan i svenska. I det här inlägget delar jag några exempelmeningar för att ge strategier för hur eleverna kan uttrycka sig och formulera sig i de styrda textsamtalen. Jag ger även länkar till gamla inlägg för att ge tips på olika upplägg på hur samtalen kan genomföras med fokus på framåtsyftande återkoppling.

Flera olika upplägg

Mitt första tips utgår från ett kortare upplägg som utgår från ett material från normer och värden och som tar en vecka i anspråk. Jag utgått från textutdrag på ett tema om normer som passade in i ett område vi arbetade med då. Till det finns även några stödmallar för att utveckla sitt resonemang och filmen från Orka Plugga om att resonera. Du byter lätt ut texterna till andra teman genom att ta utdrag ur olika antologier el dyl.

Mitt andra tips utgår från att arbeta med det frisläppta provet ”Spegel, spegel..” från 2012/2013 i en klass. Delar av det finns länkat härlänk till annan webbplats men enligt hemsidan ska det komma mer material för just de muntliga proven annars finns det att beställa i sin helhet som pdf från Uppsala Universitet och Nordiska Språk.

Mitt sista tips är en bokcirkel som jag själv kommer att genomföra utifrån upplägget fördjupad analys med koppling till samhälle och författare då jag vill att eleverna även tränar på djupläsningen. I länken finns en mall som jag brukar ha vid textsamtal, där rollerna är tydligt indelade efter en struktur som eleverna vid det här laget borde vara trygga med. Du hittar det sist i länken ovan. Fokus är fördjupad läsanalys där eleverna lär av och med varandra i samtalen. Detta arbetsområde tar ett par veckor i anspråk och när det väl är dags för proven så kommer de att se filmen som boken bygger på då det passar bra för en vikarie att genomföra.

Exempelmeningar för att ge strategier

Vid varje boksamtalsträff har jag valt att ge framåtsyftande respons på vad eleverna behöver tänka på för att utvecklas och just därför behövs ett par veckor för att hinna med att följa upp alla grupper.

De strategier eleverna får inför boksamtalen är dessa:

Planera genomförandet av de muntliga nationella proven

När det väl är dags att genomföra de muntliga nationella proven kan man organisera dem på olika sätt så man slipper lägga alla lektioner på att genomföra de muntliga proven.

Här finns ett upplägg som jag planerade och genomförde för ett par år sedan. Då hade vi en schemabrytande aktivitet där vi lärare organiserade oss för att täcka upp för varandra så alla ämnen som hade muntliga prov kunde sitta med eleverna medan de arbetade med temat. Det föll väl ut och frigjorde tid för bedömning.

Förhoppningsvis gav inlägget lite tips för att ge eleverna strategier och framåtsyftande respons men även förslag på upplägg att inspireras av.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla