En länksamling av planeringar för engelskan

I samband med att jag avslutade förra läsåret sammanställde jag en hel del planeringar för svenskanlänk till annan webbplats samt en del ämnesövergripande planeringar. I höst kommer jag inte att undervisa i engelska. För att ändå skicka med lite av det jag arbetat med under åren kommer här en sammanställning av tidigare delat material.

Inlägget kan fungera som en inspiration för de som är helt nya som lärare i engelska, om du vill frångå arbetsboken eller som en grund för ett tema där man vill ändra om men ändå få tankestöd för att forma undervisningen på.

Jag rekommenderar också att ni tar del av Mia Smiths inlägglänk till annan webbplats som fokuserar mycket mer på engelskan. Hon har väldigt mycket material om digital läsförståelse och realia. En del av planeringarna nedan har vi planerat ihop och det har varit väldigt lärorikt och utmanande att få syn på hur vi tolkar kunskapskraven och undervisningens hur i samband med planeringen. Jag hoppas ni kan hitta det stödet i Facebook-gruppen Engelska i åk 6-9länk till annan webbplats vars syfte det kollegiala lärandet.

Flera förmågor

If I were a boylänk till annan webbplats

We are Virtual Globetrotterslänk till annan webbplats

Realia – A comparison of the school systemlänk till annan webbplats

A Letter to future melänk till annan webbplats

A Christmas Carollänk till annan webbplats

SKAMlänk till annan webbplats

Revolting Rhymeslänk till annan webbplats

Skriva

Writing Promptslänk till annan webbplats

Korta uppgifter när terminen lider mot sitt slut

Cut-up poetrylänk till annan webbplats

Memeslänk till annan webbplats