En alldeles underbar början på ett nytt verksamhetsår

Diskussioner utifrån det gångna verksamhetsåret fyllt av aktiviteter inspirerade och väckte engagemang under kvällens årsmöte. "Hur mycket kan vi påverka?" var en fråga som ledde till diskussion kring vad vi på det lokala planet kan göra. Utåtriktade aktiviteter på universitetet och högskolor, samverkan och politisk påverkan genom olika evenemang, möten och debattartiklar var några av de saker som togs upp.

image

Med stor värme och entusiasm över att ha fått ett förnyat förtroende som ordförande för LR Stud Stockholms lokalförening är frågan "Hur mycket kan vi påverka?" något jag bär med sig in i det nya verksamhetsåret tillsammans med nyvalda kassören Erika Rengbrand och ledamöterna Elias Dietrichson, Caroline Marjoniemi, Anna Sandström, Sebastian Forsman, Sara Olsson, Sofia Wahlgren, Sofie Markstedt samt Anders Olsson.

image

Men en minst lika viktig fråga är förstås "Vad vill vi påverka?". Bristen på likvärdighet, sjunkande elevresultat, den allt för tunga arbetsbelastningen och de groteska vinster som riskkapitalister samtidigt tillåts göra på skolan är några av de saker som sporrar mig i mitt engagemang för en förändring. Den kollektiva fackliga styrkan av att göra saker tillsammans och alla nördiga ämnesspecifika och skolpolitiska diskussioner en har tillsammans med lärar- och studie- och yrkesvägledarstudenter det som stärker mig.

I allas våra individuella och gemensamma engagemang ser jag fram emot ett underbart nytt verksamhetsår med den här fantastiska styrelsen:

image

Lina Westerlund
Ordförande LR Stud Stockholm