Har du med dig rätt material?

Om tillgänglighet, delaktighet och samhandling.

Frågan möter eleverna redan i dörren in till klassrummet. Ja, det är inte jag som ställer den utan den finns anslagen på klassrumsdörren.

På dörrarna in till klassrummen hänger sedan terminsstart en skylt där frågan möts av en påminnelse utifrån en kort text med fetade ord samt en bild. Idén är inte min utan jag såg den på ett av mina följares Instagramkonto Länk till annan webbplats.. För att göra det extra tydligt har vi färgkodade mappar utifrån ämnena. Om du vill se hur färgerna fördelas Länk till annan webbplats. ser du det här. För de elever som behöver finns det även möjlighet till ett schema i respektive färg av ämnet.

Har du med dig rätt material?

När vi pratar om tillgängliga lärmiljöer finns det olika delaktighetsaspekter. De är tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, engagemang och autonomi. Just detta exempel med skylten handlar om tillgänglighet. Tillgänglighet i sig är inte en tillräcklig anpassning utan vi måste även inkludera autonomi, samhandling och erkännande. En fråga angående dessa aspekter kanske också borde hänga på dörren in till klassrummet? Hur är du med och påverkar innehållet i undervisningen? Hur arbetar ni tillsammans i klassrummet? Detta är frågor som jag brinner lite extra för även om jag villigt ska erkänna att anpassa lärmiljön är mycket enklare att fokusera. Anpassningen sker ju oftast genom några enkla ommöbleringar och stödmallar. Vill du läsa mer om tillgänglighet och att lyckas i skolan Länk till annan webbplats. kan du läsa mer här.

Jag arbetar just nu med funktionsnormen kring olika neuropsykiska funktionsnedsättningar i tre av mina grupper i svenska. Inspiration till detta upplägg kom genom undervisningen när vi arbetade med mansnormen i höstas.  Länk till annan webbplats.Genom elevernas dialoger kring manligt och kvinnligt blev det synligt att flickor och pojkar upplever att de behandlas olika i skolan. De blev nyfikna kring vad det kan bero på. Utifrån dessa tankar ägnade jag jullovet åt att sammanställa ett upplägg som utgår ifrån de olika delaktighetsprinciperna där elevernas frågor och funderingar utgjorde stommen. Jag la stor vikt vid att eleverna skulle få diskutera och lära tillsammans innan slutuppgifterna; två stycken – en muntlig och en skriftlig – genomförs baserat på de tankar eleverna fått genom att lära tillsammans och genom delmoment. Tanken är att jag ska dela det upplägget i nästa inlägg när jag har genomfört den skriftliga slutuppgiften. Här finns en liten glimt av planeringen. (red: länken fungerar inte längre)

Det är bara du som vågar ställa de svåra frågorna som vi behöver för framtiden.

elev årskurs 9

Så för att svara på frågan om eleverna hade med sig rätt material så säger jag nästan då jag ibland samlade in och behöll anteckningar och texter då de annars lätt får fötter. Om de fick arbeta tillsammans och vara med och påverka? Ja, säger jag och eleverna. Som en elev sa: ”Det är bara du som vågar ställa de svåra frågorna som vi behöver för framtiden.”

Det är viktigt att våga göra undervisning kring det komplexa och svåra. Eleverna har många kloka tankar och det bådar gott inför framtiden. Nu sitter jag här och funderar på hur jag kan fånga de tankar eleverna har lyft i detta område och planera för delaktighet. Vad är en tillräckligt svår och utmanande fråga för att höja mina förväntningarna på eleverna? Visste ni förresten att vi allt för ofta har alldeles för låga förväntningar på våra elever och att det kan vara en bidragande orsak till att elever upplever att de behandlas olika? Väldigt få elever lägger själva fokus på material och arbetsplatser när vi pratar om skolan ändå är det just där vi vuxna lägger stort fokus idag.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla