Spaning på stan

Normkritisk stadsvandring

I slutet på förra terminen tog jag en promenad med min årskurs nio då vi skulle iväg på en elev-ledd föreläsning. Det var en vanlig cykel- och gångväg; en väg de flesta vandrar varje dag till och från skolan utan vidare reflektion kring vad man har runt om kring sig. Man är så van att gå där att man blir blind för sin omgivning.

Publicerad Av

På vägen dit så får en person syn på en skylt. Vi hör personen utbrista:

-Va! Kan inte en man rasta en hund?

Varpå personens hand pekar på en skylt på en gräsmatta. Då får vi syn på den. Skylten som väckt frustration hos iaktagaren. Nu kanske ni funderar över hur en skylt kan bli innehåll för en bloggtext. En text som dessutom på något sätt ska knyta an till undervisning. Innan jag ger dig svaret fundera ett kort tag över vad du tror stod på skylten som fick personen att utbrista påståendet ovan. Scrolla sedan ner på sidan och titta på bilden och se om det ändrar din uppfattning.

Fundera vidare över vad bilden säger om rådande normer i samhället? Hur kan den ändras för att inkludera fler? Som ni förstår finns det en hel del intressanta tankar att lyfta i samband med det som omger oss i det vardagliga livet. Förutom att synliggöra skylten i blogginlägget vill jag visa på hur jag kan lyfta in det i klassrummet för en klass för att på samma sätt skapa reflektioner och samtalsgrunder kring rådande normer som den elev som nu gick ut nian. Just denna skylt blir extra verklighetsanknutet då jag kan säga att den ligger inom 10 minuters promenad från skolan. På så sätt kan jag involvera eleverna genom att be dem komma på var skylten finns och om de i så fall sett fler skyltar med budskap som skapar begränsningar. Kanske kan du hitta en liknande skylt i din skolas närområde och på så sätt fånga eleverna? Annars får du gärna låna min bild.

Det finns ett metodmaterial av Normstorm Länk till annan webbplats. som har flera bra övningar för att synliggöra rådande normer i samhället och de som begränsar oss. En övning som heter Normspaning (scrolla ner till övning 6 i länken) Länk till annan webbplats.. Den går ut på att eleverna gör en spaning i sin närmiljö och tar bilder på skyltar eller reklam som på något sätt begränsar oss . Syftet är att medvetandegöra hur bilder i omgivningen faktiskt finns där och att vi måste tänka kritisk kring dem. Just det kritiska granskandet är något som elever behöver träna mer frekvent på för att på så sätt vidga sitt tankesätt. Detta gynnar förståelsen av sig själv och sin omvärld men även det reflekterande och kritiska textarbetet.

Utifrån bilden jag visar i klassrummet vill jag att eleverna själva granskar sin närmiljö med en kamera där de dokumenterar vad de ser. Därefter är tanken att bilderna laddas upp på en digital yta för att vi ska kunna samtala om dem senare. Jag kan se flera tänkbara ytor för ändamålet som att lägga upp bilderna på Instagram under till exempel #normspaningpåstan eller att samla dem på en Padlet. I samband med att eleverna delar bilderna får de också sammanfatta sina tankar utifrån ett par stödfrågor om vilken tanke de fick när de såg bilden eller skylten och hur dessa kan ändras för att inkludera fler. Du hittar fler frågor i länken ovan.

Matte men ingen husse?

Bilderna kan sedan eleverna använda för att påverka lokalt. Kanske kan lokalpolitiker få ta del av en digital utställning av vad som finns runt om i samhället och de tankar som unga bär med sig utifrån dessa? Kanske kan man låta eleverna skriva insändare för att föra en debatt kring normer, jämställdhet och jämlikhet med koppling till bilderna och diskrimineringsgrunderna ?

Förutom att övningen i sig synliggör rådande normer och övar kritiskt tänkande kommer eleverna att få reflektera och formulera sig i både tal och skrift. Det är också en möjlighet att skapa meningsfulla aktiviteter utifrån värdegrunden, alltså kapitel 1 i läroplanen, som knyter an till kursplanen, i samband med att man rör sig ute på stan med elever. Förutom att man ibland tar kortare promenader med sina klasser förekommer det ibland att man åker iväg med klasser och ger dem tid på egen hand på stan. För att skapa delaktighet för elever som kanske inte har råd att röra sig bland affärerna eller restaurangerna blir övningen ett naturligt inslag och en meningsfull aktivitet. Jag fick i alla fall ett uppslag för ett par lektioner i värdegrund de där sista dagarna i juni som jag tar med mig till mitt klassrum ni i samband med skolstarten. Kanske du tar dem med dig till ditt eller har en annan bra uppstartsövning som utgår ifrån det kritiska tänkandet utifrån vår värdegrund?


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla