Färgkodade ämnesvimplar

kan det vara något för att enkelt ge stöd?

I samband med skolstart ägnar lärare tid åt att organisera både sin undervisning men även den struktur som bär upp undervisningen. En del skolor har ämnesrum som märks upp på olika sätt med till exempel salsnummer. För att underlätta för eleverna att ta med rätt material kan en enkel färgkodning på skyltarna underlätta. Strukturen runt undervisningen kan hjälpa elever som har svårare med både tids- och rumsuppfattning att hänga med i undervisningen om förutsättningarna finns att hitta och ta med rätt material.

Publicerad Av

För att hjälpa elever att ta med sig rätt material till lektionerna har vi ämnesmappar som följer en färgkodning utifrån en länk på spsm.se (Red. Länken fungerar inte längre.). Min erfarenhet är att strukturer gör att jag kan skapa ett större fokus på innehållet. Det är ju till syvende där vi behöver lägga vårt största fokus i undervisningen, men om inte ramarna finns där från början så kan det skapa låsningar för ämnet.De elever som behöver stöd med att läsa schemat kan färglägga schemat utifrån färgkodningen och ämnet. Detta kan göras både analogt och digitalt beroende på vad man har för behov och möjligheter.

För att ta färgkodningen ett steg närmre klassrummen gjorde jag sal-skyltar som vimplar. Dessa kommer att hängas ovanför dörrarna så att man kan hitta rätt sal genom att se färgen samt ämnet och eleverna kan då också jämföra med sin ämnesmapp för att se om de har rätt material med sig. Det är en ganska enkel struktur att ge till eleverna för att skapa tillgänglighet.

Jag vill dock ändå flagga för att strukturer av detta slag inte är tillräckligt för att skapa delaktighet. Det är enkelt att skapa dem men det finns en hel del annat som vi behöver fokusera för att skapa just delaktighet och möjlighet att lyckas i skolan. Det handlar, som jag skrev inledningsvis, om innehållet i undervisningen och där elever behöver få vara delaktiga och vara med och skapa innehållet. Detta medför engagemang och intresse för det som undervisningen kretsar kring. Mer om det kan du läsa i mitt tidigare inlägg Att lyckas eller misslyckas i skolan - en fråga om delaktighet Länk till annan webbplats.. Det finns således inget enkelt svar på min inledande fråga om det kan vara något för att enkelt ge stöd. Att planera kräver en hel del tankemöda och att faktiskt vara i verksamheten med eleverna och där är vi inte riktigt ännu.

Så även om jag vill ha ett större fokus kring innehållet så kommer jag faktiskt att dela vimplarna och hoppas att fler framgent vill vara med och fokusera på innehållet när vi nu kliver in i klassrummen på måndag. Jag kommer att vara i de blåa och röda rummen. Du ser nog vilka ämnen jag undervisar i då och vad vi kan tänkas jobba med. Jag får be att återkomma med min första planering som jag utifrån förra årets nyfikna frågor nu har satt ihop en planering av.

Här hittar du vimplarna för utskrift Länk till annan webbplats.. Skriv ut dem på hårdare papper och fäst dem på ett snöre eller bara på dörrens övre kant.

vimpel

Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla