Exit Ticket

En Exit Ticket är någon slags kontroll i slutet på lektioner som tar reda på vad eleverna har lärt sig, blivit nyfikna på , behöver hjälp med, vill utveckla eller feedback på sin undervisning.

  • Hur många olika sätt kan vi hitta att göra en exitticket på?
  • Vilka olika sätt använder du?
  • Har du någon favorit?
  • Varför funkar den bäst?
  • Och får du olika information med olika verktyg?

Det finns många frågor att ställa sig när man planerar inför pedagogisk moment i sin undervisning, en av dem är hur man ska veta att eleverna lärt sig det man lärt ut. Hur ska man veta det?

Ett sätt (av alla) är att använda sig av olika slags exittickets. En exitticket är någon slags kontroll i slutet på lektioner som tar reda på vad eleverna har lärt sig, blivit nyfikna på , behöver hjälp med, vill utveckla eller feedback på sin undervisning.

I mitt klassrum hänger några frågor som stöd för reflektion och mitt förra inlägg skrev jag om postit som exitticket.

Andra verktyg som jag använt som exit-ticket är:

  • Mini-whiteboards: Små whiteboards där eleverna kan skriva sitt svar och hålla upp sitt svar, detta delvis som extticket innan de lämnar lektionen eller så använder jag dem för att kolla av under pågående lektion.
  • Google-formulär: Ett formulär som fylls i med några småfrågor, lätt att sammanställa.
  • Pannan-mot-bänken: Ställer en fråga och ger ett visst antal fingrar olika svar, t ex 1 finger = känner mig säker, 2 fingrar = känner mig ganska säker, 3 fingrar = känner mig ganska osäker, 4 fingrar = känner mig osäker. Sen säger jag "Pannan mot bänken" och då sätter de pannan mot bänken (alternativt blundar) och visar antal fingrar så jag får en överblick.
  • Menimeter.com Länk till annan webbplats.: En undersökning där de röstar på olika alternativ.
  • Plickers: Samma som ovan men eleverna behöver inte en digital device för att svara. Här finns en instruktion om Plickers. Länk till annan webbplats.

Appen Rate it!: En app där man väljer smiley som passar frågan man ställt: grön, gul, orange eller röd. Appen sammanställer sedan hur många som tryckt på respektive och man kan få resultatet i procent eller antal elever. I fredags så använde jag appen när eleverna passerade ut från lektionen. Frågan var då "Hur har du jobbat idag?" Nästa lektion ska vi diskutera "Vad kan jag göra för att ni ska kunna arbeta ännu bättre?" och "Vad är ert ansvar för att få mer gjort under lektionen?"

//Camilla, ska bli spännande att arbeta vidare med denna fråga för att se hur vi kan förstärka vår undervisning tillsammans.


Camilla Askebäck Diaz

Lärare i Matematik och NO för årskurs 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg. Tidigare ämnesspanare.

Mejla