Stödstrukturer i klassrummet under första månaden

Min första månad med nya årskurs 7. För att få en bra start så är det viktigt att lägga bra strukturer och få dem att känna en trygghet i min undervisning.

Publicerad Av

Vad har jag gjort de första veckorna då?

  • Strukturer för lektionen. På Södermalmsskolan (Red. Länken fungerar inte längre.) har vi en gemensam tydlig struktur för starten av lektionen, vilket skapar en trygghet hos de elever (och alla andra) som gärna vill veta vad som ska hända och hur länge vi ska ha lektion. Lektionen börjar kort med start-, och sluttid av lektionen. "Vad" vi ska göra, "Hur" vi ska göra det och "Varför" vi ska göra det. Detta skrivs kortfattat på tavlan så att det finns när lektionen börjar.
  • En tydlig planering med mål för varje vecka så de vet vad som förväntas av dem. Jag använder mig sällan av läxor (mer om det senare), men de behöver träna såpass på målet att de kan visa mig att de har förstått t.ex. de begrepp och metoder som finns som mål för veckan. Planeringen finns alltid på min skolhemsida Länk till annan webbplats. för eleverna att titta på.
  • Exitticket. Jag har några skyltar i klassrummet med utvärderande frågor såsom "Vad var det viktigaste du lärde dig idag", "Var det något som fick dig att tänka extra mycket" som jag låter eleverna fundera kring.

Sen finns det en massa olika sätt att göra exitticket på. Något som jag testat denna termin är post-it-lappar som jag skrivit ut förtryckta frågor på. Denna testomgång använde jag "Hur kändes det idag?" med tillhörande smileys att välja mellan samt följdfrågan "Varför?"

  • Stödstrukturer för laborationer. När jag laborerar med eleverna vill jag att vi labbar, diskuterar och formulerar oss, jag vill inte att tiden ska gå åt till att behöva skriva av formuleringar, frågeställningar och strukturera upp vid varje tillfälle. Så just därför använder jag verktyget Showbie för att kunna dela ut färdiga strukturer och frågeställningar. I veckan har vi pratat om skala och då gjort en klassisk uppgift med att kika på hur Barbies proportioner skulle se ut i verklig storlek, jag ville då att mina elever skulle besvara några 

frågeställningar och skapa en tabell över deras undersökning så skapade jag en mall i pages som jag delade ut via Showbie. Alla elever hämtar sen en kopia av dokumentet som de kan skriva i och lektionen är snabbare igång.


Camilla Askebäck Diaz

Lärare i Matematik och NO för årskurs 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg. Tidigare ämnesspanare.

Mejla