Att planera för läsning är en grannlaga uppgift för läraren

Ett arbetsområde kring normer, identitet, kön och vänskap utifrån boken Jag, En

Ibland faller inte planeringen ut som den var tänkt. I höstas läste mina elever boken Jag, En. En bok som de upplevde som ganska svår att ta till sig till en början då varje kapitel har en ny karaktär att förhålla sig till. Detta underlättades dock efter att en kollega från det utvidgade kollegiet, Åsa Söderström, delade en ledstång där varje karaktär samt sidor och något kort om personen stod. Detta underlättade den fortsatta läsningen.

Publicerad Av

Ni som följer mig vet att både det utvidgade kollegiet betyder mycket för mig, men även att skapa struktur och stöd för eleverna att vara delaktiga i undervisningen. Det här med läsning är både kul, viktigt och så svårt att planera för på ett bra sätt så att eleverna tar den till sig. Det är därför läraren måste planera för läsningen utifrån just sina elevers behov och det är inte en grannlaga uppgift.

Att presentera en bok som ska läsas i helklass under ett par veckor kräver viss tankemöda av mig som lärare. Om boken presenteras fel och utan sammanhang kan man tappa hela läsupplevelsen. Ibland kan inledningen sättas i ett sammanhang utifrån en låt som eleverna känner igen sig i, i ett större sammanhang där budskapet kopplas ihop till tidigare uppgifter. Den här gången inledde jag helt sonika arbetsområdet genom att visa trailern för filmadaptionen av Jag, En. Detta för att dels visa på budskap och dels att boken som eleverna skulle få läsa nu även finns som film.

Sätta boken i ett sammanhang

Därefter fick eleverna reflektera i några korta frågor genom att jag introducerade läsloggen. Jag högläste sedan de första sidorna och berättade hur jag tänkt kring de kommande boksamtalen där eleverna ger varandra stöd för att tolka och förstå innehållet men även budskap och olika teman i boken. Vi hade innan detta arbetsområde arbetat med att tolka låtar för att ge en bild av vad som menas med budskap och teman och låten vi arbetade med behandlade även normer så den kopplingen fanns också som ett sammanhang.

Jag hade delat upp läsningen i fem olika perioder med fasta frågor öppna frågor som kräver svar som inte ger mig rätt eller fel för kontroll utan får att få fatt i innehållet och det som är centralt att lyfta för kommande skrivuppgifter. Jag valde att använda mig av fasta frågor då detta var första gången eleverna arbetade med in-texter i form av läsloggar och reflektionsskrivande. Om du vill veta mer om just in-texter kan du läsa i mitt förra inlägg Att sortera och utveckla tankar för större tankedjup genom in- och ut-texter.

Jag valde att dela upp läsningen i fem delar:

  • sidorna 7-83
  • sidorna 84-156
  • sidorna 157-211
  • sidorna 212-277
  • sidorna 278-336

Enligt bilden nedan ser ni början av läsloggen. Jag tänkte inte dela hela då frågorna egentligen gör sig bäst om de skapas utifrån det som ämnesinnehållet i klassen behöver utveckla och känner intresse för.

Läslogg Jag En

Stöd för boksamtalen

Boksamtalen höll vi ganska styrda av samma anledning som de riktade frågorna i läsloggen. Jag satte ihop dem fem och fem och alla skulle inta rollen som diskussionsledare en av gångerna. Detta fick de fördela själva. Jag märkte ganska snabbt att eleverna behövde mer stöd kring hur de ska samtala kring text så jag valde att sätta ihop nyckelmeningar för att visa på vad som krävs av samtalsledaren samt deltagarna i samtalet. Ni hittar mallen här nedan. Vill du skriva ut så finns det en Pdf här: Textsamtalet Pdf, 76 kB.

Skrivuppgifter med koppling till innehållet

Efter bokläsningen fick eleverna en skrivuppgift utifrån de frågor jag satt ihop i läsloggen. De fokuserade på olika budskap och teman som var centrala och som även förekom i de diskussioner eleverna hade och jag satt med och lyssnade på. Den såg ut så här och till sin hjälp hade de läsloggen där deras tankar redan fanns. Då de tidigare skrivit reflektionstexter så behövdes ingen skrivmall men jag fick hjälpa några elever med att skapa en inledning som knöt an till bokens titel och författare. Jag skrev då ungefär så här:

Inledning

Ange titeln på boken och författaren och ställ en fråga kring något av ämnena enligt uppgiften.

Huvuddel

Utveckla din fråga genom att besvara den i minst tre stycken. Du har tankar att utgå ifrån i din läslogg.

Avslutning

Summera dina huvudtankar genom att besvara den fråga du inledde texten med.

Jämföra med film

Jag inledde ju arbetsområdet med att visa trailern till filmen och hade tänkt avsluta med att se filmen och då ge följande skrivuppgift men det hann vi inte med. Tanken med att visa film är för att visa på att många gånger missar eleverna viktiga budskap och teman då en film kortar av och förenklar ett innehåll och när de upptäcker det brukar allt fler vilja läsa mer böcker än att ta den enkla vägen genom film. Jag gillar själv film och när man sätter dem i kontrast ser man att de fyller olika funktion.

Stället har jag valt att eleverna själva får skriva om sig själva där de en dag får vara en valfri person. Just denna uppgift inledde jag terminen med då den kopplar till tidigare kunskaper och utgår från elevernas egna perspektiv. Uppgiften har jag delat här på Lektionsbanken. Länk till annan webbplats.

Eleverna kan även skapa bokomslag där teman synliggörs.

Sammanfattning

Med upplägget ovan utifrån boken Jag, En kan jag konstatera att det dels är svårt när eleverna inte har en vana att arbeta med boksamtal där de tillsammans reflekterar kring innehållsfrågorna, dels att bokens yttre ram är mer avgörande än vad vi tror. Boken är därför lättare att arbeta med i klasser som är vana vid boksamtal och mer avancerade upplägg. Trots ledstången och mitt stöd fungerade det inte fullt ut då jag mitt i detta blev sjukskriven i två veckor och sånt kan vi ju inte rå på. Avslutningsvis är det en mycket viktig bok, som jag med erfarenheten nu bara kommer att arbeta med om eleverna är mer vana vid både boksamtal men även formen. Innehållsfrågorna kring identitet, kön, normer och vänskap lyckades ändå engagera eleverna till innehållsrika samtal och där de behövde mer struktur fick jag sitta med och styra mer.

Vill du även ha stöd för mer struktur i boksamtalen har jag gjort en mall även för det i mitt inlägg Strategier för muntligt upplägg vid textsamtal. Det är genom undervisningen vi synliggör vad vi behöver anpassa och med hjälp av att sätta ord på det kan vi tillsammans ge stöd för att inkludera eleverna mer i undervisningen.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla