Plickers, ett responsverktyg på papper!

Ett kort inlägg om ett stort verktyg. Med appen Plickers kan du ställa frågor, med olika svarsalternativ, som du vill veta vad eleverna kan eller har åsikter om. Frågorna går att göra i förväg i webbläsaren, eller direkt i appen. Man kan ha flervals- eller ja/nej-frågor


Jag älskar när det digitala gifter sig med det analoga, att kunna använda digital teknik även om det inte finns 1-1 i klassrummet.

Plickers är ett responsverktyg som utgår både från en webbsida och en app. Skapa ett konto på www.plickers.com Länk till annan webbplats. och logga in på både webbsida och i appen Länk till annan webbplats. så har du kopplat ihop dem.

I webbläsaren kan man göra i ordning klasslistor och strukturera frågebibliotek samt se statistik.

I klasslistan tilldelar du varje elev en siffra, denna siffra kommer att finns på det kort eleven ska ha.

Sedan skriver du ut "Plickerscards" från hemsidan, dessa hämtas i pdf-format.
De går att skriva ut i A5 (6-7m räckvidd) eller A4format ( 9-12m räckvidd). Laminera! (Gärna med matt yta för att undvika glans vid scanning)

Plickers fungerar så att du kan ställa frågor med olika svarsalternativ (max 4st) som du vill veta vad de tycker/kan om.

Frågorna går att göra i förväg i webbläsaren eller direkt i appen.
När du gör frågor kan du välja Multiple choice eller True/false.
I "Multiple choice" kan du ställa in mellan 2-4 svarsalternativ samt 0-4 som kan vara rätt. (Ibland är det en åsiktsfråga, utan rätt eller fel)
Sen kan du klicka i att du planerar att göra detta med en specifik klass, så läggs frågan i "Question Queue" och du hittar den enklare i appen.

Har du en fråga som du vill ställa? Okej! Då är du redo för att använda dessa med eleverna!

Eleverna får nu sin tilldelade Plickerscard utifrån den lista du skapat. Varje kort har en liten siffra, som då ska stämma med elevens namn.
Här kan man göra olika; antingen laminera en klassuppsättning som du har, eller en uppsättning per klassrum eller att man låter eleverna få sitt kort. Då kan man ju i kollegiet komma överens om innan att t ex Pelle i klass 7A alltid har nummer 1. Kanske limma fast detta kort på sitt skrivhäfte/pärm?

Öppna sedan appen och väljer fråga/klass, sedan trycker du på kamerasymbolen.
Ställ frågan och låt eleverna hålla upp sina kort för att svara. På varje kort finns det fyra bokstäver; A, B, C & D. Dessa finns var och en på kanterna av kortet. Eleven svarar genom att hålla den bokstav, som matchar svaret, uppåt.

Nu kan du scanna av alla elevers svar och du ser på din skärm vilka elever som svarat samt vilket svar de har svarat.

Om man vill kan man aktivera "Live view" vilket då ger eleverna möjlighet att se hur alla har svarat.
Då kopplar du in datorn i projektor och väljer "Live view", den visar då den frågan som du har uppe i appen. Där kan du sedan välja om varje elev ska synas eller ett sammanlagt stapeldiagram. Och där finns också alternativet att visa vilka som har rätt eller vilken stapel som visar rätt svar.

Resultaten sparas och man kan gå tillbaka en "Scoresheet" för att se sammanställningar över frågor och elever. Detta är intressant att se över då man kan undersöka hur många som hade rätt på en fråga och då få koll på hur många som hängt med i undervisningen.

Värt att notera:

  • Ingen uppstartstid för 20+ elever att logga in någonstans
  • Eleverna är inte beroende av att deras enhet är laddad
  • Om något kort försvinner, skriv ut en ny från hemsidan.
  • Inga elevdevices att vara rädd om i t ex idrottssalen.
  • Resultaten sparas

Camilla Askebäck Diaz

Lärare i Matematik och NO för årskurs 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg. Tidigare ämnesspanare.

Mejla