Äntligen metodik och yrkesfokus

Mitt första höstlov som lärare och strålande sol ute. Äntligen lite energi till bloggen. När eleverna är borta dansar lärarna på borden. Eller ja, i alla fall så får vi möjlighet att festa till det med lite fortbildning. Min fest bestod i att jag fick möjligheten att besöka Skolforum i början av veckan.

Utbildning har varit vardag för mig de senaste fem åren, men jag är nybörjare när det kommer till fortbildning. Jag trodde nog att fortbildning skulle vara ungefär samma sak som utbildning, men det visade sig vara ännu bättre. All metodik vi saknat under utbildningen, alla konkreta tips, reflektioner över förhållningssätt och berättelser från "verkligheten" om riktiga elever och lärare. Det är på Skolforum de finns!

Konkreta tips till blivande, nya och gamla lärare
Det fanns en uppsjö med intressanta föreläsningar och workshops, men jag vill framförallt dela med mig av tre tips för blivande eller nya lärare, som säkert lärare som är gamla i gemet också har nytta av:

- Magnus Blixt, berättade om hur man kan bygga upp ett förtroendekapital hos elever och föräldrar för att få mandat att undervisa på det sättet som man anser är bäst för eleverna. Konkreta tips: flippa föräldramötet och var öppen med vad som ingår i läroplanen.

- Anna Nygren, kallar sig för livsstilspedagog och har skrivit på http://www.elevhalsan.se/blogs/anna-nygren/index.htm (Red. Länken fungerar inte längre.) om sömn och stress hos elever. Höll en väldigt intressant föreläsning om hur man kan arbeta med stresshantering i klassrummet för att öka elevernas lärande. Hon pratade om hur sömnbrist hos unga idag når epidemiska nivåer. Kanske skulle man kunna rekommendera två timmar mer sömn per natt till eleverna för att höja sina betyg, istället för två timmar mer läxläsning? Konkreta tips: Ge tid för avslappningsövningar och få mer effektiv undervisnings/lärandetid, och besök tillsammans med eleverna.

- Anne-Marie Körling, bloggar på korlingsord.se Länk till annan webbplats.. Föreläste om sin bok, Läraren inom mig, en reflektion över lärarrollen och alla känslor den kan röra upp inom en. Om att hantera förväntningar och misslyckanden, och om skammen över att misslyckas eller göra fel. Jag köpte hennes bok direkt och sträckläste halva boken samma kväll. Om man vill förbereda sig på hur det kan kännas att börja jobba som lärare så är det ett hett boktips. Om man redan jobbar som lärare och misstänker att man liknar mig kan jag också rekommendera att man inte läser den när som helst i tron om att det är en vanlig bok, för jag har börjat gråta av igenkänning mer än en gång.

Samtal om VFUn
Förutom att själv besöka föreläsningar så medverkade jag själv också i några programpunkter. Jag genomförde tillsammans med Tomas Selin, ordförande i Lärarförbundet Student, ett samtal om VFU och VFUns potential. Vi delar en vision om VFUn som en plattform för att redan från första terminen på lärarutbildningen skapa en kultur av kollegialt lärande hos de blivande lärarna. VFUn skulle kunna fungera som en utprovning av en metodologisk verktygslåda, där studenterna får testa olika verktyg och sedan diskutera effekterna av dem på elevernas lärande. Det skulle också kunna vara ett led i att få mer klassrumsnära forskning. Här har vi alltså en del av universitetet som fysiskt förflyttar sig ut i klassrummen flera veckor om året. Varför inte utnyttja den resursen? Låt lärarstudenterna i en klass tillsammans göra en effektstudie av ett metodverktyg, kanske kan det ge dem de akademiska verktygen för att senare vara med och bygga på forskningen om evidensbaserat lärande?

Heléne Fröborg, VFU-koordinator på Stockholms universitet, var också med i samtalet. Alla tre var rörande överens om att den största potentialen för att utveckla VFUn ligger i att alla lärarstudenter har höga förväntningar på sin VFU och tycker att det är en viktig del i utbildningen. Fortsätt med det, och fortsätt försöka påverka era lärosäten för att förbättra kvaliteten på VFUn.

Första året som lärare
En av fördelarna med att vara ordförande för LR Stud är att jag får träffa så intressanta och kloka personer som på olika sätt är inblandade i lärarutbildningen, skolan och läraryrket. En sån person som jag alltid ser fram emot att träffa är Anna Ekström som är generaldirektör på Skolverket. På Skolforum inledde vi tillsammans ett lunchmingel med temat Första året som lärare. Vi pratade om vikten av en bra yrkesintroduktion, för det är inte som att börja med vilket jobb som helst. Förutom alla nya ansikten, alla namn och alla praktiska detaljer som rör själva arbetsplatsen så kastas man med en gång in i en mängd svåra arbetsuppgifter. De måste man få stöd i att utföra på ett bra sätt.

Introduktionsåret har för övrigt granskats av Skolinspektionen, som kom fram till att 40 procent av huvudmännen inte följer upp hur det fungerar. Läs mer om det här: https://skolvarlden.se/artiklar/dalig-uppfoljning-av-introduktionsperioden Länk till annan webbplats.

Det kan inte upprepas nog många gånger: Nej, du behöver inte längre ett introduktionsår för att få lärarlegitimation. Jo, du har fortfarande rätt till ett introduktionsår och en mentor som stöd första tiden i yrket.

Ett sista tips
Det var första gången jag besökte Skolforum, men förhoppningsvis inte sista. Mitt sista konkreta tips från Skolforum är: åk till Skolforum. Bättre mötesplats för lärare och lärarstudenter är svårt att hitta.