Arbeta med problemlösning med TED-Ed

TED-Eds matteproblem på Youtube bygger på att du tittar på första halvan, och får en introduktion i ett problem. Sen pausar du. När du tänkt färdigt, diskuterat och redovisat tittar du på resten, och får en genomgång av svaren.

Förra veckan startade vi terminen med att lägga lite strukturer.

Vi kommer att arbeta tydligare med uppstart och avslut. De fick även prata om vilka olika moment som är bäst enligt dem och om det var något från förra terminen de ville fortsätta med eller förändra.

En sak de ville göra fler av är TED-Eds matteproblem.

De är tecknade, humoristiska och det finns färdiga handledning till om man vill få lite mer bra frågor till eleverna som ledtrådar eller om man vill ha en fördjupning, det går också att bygga om lektionen själv om har skapat sig ett fritt TED-Ed-konto.

Den färdiga strukturen är; Titel, Vad handlar problemet om, Titta på första halvan av klippet, Tänk-frågor, Fördjupning och Diskussion.

Youtubeklippet man använder är byggt så att man tittar på första halvan och blir insatt i problemet. Sen säger de till när man ska pausa. När man tänkt färdigt, diskuterat och redovisat tittar man på den andra halvan av klippet där de tydligt går igenom svaret.

Vi har använt oss av Ensam-Grupp-Helklass och de har mini-whiteboards att redovisa på för att kunna snabbt strukturera sig och visa de andra hur de tänker.

Idag testade vi "Can you solve the virus riddle?" och ska titta på lösningen nästa lektion.

Här finns handledningen Länk till annan webbplats. till detta klipp och här en är en spellista Länk till annan webbplats. på fler Riddles!