Regeringens förslag riskerar att sänka statusen

Det är för lågt söktryck till platserna på lärarutbildningen, så nu vill regeringen öka antalet platser med 20 procent. Var är logiken?

Söktrycket mäts genom att se till hur många som söker till utbildningen och hur många av de som söker som kommer in. Det innebär att man kan öka söktrycket på två sätt; genom att fler söker eller genom att antalet platser blir färre. Om man däremot ökar antalet platser men inte förmår att få fler att söka utbildningen så leder det bara till att ribban sänks för vem som får börja på utbildningen.

Vi vill, precis som regeringen, rekrytera de bästa till läraryrket, de med högst betyg från gymnasiet. De bästa studenterna går till de utbildningar som har högst status, och det gör i sin tur att statusen på de utbildningarna höjs eftersom det bara är de bästa som blir antagna. Regeringens förslag riskerar att få motsatt effekt om de inte i nästa vecka har tänkt presentera ett förslag om kraftigt höjda lärarlöner och bättre arbetsvillkor, eftersom det är det som kan få fler att söka sig till läraryrket. Det rår inte riksdagspolitikerna på med dagens huvudmannaorganisation. Det är en ologisk slutsats att tro att man ökar motivationen hos de som har högst betyg från gymnasiet att söka en utbildning genom att se till att vem som helst kommer in.

Man kan också fråga sig vad Jan Björklund menar när han säger att söktrycket har ökat med 40 procent de senaste åren. Universitetskanslerämbetets statistik visar nämligen att söktrycket ligger förhållandevis stadigt runt 1,5 sökande per plats sedan 2007, och verkar varken öka eller minska.

Fler utbildningsplatser kommer inte leda till att fler vill bli lärare. Sverige har det motsatta problemet – det finns så många platser i förhållande till antalet som vill bli lärare att man kan komma in på lärarutbildningen med 0,1 på högskoleprovet. Fler platser kräver dessutom mer direkta forskningsmedel. Regeringen verkar tro att kapaciteten att ta emot fler lärarstudenter redan finns, men lärarutbildningen är kritiserad för att andelen disputerade lärare är lägre än på andra professionsutbildningar.

Läraryrkets status måste höjas, men regeringens förslag riskerar snarare att sänka statusen.


Elina Rensfeldt

Lärare i samhällskunskap och historia. Tidigare engagerad student och ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud 2014-2015.

Mejla