Union to Union bildat – Nu kan LR:s internationella arbete ta fart på riktigt

Den internationella solidariteten inom fackföreningsrörelsen är av avgörande betydelse enligt Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund. Han menar också att just lärare har en alldeles särskild betydelse.

Publicerad Av

– Förra veckan träffade jag två lärare från Iran här i Sverige som beskrev situationen med fängslade lärare, inskränkningar i mötesfriheten, trakasserier och rent fackliga frågor som att lärare inte fått ut sina löner, berättar Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund.

– Det kan tyckas lite att göra ett stöduttalande, men för de lärare som kämpar kan det kännas avgörande. På något sätt kommer vi därför att visa vårt stöd för de iranska lärarna, säger han.

Bo Jansson har haft ansvaret för internationella frågor inom förbundet sedan 2009 och sitter sedan dess även i styrelsen för ETUCE, den europeiska delen inom Education International (EI). Inom EI samlas över 32 miljoner lärare från 171 länder, däribland Lärarnas Riksförbund.

– De frågor vi i grunden brottas med vad gäller lärararbetet är samma, samtidigt som de omständigheter vi arbetar under är väldigt olika. I vissa länder är det fackliga arbetet rent av livsfarligt. Särskilt minns jag de bilder som visades på Education Internationals kongress av lärare som mördats på grund av sitt fackliga arbete. När det kom till Colombia ville bilderna aldrig ta slut. Då förstår man grunden till varför man engagerar sig fackligt, berättar han.

Vad gör LR för att förbättra lärarnas situation internationellt?

– I ETUCE har vi bland annat skickat delegationer till länder i Östeuropa där de fackliga organisationerna infiltrerats och hotats att krossas. Vi har fått regeringarna att backa när de sett att lärarna är en del av något större, berättar Bo Jansson.

– Vi har också engagerat oss mot de direkta lönesänkningar och försämringar av villkoren som framförallt drabbat länderna i Sydeuropa, såsom Grekland. Nedskärningar vad gäller skolan är det dummaste man kan göra i kristider, är det någonting man ska satsa på i ett sådant läge så är det utbildning.

– Inte minst har vi medverkat till att Saco nu gått med LO-TCO Biståndsnämnd och bildad Union to Union. Det har varit väldigt viktigt för mig som också sitter i Sacos styrelse.

Union to Union bildat

Union to Union är ett samarbetsorgan för internationellt fackligt utvecklingsarbete och består av LO, TCO och Saco. Med stöd från bland annat Sida arbetar Union to Union för demokrati, en rättvis fördelning av resurser och hållbar utveckling genom att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och styrkan i att organisera sig fackligt för att tillsammans öka var och ens möjlighet till försörjning.

– Nu när Union to Union bildats som även vi i Saco är en del av kommer vi i LR också att ha helt andra möjligheter till att delta och driva olika projekt internationellt. Inledningsvis har jag pratat med våra kamrater i det botswanska lärarförbundet BOSETU som jag besökte förra året. Vi hoppas också på samarbete med bland annat några kurdiska organisationer vi har kontakt med.

Varför är det viktigt med facklig internationell solidaritet?

– Som förbundsordförande i LR tänker jag alltid på grunden till varför fackföreningar bildats. Det håller inte att bara politiker och arbetsgivare bestämmer allt. Det är samma sak idag, det behövs en motvikt. Hur skulle det se ut om inte vi arbetstagare slöt oss samman? Kan vi någonsin lämna över det ansvaret? Nej, säger Bo Jansson.

– Internationell solidaritet handlar inte om vi och dom, att ”vi” som har det bättre ska hjälpa ”dom”, utan det handlar om att vi hjälper varandra. Tappar vi det perspektivet har vi inga som hjälper oss när vi behöver hjälp.

– Men för oss lärare handlar det också om något större, fortsätter han:

– Det finns en anledning till att just skolor och vi lärare blir attackerade i krig och av terrorgrupper. Det är för att vi arbetar med demokrati i grunden. Kunskap är makt och det är en demokratisk rättighet för alla att kunna erövra det. Man får inte kunskap, man erövrar det. Men man måste få möjlighet till det. Skola och utbildning och tillgång till kvalificerade lärare behövs för att alla ska få möjlighet till den chansen. Därför kämpar vi för rätten till utbildning och lärares situation internationellt, avslutar han.


Lina Westerlund

Högstadielärare i svenska, historia och religion. Tidigare engagerad lärarstudent och ordförande i LR Stud Stockholm 2014-2015.

Mejla