Gör hjärnan en god gärning

En planering i svenska, engelska och NO om digital stress

Du har säkert sett den där bilden som visar antal notifieringar på en mobiltelefon som elever får under en lektion. Bilden visar en tavla som är fylld med namn på olika appar samt ett streck för varje notifiering eleverna har fått på respektive app. Den bilden kan få den mest teknikvänliga att höja på ögonbrynen. Kanske väcks en tanke över hur mycket vi dagligen belastas av digital stress. Vi behöver prata mer om sociala medier. Hur skapar vi medvetenhet kring hur vi lever idag och vad det kan få för konsekvenser på sikt?

Jag fick en tanke en morgon under ett möte med en kollega i NO. Tanken växte och blev en planering för att skapa medvetenhet och möjligheter till reflektion. Jag inledde terminen med planeringen men har faktiskt inte delat den med er. Du kommer därför att få tal del av uppgiften i det här inlägget och hur tanken växte fram i det som slutligen blev planeringen.

Min kollega, som just hade sett ett avsnitt av serien Din hjärna Länk till annan webbplats., berättade för mig om programmet den där morgonen. Vi började leka med ord - gärna hjärnan, goda gärningar – och med detta på min hjärna gick jag hem på eftermiddagen och tittade på avsnittet. I somras hade jag lyssnat på ett sommarprat av Anders Hansen som dessutom underbyggde det som lyftes i programmet. Utifrån programmet fick eleverna skriva ett referat med fokus på referatteknik och för skapa ett innehåll inför en kommande slutuppgift med personliga reflektioner. Innehållet i elevernas reflekterande texter utgick sedan ifrån den fakta som presenterades i programmet där referatet fungerade som minnesstöd för skrivandet av denna.

Jag paketerade som vanligt planeringen i en arbetsgång där jag länkade in förslag på stöd för att eleverna ska få syn på hur det görs. I arbetsgången gavs även eleverna möjligheter att diskutera innehållet tillsammans för att öka delaktigheten och bredda insikterna i varandras åsikter. Frågorna till sommarpratet har jag fått av Fredrik Sandström via den möjlighet vi har att samplanera i Facebookgruppen Svenska i åk 7-9.

Jag har även arbetat med arbetsområdet i engelska och har förutom att låna inspiration av Cecilia Lind Länk till annan webbplats. valt att lyfta in några kortfilmer som inledning.

Du hittar hela planeringen i svenska Gör hjärnan en god gärning Länk till annan webbplats. i länken och den i engelska hittar du via Cecilias blogg ovan. Jag använde frågorna till filmen hon tipsade om, men valde en annan skrivuppgift som satte jag ihop utifrån delvis Cecilias quotes men även utifrån en uppgift jag såg delad i en av engelskgrupperna. Den hittar du här Länk till annan webbplats..

Kollegan jag hade samtalet med då? Hon med NO. Hur fick vi ihop det i planeringen? Kollegan valde att lyfta hur hjärnan fungerar i sin undervisning. I slutuppgiften skrev jag också in det som återfinns i det ämnes kunskapskrav för att eleverna skulle få med det i innehållet.

Vi kunde också ha låtit idrott och hälsa ha varit med men nu blev det inte så på grund av vikarie i det ämnet. Vinsterna med samplanering är många. Dels skapar vi möjlighet för eleverna att använda sina kunskaper från fler ämnen i slutuppgifterna dels minskar antalet bedömningsuppgifter. Det leder till minskad stress både hos eleverna och lärare plus att jag som svensklärare kan lägga fokus på att ge språkligt stöd för att eleverna får fram de bärande tankarna i en logisk struktur.

Nu kanske det är lite sent att använda sig av planeringen men den kanske passar i början av höstterminen igen. Jag återkommer med ett inlägg där jag har tänkt att samla mina större planeringar inför läsårsstart.


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla