Stockholm 2020 gör mig mörkrädd

Tusentals lärare kommer att saknas inom sex år, visar länsstyrelsens rapport Stockholm 2020 (Red. Länken fungerar inte längre.). Om inte detta blir en ögonöppnare för såväl skolpolitiker ute i Stockholms kommuner som för högst ansvariga politiker på statlig nivå krävs rejäla insatser från lärarfack, föräldrar och elever för att öppna dessa nu!

Med nuvarande utveckling kommer det i Stockholm år 2020 att saknas 4 440 förskollärare, 980 fritidspedagoger, 2 960 lärare för grundskolans tidigare år, 3 700 ämneslärare för högstadiet och gymnasiet, 1 100 yrkeslärare och 1 630 speciallärare/specialpedagoger.

Den bristen innebär att det inom Stockholms kommuner kommer att saknas drygt en tredjedel av det beräknade behovet av förskollärare och fritidspedagoger, kring en femtedel grundskol- och ämneslärare, nästan hälften yrkeslärare och över hälften av behovet av speciallärare/specialpedagoger!

Hur har dagens politiker tänkt lösa detta? Genom att anställa outbildad personal i brist på utbildade lärare? Eller genom att låta de behöriga lärare som finns att tillgå arbeta dubbelt?

År 2020 kommer jag enligt planen ha varit färdig lärare i tre år. Kommer jag att få tillgång till en mentor under mitt introduktionsår? Kommer jag att få den tid jag behöver för planering av lektioner och uppföljning av elever som halkat efter eller behöver extra stöttning? Kommer jag att ha ett välfungerande arbetslag att luta mig mot? Kommer jag att ha en harmonisk och stöttande skolledning att vända mig till vid problem?

Att stora pensionsavgångar väntar är knappast en nyhet. Inte heller att söktrycket på lärarutbildningen sjunkit i ungefär samma takt som nedskärningar och avregleringar trasat sönder skolan de senaste 24 åren.

Bristen på lärare, menar Ragnar Sjölander som är Lärarnas Riksförbunds ordförande i Stockholm, är dessutom ännu värre då alla som utbildar sig till lärare faktiskt inte stannar i yrket. Mycket på grund av den tunga arbetsbelastningen.

”Det finns bara två knep för att vända utvecklingen”, säger han. ”Det ena är att höja lönen och det andra är att minska arbetsbelastningen för att folk ska stanna i och återvända till läraryrket.” 

Själv har jag tre år på mig, men eleverna vars kunskapsresultat sjunker just nu och de lärare som redan går på knäna – har vi råd att vänta?

Lina Westerlund,
ordförande LR Stud Stockholm
Gör din röst hörd: Du avgör: Ska läraryrket bli mer attraktivt?
(Red. Länken fungerar inte längre.)

Perspektiv från vår studieresa: I Finland är specialundervisningen viktig (Red. Länken fungerar inte längre.)