Orkestrering av långt matematikpass med hjälp av timetimer

Långa pass i matematik kräver sin planering, så här gjorde jag idag!

Publicerad Av

När jag planerar långa pass i matematik försöker jag få till en bra rytm i klassrummet, utan att den blir för uppstyckad, men ändå med en viss omväxling för att hålla energin på topp.

Eftersom läraren är den som styr och leder i klassrummet, den som ser till att fördela talutrymme, ser till att det finns bra förutsättningar för lärande och trygghet att våga testa sin förmåga, så är det viktigt att noga planera och tänka igenom de olika delarna av lektionen.

I dag hade vi pass som var 85min långa och visst har jag popcorn i klassrummet som skulle poppa runt i klassrummet om det inte fanns tydliga ramar på uppgift och tid.

Jag hade egentligen ingen fantastisk lektion med en massa “roliga” digitala inslag, men kände att detta fungerade väldigt bra i grupperna denna gång.

Först och främst så använder jag alltid en timetimer för att eleverna ska veta hur länge det förväntas av dem att arbeta med en viss uppgift, dessutom har vi tavlan som stöttar med tid med start och slut på lektionen, lektionens rubrik, innehåll i korta drag och ett syfte.

Jag växlar mellan en analog timetimer, denna digitala Länk till annan webbplats. eller den inbyggda i Classroomscreen.com Länk till annan webbplats.

Lektionens upplägg:

  • Intro: gå igenom tavlan med förutsättningarna – 5min
  • Färdighetsträna i boken – 25min med fokus, här får man använda det man själv behöver för att fokusera; musik, hörlurar, skärmar eller eget förslag. När timetimern plingade var det dags för nästa moment.
  • Brainbreak – 15min, idag körde vi matematikbingo Länk till annan webbplats. från nya Matematik X för att repetera multiplikation på ett lekfullt sätt och pausa lite. Detta spel gillade eleverna! Alla var engagerade och det hördes på ljudnivåhöjningen att energin var på topp. När timetimern plingade var det dags för nästa moment.
  • Genomgång av multiplikation av två bråk – 15min, här ställer jag in hur länge jag får prata och eleverna vet då också att jag inte ska hålla på att mässa hur länge som helst utan att tiden bör räcka för genomgång, två testuppgifter och relevanta frågor.
  • Färdighetsträna i boken – 20min, utifrån genomgången.
  • Avslut med undanstädning och ev frågor samt info inför nästa lektion.

Så väldigt klassiskt men med en bra rytm och timetimer som är så bra för alla elever; de elever som behöver veta hur lång tid som förväntas av dem att arbeta, lyssna etc, men också för alla elever då plinget ger en signal om att ett nytt moment väntar.


Camilla Askebäck Diaz

Lärare i Matematik och NO för årskurs 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg. Tidigare ämnesspanare.

Mejla