Lyfta svårare värdegrundsfrågor genom litteratur

Böckerna Onsdag kväll strax före sju samt Din syster måste dö utmanar normer och tankesätt

På Världsbokdagen den 23 april hade vi besök av författaren Mats Berggren. Inför besöket hade jag och min kollega läst Onsdag kväll strax före sju med årskurs 8 och Din syster måste dö med årskurs 9. Syftet med dels besöket och valet av litteratur var att arbeta med skolans värdegrundsuppdrag med fokus på normer och hur man kan lyfta frågor som eleverna har genom litteratur. Båda böckerna tar upp ämnen som berör kön, religion eller annan trosuppfattning samt främlingsfientlighet och de krockar som kan uppstå både inom familjer, mellan vänner och samhället i stort. Det är frågor som elever i skolan har många funderingar kring och är intresserade av att veta mer om - vilket ger en perfekt ingång till litteratur.

Publicerad Av

Båda böckerna tar upp ämnen som berör kön, religion eller annan trosuppfattning samt främlingsfientlighet och de krockar som kan uppstå både inom familjer, mellan vänner och samhället i stort. Det är frågor som elever i skolan har många funderingar kring och är intresserade av att veta mer om - vilket ger en perfekt ingång till litteratur.

När Mats Berggren skrev den senare boken så utgick han från en diskussion om hedersvåld på Facebook. Han ville undersöka frågeställningen hedersförtryck åt flera håll. I den här intervjun Länk till annan webbplats. kan du lyssna mer om hans egna tankar kring varför han skrev boken. Lyssna från 2 min till 11 min. Jag använde den som grund för att eleverna skulle få skapa frågor inför författarbesöket då han även lyfter budskap och tema kring den första boken. Jag formulerade skrivuppgiften så här efter att vi hade lyssnat på avsnittet.

Mats ska besöka vår skola efter påsklovet och ni kommer att få förbereda frågor inför det besöket. Uppgiften består i att ta fram frågor till författaren. Frågorna ska utgå ifrån handlingen i boken. Ni får gärna arbeta i par med att skapa frågor som boken har väckt hos dig/er, saker som författaren kanske har glömt att utveckla men som du vill veta mer om, om hur författarens hittar historier för sina böcker och om han har några generella skrivtips. Ni får ställa frågor så länge det är kopplat till boken och författarskapet.

Mats valde att skriva böckerna ur flera perspektiv för att få många att relatera och känna igen sig i någon karaktär. I podden berättar han att det finns få ungdomsböcker som skildrar hedersvåld och främlingsfientlighet. Det finns inga böcker som är berättade ur de drabbades ögon då de inte vill utelämna sina familjer och så länge det inte gör det vill författaren problematisera just dessa frågor för att lyfta upp samtliga röster och frågor i debatten. Just denna ingång passar skolans uppdrag med värdegrunden väl då elevernas frågor och funderingar är det som skapar ingångar till innehållet i undervisningen så att det knyts ihop med värdegrundsuppdraget. Jag har tidigare skrivit om frågor som utgår från eleverna skapar delaktighet och inkludering. Genom litteraturen kan vi lägga fokus på att skildra inte bara de utsatta utan de som utsätter och därmed verka för att inte befästa normer.

Att mötas och arbeta tillsammans

Jag brukar lägga stor vikt vid att skapa grupper som arbetar med läsloggsfrågor tillsammans. Inför dessa möten så får eleverna först enskilt läsa och reflektera över givna frågor. Jag hittade en del frågor på nätet (Red. Länken fungerar inte längre.) till Din syster måste dö när jag gjorde en sökning som jag delvis lånade av. Jag valde även att dela upp läsningen i fyra perioder med boksamtal och just dessa boksamtal följer en given mall för hur de ska struktureras. Jag har delat den tidigare om du vill ta del av den här Länk till annan webbplats..

Eleverna fick också andra kortare skrivuppgifter under läsningen förutom läsloggen. Ett var att välja ett valfritt citat från boken och skriva ner lite tankar från det. Till sin hjälp hade dessa frågor som syns i första bilden här Länk till annan webbplats.. Jag hade också en tanke om att avsluta med ett sitting drama (här kan du läsa hur man organiserar det) men tiden blev knapp nu mot slutet så jag får spara det till i höst när åttorna ska få läsa den fristående fortsättningen Din syster måste dö.

Som slutuppgift har eleverna just fått i uppgift att skriva ett reportage i åttan och i nian ska de skriva en reflekterande text med stöd av en källa om mordet på Fadime Länk till annan webbplats.. Jag får då även in referattekniken som de i höstas tränade på i samband med läsningen av När hundarna kommer. den uppgiften hittar du här. Eleverna får välja om de vill lyssna på dokumentären Händelser som skakat Sverige som är länkad ovan eller dokumentären från P3 Länk till annan webbplats.. Jag kommer inte att dela dessa uppgifter just nu då jag kommer att använda dem i höst igen men om du som lärare vill arbeta med böckerna så skicka gärna ett PM på Facebook eller via mail så kan jag bifoga dem till dig. Kontaktuppgifter hittar du här Länk till annan webbplats..

Vad gav mötet med författaren, mötet med boken samt mötet mellan eleverna?

Besöket gav eleverna svar på sina frågor och funderingar men jag upplever ändå att många hade mest ut av sina boksamtal. Inför hösten har åttorna önskat att få blanda grupperna ännu mer då de är ute efter varandras olikheter och få fatt i bredden av synsätten. Jag är extra glad för att de explicit frågar efter detta då det är just skolans uppdrag att ge eleverna ett bredare synsätt för att inte vara så begränsade i sina tankar. De är ute efter att problematisera och inte efter vem som har rätt eller fel utan är nyfikna på varandras tankar. Precis som Mats Berggrens frågeställning är det just nyfikenheten och att synliggöra bredden som ligger till grund för att mötas och förstå hur andra tänker känner.

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts.

Svenska, Lgr 11

Språket i boken är lätt och vardagligt och det är just det som fångar eleverna in i handlingen. För de eleverna som kommit längre i sin språkutveckling är det just språket som irriterar dem då det är en del slang. Det som gör detta så bra är att detta synliggör bredden i att läsa: tolka ord och begrepp, läsa mellan raderna för att få fatt i författarens budskap och att reflektera och kritiskt granska utifrån egna upplevelser och andras tankar. Alla elever blir delaktiga och vill fånga just det som författaren problematiserar då det engagerar på ett eller annat sätt. De elever som uttryckt att boken har ett för enkelt språk är ändå de som vill läsa fortsättningen för att diskutera frågorna och de som fångades av språket blev intresserade av innehållet. Det är ingen finlitteratur utan en vardag som många elever kan känna igen sig i och har många tankar och funderingar kring. En del har mött normerna andra har tankar om dem men kan genom litteraturen möta och utmana dessa.

Vill du som lärare diskutera innehållet i boken pågår just nu en diskussion i Den digitala bokcirkeln Länk till annan webbplats. på Facebook.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla