Stora grabbar gråter inte

- en planering som skapar delaktighet och engagemang

Ändå sedan jag såg dokumentären True Stories om Aviciis liv och filmen om Ted Gärdestad har jag tänkt att jag ska använda mig av det i undervisningen. Båda filmerna sätter fingret på psykisk ohälsa bland män, ett område som är tabu att prata om men som bidrar till att både normer hålls vid och att pojkar presterar sämre i skolan. Jag skrev om hur det hänger ihop i mitt förra inlägg som problematiserar mansnormer och fasta uttryck som Stora pojkar gråter inte - eller?. Länk till annan webbplats.

När jag såg ett blogginlägg om normer och manskultur Länk till annan webbplats. av Gabriella Scherdin (Red. Länken fungerar inte längre.) i våras blev jag väldigt inspirerad av att ta tag i den där tanken jag burit på om att göra undervisning om frågor som behöver lyftas, som skapar engagemang och möjliggör delaktighet. Då det är många som efterfrågat hur jag gjorde så har jag valt att dela planeringen Stora grabbar gråter inte.

Arbetsområdet inleddes genom att vi utgick ifrån dokumentären True Stories och låten Wake Me Up . Vi använde också artikel "Vem vill du vara i rum där andras omdöme brister?" av Peter Svensson som jag fann på Gabriellas blogg. Utifrån dokumentären och ett blogginlägg blev det en planering för mina samt min kollegas nior i svenska. Jag valde att bygga ut med diskussionscirklar utifrån krönikor och en skriftlig slutuppgift för att kunna bedöma ämnesförmågorna samtal och skrift. Jag la även in ett sommarprat som lyfter just Aviciis mående för att få in fler utomståendes tankar än just bara elevernas samt en källkritisk reflektion då jag ville samarbeta med SO-kollegan då båda ämnena har källkritik som innehåll.

Arbetsgång för delaktighet

När jag gör planeringar brukar jag förpacka dem i en arbetsgång då det är lätt för elever att hänga med i vad lektionen behandlar. Jag anger nämligen lektionsmålet eller punkterna för lektionen för eleverna så att de, om de är borta, kan ta del av det som de missat. Eleverna ges på så sätt möjlighet att ta igen det som de inte kunde delta i och ges förutsättningar att delta fullt ut på nästa lektion. Jag publicerar arbetsgången i vårt digitala forum och kan sedan även ta fram planeringen på tavlan i klassrummet via projektorn så att lektionsinnehållet finns med på tavlan om de glömt sin dator.

Då planeringen är ganska lång så kommer jag att dela den i två delar där nästa inlägg kommer i morgon så att du ska kunna använda materialet efter höstlovet. Nedan finns inledningen av planeringen som utgår ifrån att diskutera och skapa tanketexter med anteckningar som eleverna får ha med sig till slutuppgifterna. Slutuppgifterna bestod av dels en muntlig samt dels även en skriftlig reflekterande text i formen av en krönika. Dessa delar jag i morgon då jag behöver sammanställa materialet och då får du även en länk till hela arbetsgången så du slipper klippa och klistra från blogginlägget.

Vi använde fem veckor till arbetsområdet. Vill du veta mer om tanketexter kan du läsa om de här i inlägget som Att sortera och utveckla tankar för större tankedjup genom in- och ut-texter Länk till annan webbplats.. Det är en enkel metod som bygger på att eleverna skriver anteckningar som sedan används för att texterna ska få både bredd och djup och ge eleverna möjligheter att bredda sitt resonemang och därmed en stöttning i att ge innehållet i texterna större djup.

Arbetsgång till Stora grabbar gråter inte:

Wake Me Up

1. Vi börjar med att lyssna på låttexten Wake Me Up Länk till annan webbplats. av Avicii.

Reflektera över innehållet i texten parvis och försök att formulera vad det är för budskap i låten och hur det är relevant för personen bakom orden? Skriv ner ert svar.

The show must go on

2. Vem var Tim Bergling? Vi tittar på dokumentären True Stories (Red. Länken fungerar inte längre.). Under tiden som ni tittar skriver ni ner de tankar eller frågor ni får. Dessa kommer ni att få dela med er av när vi sett klart filmen för att kunna reflektera över vem Tim var. Här Länk till annan webbplats. finns några stödfrågor.

3. Vi lyssnar på Sommarpratet av Molly Sandén (Red. Länken fungerar inte längre, men du kan hitta långa versionen här Länk till annan webbplats..) från 28:40 till 34:30 i den förkortade versionen för att höra hennes ord om Tims mående och hennes reaktion på uttrycket ”The show must go on”.

Vem vill du vara?

4. Vi läser gemensamt artikeln av Peter Svensson ”Vem vill du vara i ett rum där andras omdöme brister? Länk till annan webbplats.” för att därefter enskilt reflektera över följande frågor:

  • Vad är det Peter Svensson vill problematisera?
  • Svensson skriver att de svar som ges om manlighet är ”prestation, inte visa känslor, fysiskt starka, psykiskt starka och femtio nyanser av våldkapacitet. Att kliva utanför boxen bestraffas direkt.”. Håller du med honom om det? Förklara.
  • Finns det handlingar som är mer accepterat att de görs av ett kön? Finns det handlingar som kan göras av ett kön men inte av ett annat? Vad skulle behöva göras för att vidga den sk boxen? Vad händer om vi inte vidgar den?

Vad är mansnormer?

5. Musse Hasselvall förklarar vad mansnormer är i detta avsnitt av PK-mannen Länk till annan webbplats.. Vi tittar på det och reflekterar sedan parvis utifrån tillhörande frågor till programmet.

En i laget

6. Vi läser gemensamt novellen ”Vi spelar fotboll på vågorna” av Johanna Nilsson ur Antologin En i laget (Gilla, 2016). Ni kommer att få reflektionsfrågor att besvara under läsningen i grupper.

7. Källkritisk reflektion utifrån sidan - En riktig man. Ta del av instruktionen i separat dokument Länk till annan webbplats..

Hoppas att du finner upplägget inspirerande. Resten av arbetsgången kommer imorgon Länk till annan webbplats..