SKAM den som ger sig

Det här inlägget utgår ifrån hur intertextualitet och multimodalitet kan användas för att lyfta på perspektiven och göra det ogreppbara begripligt och det som kan tänkas ligga långt bort närmre.

Publicerad Av

I förra inlägget skrev jag om en planering som grundar sig på studier av grannspråket danska och hur unga författare påverkas av sin samtid. I detta inlägg är det dags att nyttja serien Skam och fördjupa sig dels inom grannspråket norska men även att inta ett samhällsperspektiv. Även denna uppgift är gjord för Svenska 2 men passar även för högstadiet med visst stöd av främst litterära verkningsmedel.

Fokus för planeringen är ett genusperspektiv och hur kvinnans och mannens ställning och utveckling har skett från dåtid till nutid med ett litet tillspetsat SKAM den som ger sig för att visa på att vi fortfarande måste driva utvecklingen framåt. Materialet som fungerar som underlag för studierna är det intertextuella inslaget av Ibsens Ett Dockhem i serien Skam. Målet med undervisningen är att läsa ett utdrag av pjäsen på norska men även att tolka både film och text samt hitta likheter och olikheter mellan könen. Målet är också att läsa på ett djupare plan och inta de kritiska läsglasögonen för att synliggöra samhällsutvecklingen i en komparativ analys.

Läsningen av serien Skam ger en ingång till förförståelse och igenkänning för att ta an ett verk som kan tyckas ligga långt borta från dagens samhälle som Ibsens verk kan verka vid första anblicken. Undervisningen syftar även till att bredda elevernas perspektiv och förståelse för både sig själva och omvärlden och ge en tanke till att dagens ungdomar idag fortsätter det arbete som samhället genom åren synliggjort. Frågan är hur böcker, film och andra texter kan ge eleverna de svaren? Det återstår att se hur analyserna ger svar på den frågan

Så här har jag lagt upp arbetsgången och slutuppgiften:

Material och hjälpmedel:

Genomförande:

A) DEFINIERA BEGREPP

Eleverna kommer att skriva på en Padlet Länk till annan webbplats. eller i ett delat dokument där du som lärare kan följa med i deras tankar. Låt eleverna börja med att definiera eller flödesskriva kring begreppen docka och trofé?

B) TOLKA ETT DOCKHEM

Det är dags att läsa och tolka den första delen av jämförelsen för den komparativa analysen. Som lärare behöver du gå igenom ämnesbegrepp som metaforik och symbolik som är relevanta för den litterära analysen. Texten finns på länken ovan eller på Youtube Länk till annan webbplats. på alla nordiska språk. Frågor att diskutera finns på Norden i skolan och eleverna ska skriva in sina svar på samma Padlet som tidigare med stöd i texten inför den slutliga skrivuppgiften.

C) TOLKA SKAM – KLIPP 1

Inför den andra delen av den komparativa analysen kommer tre klipp från serien Skam att användas. Första klippet berör den t-shirt som Vilde har fått William. Norra påtalar detta för Vilde som återlämnar tröjan. Frågor för diskussion finns på Norden i skolan och dessa diskuteras på samma sätt som ovan med svar på Padlet.

D) TOLKA SKAM – KLIPP 2

Det är dags för andra klippet där Eva och Noora sitter tillsammans på skolgården och William kommer dit. Noora kallar honom avsiktligt för ”Wilhelm” som är en direkt referens till namnet ”Helmer” i Ett Dockhem. Diskutera de frågor som finns på Norden i skolan parvis ange stödjer era svar från klippet och skriv in dem på Padlet-länken.

E) Tolka Skam – klipp 3

I sista klippet är William och Noora tillsammans och William vill läsa Et Dukkehjem tillsammans med henne. Även här finns bra frågor på Norden i skolan för eleverna att diskutera.

F) REFLEKTION

Inför sista skrivuppgiften är det dags att summera och reflektera tillsammans eller enskilt. Här kommer några förslag på reflektionsfrågor:

  • Har er uppfattning och förståelse för serien SKAM ändrats efter at du fått ta del av Ett Dockhem?
  • Diskutera om könsproblematiken i Ett Dockhem och i SKAM-klippen är relevanta och aktuella ännu idag?
  • På vilket sätt kan uttrycket Skam den som ger sig tänkas passa in på verken?

G) GENOMGÅNG AV SKRIVUPPGIFTEN

Inför slutuppgiften behöver eleverna få kunskap om hur en artikel skrivs samt hur man anger referatmarkörer och källhänvisar i löpande text. En mönstertext kan läsas eller skrivas gemensamt om eleverna inte tidigare har kunskap om detta. När de behärskar detta går du igenom uppgiftsinstruktionen nedan. De fetmarkerade orden är de som tangerar kunskapskraven.

UPPGIFTSINSTRUKTION:

Skam den som ger sig

En tidning söker efter artiklar som problematiserar och resonerar kring hur kvinnans och mannens ställning har utvecklats från Ibsens tid till nutid och hur författarna har påverkats av de rådande förhållandena i samhället.

Du ska utifrån rubriken Skam den som ger sig diskutera bärande tankar från olika tider och epoker. Genom att använda olika litterära verkningsmedel ska du diskutera hur dessa kan förmedla idéer och känslor och de intryck de gör på läsaren. Använd dig av ämnesbegrepp som begrepp som metaforik och symbolik när du förklarar stilen. Du ska även resonera om hur författarna och texterna relaterar förhållanden och idéströmningar i samhället. Vilka spår kan man se av dagens tankar och hur har det förändrats under århundradena? Knyt ditt innehåll till titeln. Använd dig av exempel från texterna och använd regler för citat- och referatteknik när du hänvisar till dem.

Rubrik: Skam den som ger sig

H) BEDÖMNING

Bedömningen sker formativt i processen i klassrummet där läraren kan rikta stödet genom att lägga till eller ta bort. De Padlet som eleverna delar ger även värdefull kunskap om vad eleverna missar eller behöver mer stöd av innan slutuppgiften som bedöms som skriftlig text.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla