Jag tänker alltså finns jag

Tänka högt eller tänka rätt är frågan

Återanvända, slänga om och anpassa undervisningen under olika förutsättningar är något vi lärare är bra på. Det är arbetsuppgifter som inte alltid syns utåt. Det är uppgifter som inte syns då det är osynliga tankar som far fram i huvudet för att fylla en funktion – ett syfte – med den undervisning du har i klassrummet. Ett klassrum som hela tiden ändras kräver en förändring kring hur:et utifrån de elever du har i det fysiska rummet. Interaktionen i klassrummet är nämligen väldigt beroende av de fysiska kroppar som verkar där för att eleverna ska lära med, om och av varandra.

En överföringsdiskurs kanske lämpar sig via nätet enligt en checklista men lärandet är ändå beroende av utbyten av tankar och en tanke bakom hur detta ska organiseras. Elever som lämnas ensamma i sitt lärande får ingen att bolla tankar med, lärandet sätts utan sammanhang och att få vara delaktig och inkluderad blir en bekostnad både här och nu samt på sikt. Vi vet inte hur detta nu av nuvarande undervisning kommer att påverka lärandet i det långa loppet. Jag menar the big C (jag tänker på pandemin) påverkar oss ju här och nu, men jag liksom andra lärare är ändå väldigt medvetna om hur pass viktigt det är med fysisk undervisning. Det kommer en tid när det kommer bli synligt det som inte syns idag. Det jag talar om är den kunskap om lärande som lärare har om undervisning samt den kunskap vi får genom undervisningen. Den skapar möjlighet för reflektion för att kunna vrida om och anpassa undervisningen så att eleverna lär tillsammans. I Läroplanen finns stöd för att det är eleverna som ska vara aktiva i sina diskussioner.

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.
(Ur Rättigheter och skyldigheter, Lgr 11)

Nu har jag turen att jobba i det fysiska rummet med mina elever och inte via distansundervisning, men jag tycker att det är påfallande hur ofta jag numera behöver tänka om kring bland annat sammansättningen av elevgrupper för att nå syftet med undervisningen. Jag tror att jag inte tidigare har reflekterat så medvetet över hur pass viktig gruppen är för lärandet. Inte heller hur mycket det påverkar mig som lärare och mina elever i den process som undervisning ändå är.

För ett par dagar sedan Twittrade jag ut en tanke. Det verkar som om vi är en del lärare som funderar över konsekvenserna av rådande undervisning och kommande betyg på grund av the Big C. Kommer betyg att sättas högre, saknas underlag för elever som är hemma i allt större omfattning, vilka förmågor kommer att bli lidande och kanske en inte helt ovanlig tanke - hur ska vi orka?

Nu när elevunderlaget sviktar sviktar också mitt engagemang som lärare. Jag har alltid drivits av det fysiska mötet mellan lärare, elev och klasskamrater när jag planerar undervisning. När inte alla de didaktiska frågorna kan beaktas blir undervisningen halt som en trebent pall.
(Från Twitter, Annika Sjödahl)

Har vi lärare tid för egen reflektion tillsammans med kollegor för att kunna sitta på den där pallen utan att vi faller ihop? Ja, jag vet inte om jag gjorde mig själv så mycket klokare i detta inlägg. Nu ska jag slänga om min undervisning för kommande vecka så får stanna där. Dessutom är jag ju lärare och enligt normen så får inte våra tankar utrymme i någon större mening utan det är mer De Andras tankar som ges plats när det ska talas om undervisning. Kanske har ändå mitt inlägg gett dig en inblick i min vardag. Kanske skapar det igenkänning och att du orkar stå pall.

Jag avslutar med följande citat som står ovanför aulan på Uppsala universitet, som jag som nyexaminerad för 20 år sedan gick ner för trappen på. Då tänkte jag att jag har nog valt det bästa yrket. Idag vet jag att vi behöver tänka mer högt och sätta ord på den tysta kunskapen. Detta för att yrkets metodik blir mer synligt och att professionen får finnas bakom tanken med undervisning. Har jag rätt eller fel? Hur tänker du?

"Tänka fritt är stort men tänka rätt är större"

Thomas Thorild


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla