En länksamling av planeringar

Har du idétorka eller bara vill låta dig inspireras?

I detta inlägg hittar du delade planeringar tidigare inlägg samt några inte tidigare delade uppgifter eller planeringar. Kanske de kommer till pass för höstens undervisning i främst svenska. Det finns även en del ämnesövergripande planeringar i so, no, bild och engelska.

Sedan jag började blogga på den här bloggen i augusti 2015 har det hunnit bli en hel del inlägg som är ämnesrelaterade. Många inlägg handlar om planering, bedömning och respons där jag skrivit kring det som jag själv reflekterat kring för stunden. Ofta i samband med att jag läst något kring ämnet. Oftast har inläggen handlat om undervisningens innehåll med konkreta upplägg. I detta inlägg har lyft fram några sådana planeringar som du kan inspireras av, låna och göra om utifrån tycke och smak.

Jag sorterar dem utifrån förmågorna för att du ska kunna välja utifrån det behov du har i din undervisning. Många planeringar utgår ifrån flera förmågor så de ofta utvecklas tillsammans.

Temaplaneringar med fler förmågor

Fatta vad skolan handlar omlänk till annan webbplats

I planering får eleverna ta del av olika texter och filmer för att jämföra hur skolan och livet som ung i andra länder kan te sig. Syftet är att få syn på att skolan är viktig här och nu på eleverna.

Får alla vara olika men lika unika?

Planeringen syftar till att skapa medvetenhet om normer kring funktion och främst kring NPF. Till uppgiften hör tydliga och avgränsade instruktioner som jag har delat upp i tre olika blogginlägg. Det finns filmer, texter och frågor för diskussion för att skapa ett innehåll för slutuppgifterna som är både en muntlig samt en skriftlig uppgift med en skrivram där eleverna får reflektera och fundera över frågeställningen som utgör titeln på planeringen.

Blogginlägg 1länk till annan webbplats
Blogginlägg 2länk till annan webbplats
Blogginlägg 3länk till annan webbplats

Stora grabbar gråter intelänk till annan webbplats
En planering om de normer som begränsar pojkar och leder till sänka krav i skolarbetet. Till uppgiften hör diskussionsfrågor utifrån dokumentären om Aviciis liv, en muntlig diskussionscirkel med olika krönikor, en källkritiks uppgift samt en skriftlig slutuppgift.

Blogginlägg 1länk till annan webbplats
Blogginlägg 2länk till annan webbplats

If I were a boy/girllänk till annan webbplats
En planering i engelska som utgår ifrån låten med samma titel. Används gärna ihop med planeringen Stora grabbar gråter inte i svenska.

Lika mycket medborgare?länk till annan webbplats
En ganska kort planering som utgår ifrån Elin Wägners texter kring kvinnlig rösträtt. Tanken är att både svenska och so arbetar med ämnet samtligt. Till uppgiften hör en skriftlig samt en källkritisk uppgift.

Planering för praonlänk till annan webbplats
Inför och efter praon kan eleverna diskutera och reflektera över yrkesval för att fundera över vilka yrken som finns, varför man väljer som man gör och väcka ett intresse för vad man själv vill bli.

Ungas tankar om sin framtidlänk till annan webbplats
En planering som vi gjorde i samband med valåret där eleverna får delge sina tankar om vad de tänker om sin framtid. Till uppgiften hör en källkritisk uppgift.

SKAM

Utifrån avsnitt eller delar av serien SKAM skapade jag tidigare tre inlägg där förslag finns på att lyfta olika normer och även grannspråksundervisningen. Du hittar den här:

Del 1länk till annan webbplats
Del 2länk till annan webbplats
Del 3länk till annan webbplats

Samerlänk till annan webbplats
En planering om de normer som finns kring samer. Till uppgifterna hör film, serier och texter av olika slag samt en skriftlig slutuppgift.

Shunolänk till annan webbplats
Utifrån kortnovellen och ett radioprat får eleverna fundera över identitet och slang. Härlänk till annan webbplats finns också mer uppgifter.

Några råd till mig själv

Detta är en väldigt rolig uppgift som jag använt flera gånger där eleverna först får lyssna på råd som andra ger sig själv samt även skriva egna råd. Just nu verkar dock serie nerplockad men det finns länkar till sommarprat som får ersätta filmerna.

Del 1länk till annan webbplats
Del 2länk till annan webbplats

Sommarprat

Ett roligt avslut av skoltiden i nian kan sommarprat vara. Det kan få summera högstadietiden eller reflektera över framtiden. Här finns förslag:

Del 1länk till annan webbplats
Del 2länk till annan webbplats


Skriftliga uppgifter

Gör hjärnan en god gärninglänk till annan webbplats
En planering som skapar medvetenhet om hur träning, sömn och mobilen påverkar vårt mående. Till uppgifterna hör att skriva ett referat av Anders Hansens sommarprat, diskutera olika avsnitt av serien Din hjärna samt en reflekterande slutuppgift där de bärande tankarna från referatet utvecklas med egna tankar. Kan med fördel användas i flera ämnen för att skapa sambedömning.

Dagbok 2020länk till annan webbplats
En planering som syftar till reflektion kring dagens samhälle och hur det påverkar eleven. Det finns länkar med för att bidra till forskningen med sina tankar. Används med fördel ihop med diskussionscirkeln om yrken.

Världen nu och världen efterlänk till annan webbplats
En planering som utgår ifrån en dikt och en låt i syfte att skriva dikter för att sprida hopp och glädje. Använd gärna ihop med planeringen Dagbok 2020.

Sagor med nytt perspektivlänk till annan webbplats
Vi läser och diskuterar sagor med olika perspektiv för att sedan även skriva egna. Nu finns det även nytt material där sagor skrivs med större representation att använda som inte fanns när jag gjorde planeringen. Här finns också en stödmall för författarporträttlänk till annan webbplats, samt stöd i att tolka bilderlänk till annan webbplats.

Gestaltat skrivande
Utifrån Ronja Rövardotter får eleverna gestalta egna texter. Läs mer härlänk till annan webbplats och här.


Muntliga uppgifter

Diskussionscirkel om yrkenlänk till annan webbplats
En kortare uppgift som grundar sig i olika texter, skriftliga som muntliga, för att problematisera hur yrken påverkas av den pågående pandemin.

Diskussionscirkel om jämställdhetlänk till annan webbplats
En kortare uppgift som utgår ifrån texter om jämställdhet. Används med fördel ihop med planeringen Tänka med pennanlänk till annan webbplats.

Ted Gärdestadlänk till annan webbplats
Diskussioner och analyser av psykiskt mående med hjälp av Ted Gärdestads låtar, en dokumentär och lite andra röster utgör den här planeringen som knyter an till planeringen Stora grabbar gråter inte.


Läsa, tolka och kritisk granska

När hundarna kommerlänk till annan webbplats
En planering med läslogg, diskussioner och textanalys av bokens tema och budskap med koppling till samhället.

Jag, Enlänk till annan webbplats
En planering som utgår ifrån normer om kön och genus. Boksamtal, läslogg samt reflekterat skrivande tillhör uppgifterna som eleverna får möta.

Läsa och tolka låttexter med koppling till samhälletlänk till annan webbplats
Utifrån Norlie & KKV låt Ingen annan rör mig som du ges eleverna tydliga delmål i hur de kan göra kopplingar till samhället och författarna. Uppgiften avslutas med en egen analys av en valfri låt.

Tolka bilder i närmiljön med en kritisk blicklänk till annan webbplats
Vilka normer kan eleverna få syn på med en kritisk blick av de skyltar som finns i vår omgivning?

Onsdag kväll strax före sjulänk till annan webbplats
Lite förslag på ingångar för att vidga läsupplevelsen av Onsdag kväll strax före sju av Mats Berggren.

Försök till kärnfysiklänk till annan webbplats
Utifrån novellen får eleverna jämföra läsupplevelsen med filmer som är gjorda utifrån novellen.

Grannspråksundervisningen

Skam den som ger siglänk till annan webbplats
Utifrån serien Skam och Ibsens Ett dockhem får eleverna reflektera över hur mannens och kvinnans ställning utvecklats genom åren.

Politik, dikt och grannspråklänk till annan webbplatsEn jämförelse av det danska och svenska språket utifrån Yahya Hassans dikt Barndom och Cherries låttexter.


Länksamlingar för normkritisk undervisning

Här medan finns länkar till olika metodmaterial för att planera olika ämnesområden som jag tycker är bra för att uppmärksamma normer.

Sexualundervisningenlänk till annan webbplats

Med normkritisk blicklänk till annan webbplats

Könsnormerlänk till annan webbplats


Annika Sjödahl

Lärare i svenska och engelska på högstadiet. Ämnesspanare för Lärarnas Riksförbund.

Mejla