Möte med Jan Björklund

I måndags träffade Robert, Sebastian och jag Jan Björklund. Vi pratade om lärares introduktionsår, lärarutbildningen och om studie- och yrkesvägledning.

Vi började med att fråga hur de har tänkt när de nu föreslagit ta bort introduktionsåret som grund för lärarlegitimationen. Inte för att det är jätteviktigt för oss att ha det på just det sättet, utan för att vi ser en risk med att introduktionsåret försvagas och ännu mer än idag blir något nya lärare bara har rätt till i teorin. Han menade att det finns en risk att de som utbildar sig till lärare i populära ämnen som t.ex. historia och religion får arbeta i flera år innan de kan få sin legitimation, vilket hindrar dem från att bli tillsvidareanställda. Vi håller med om att det är ett problem, men hade hellre sett andra lösningar som inte riskerar att introduktionsåret blir ännu mer urvattnat. Garanterade platser, till exempel. Men det var inte han överens med oss om.

Samtalet gled över till att handla om lärarutbildningen. Jan Björklund menar att genom att höja kraven på lärarutbildningen så kan vi redan där se till att personer som inte är lämpliga för yrket inte heller blir lärare. Höjda krav under utbildningen är något vi välkomnar. Samtidigt vet vi hur utbildningen fungerar. Goda intentioner högst upp, som inte alltid når studenterna längst ner. Jättebra om kraven t.ex. i VFU:n höjs, men det är viktigt att det sker på ett rättssäkert sätt. Idag finns fortfarande många VFU-handledare som inte gått handledarutbildning, och det är inte alltid som olämpliga handledare får sluta ta emot studenter. Det är viktigt att kopplingen mellan lärosätet och VFU-skolan blir starkare om kraven ska kunna höjas.

bild (1)

Inspirerade av medlemmarnas goda tankar och idéer om hur vi ska stärka studie- och yrkesvägledare på vår studerandefackliga kurs i helgen lyfte vi också den frågan. Det är en grupp i skolan som det sällan pratas om, men som har stor betydelse för kvaliteten i elevernas skolgång och i vilken utsträckning de går klart skolan. Vi ville höra hur man pratar om det på utbildningsdepartementet.

Han var förvånad över att vi lyfte frågan. Hans inriktning var nog snarare att satsa på lärarna och utformningen av själva skolan, såsom olika typer av gymnasieprogram. Det är ju kul att utbildningsministern vill satsa på lärarna, det är toppen faktiskt. Samtidigt så behövs också andra kompetenser för att höja kvaliteten på svensk skola och vända kunskapstrenden eftersom olika yrkesgrupper har olika kompetenser. Studie- och yrkesvägledare är oerhört viktiga för att stärka elevernas målmedvetenhet och medvetenhet om sin egen utveckling och möjligheter till olika vägval i livet, och vilka olika konsekvenser vägvalen innebär.

Vi hoppas att han tar med sig att vi måste ge mer utrymme till studie- och yrkesvägledarna att göra ett bra jobb med att stärka eleverna. Att döma av hans förvåning över att vi lyfte just den frågan så är det här en fråga som vi behöver lyfta fler gånger.

Det var ett bra samtal, det är oerhört viktigt att utbildningsministern tar sig tid att lyssna på oss studenter. Förhoppningsvis kan vi fortsätta ha bra samtal med utbildningsministern i höst - vem det än blir.


Elina Rensfeldt

Lärare i samhällskunskap och historia. Tidigare engagerad student och ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening LR Stud 2014-2015.

Mejla