Undervisning om normer i engelskundervisningen

If I were a boy/girl...

Jag har endast en grupp i engelska så det är mer sällan som jag skriver med koppling till det ämnet, men då vi i samband med skolstarten började med normer kring kön, främst mansnormen, så ville jag göra en planering som vi kunde arbeta med i engelskan för att skapa ämnesintegrering och möjligheter till att använda sina kunskaper i fler ämnen.

När jag gjorde planeringen till Avicii, som jag har skrivit om tidigare med rubriken Stora grabbar gråter intelänk till annan webbplats så hämtade jag inspiration från den här bloggenlänk till annan webbplats. Där fanns ett tips om att eleverna hade fått skriva ur ett annat perspektiv för att belysa de normer man upplever begränsar pojkar och flickor i vardagen. Jag ville använda den ingången och gjorde en planering som tar avstamp i låten med titeln If I were a boy/girl. Jag satte sedan ihop olika ämnen och samtalskort för att låta eleverna diskutera och ta ställning i olika påståenden, likt de muntliga korten på NP.

För att hinna lyssna på eleverna när de samtalar kan man behöva organisera upplägget på olika sätt. Dels kan man ju låta paren spela in, dels kan man lyssna på dem på lektionstid medan de andra grupperna arbetar med arbetsgången. För att få tiden att räcka till kan man i och för sig behöva lägga till mer material som eleverna kan arbeta med under två till tre lektioner. Kanske finns det någon uppgift där de ska söka och sovra fram material eller så tittar man på filmen The Mask you live in, som ger en bra grund för resonemang senare till den skriftliga slutuppgiften. Det går även att lyssna på Emma Watsons tal i FNlänk till annan webbplats och arbeta med tillhörande materiallänk till annan webbplats till.

Slutuppgiften består av en skriftlig uppgift som jag skrev om inledningsvis. Jag har lagt in några elevexempel i en länk i arbetsgången men det finns även en skrivmall eller startmeningar via länken ovan.

Planeringen If I were a boy/girllänk till annan webbplats hittar du här.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla