Tillbaka till Sverige fulla av nya erfarenheter och lärdomar

Vi har fått ett otroligt gott bemötande och är väldigt glada över allt vi har fått ta del av från våra finska värdar. Vi har träffat, lärare, rektorer, elevhandledare, representanter för facket och universitetet. Alla har gett oss välgrundade och ibland olika svar på våra frågor vilket vi tycker har givit oss en nyanserad bild av den finska skolan och utbildningssystemet.

Publicerad Av

bild

Vår glada grupp på sexton personer delade vi upp i sex grupper med ansvar för att undersöka olika frågor. Det har varit otroligt motiverande att se att alla tagit uppgiften på så stort allvar och varit med och bidragit med sina perspektiv.

Bland de insikter vi fått är hur annorlunda skolfrågor lyfts i media i Finland jämfört med hur debatten förs i Sverige. De olika representanterna för skola, universitet och Finlands Svenska Lärarförbund beskriver hur de sedan de spektakulära resultaten i PISA-undersökningarna har fått ta emot besök både från när och fjärran. Alla har de poängterat att varken skol- eller utbildningssystemet har förändrats sedan 1970- respektive 1980-talet. Vad de alltid har gjort är att tro på sina lärare!

- I Finland möts politiker, tjänstemän och lärarfack i trepartsdiskussioner innan ett förslag sjösätts. Lärare och rektorer känner sig lyssnade på och respekterade för sin kompetens och erfarenhet. Där byter inte skolpolitiken riktning efter varje färgskiftning i regeringen. Lärarutbildningen har hög status och många väljer den som sitt förstahandsval till universitetet. När får vi se liknande trepartssamtal i svensk skol-/utbildningspolitik?, undrar Jessica Jormtun som studerar till ämneslärare vid Stockholms Universitet och var en av deltagarna på studieresan.

De finska lärarna har hög autonomitet och politiker som i allmänhet litar på att lärare kan gör väl avvägda pedagogiska val stödda på den akademiska utbildning de genomgått samt den erfarenhetsbaserade kunskap som yrkeslivet ger. Eftersom lärarutbildningen har en viss akademisk tyngd har en även många politiker och andra personer på ledande positioner i samhället genomgått den, det har i sin tur lett till en viss konsensus på utbildnings­området.

Problemet med konsensus är att detta sällan leder till debatt. Utbildningsfrågan är rent politiskt inte en särskilt het fråga i Finland. Eftersom skolan går relativt bra resultatmässigt sett kan nedskärningar i skolbudgeten ske relativt obemärkt. Skoldebatten var därför något som ibland avundades Sverige nu inför valet. För oss gäller det därför att dra nytta av det gynnsamma debattklimatet och vara med och påverka!

bild

Ett stort tack till:

Christer Holmlund, förbundssekreterare Finlands Svenska Lärarförbund

Heini-Marja Järvinen och Kirsi Wallinheimo på Helsingfors Universitet

Clara Lindqvist, rektor på Östersundom skola

Ellinor Hellman, rektor på Åshöjdens grundskola

Michaela Lindqvist, rektor på Minervaskolan

Mikael Nyholm, rektor på Svenska Normallyceum

Lotta Hellman och Julia från studentföreningen Didacta

  Erika Rengbrand och Lina Westerlund


Lina Westerlund

Högstadielärare i svenska, historia och religion. Tidigare engagerad lärarstudent och ordförande i LR Stud Stockholm 2014-2015.

Mejla