EU Code week och Digitala lektioner

Nästa vecka är det EU Code week! Vad kommer ni att göra då? Jag har ett tips!

Nästa vecka är det dags för EU Code week (Red. Länken fungerar inte längre.)! Jag brukar varje år vara med i dessa event, både för att programmeringen ändå ska in i undervisningen, men också för att det brukar finnas en massa bra olika eventmaterial att arbeta med.

Denna gång kommer vi att arbeta med Internetsstiftelsens material, digitala lektioner, och på så sätt både öva programmering och samtidigt stödja Unicefs arbete. Bra va? Men hur?

Internetstiftelsen har, under kommande vecka och fram till slutet av oktober, fixat en utmaning (Red. Länken fungerar inte längre.) så att om man använder någon av deras programmeringslektioner (Red. Länken fungerar inte längre.) under kommande vecka så donerar de 5 kr/elev som deltar.

Vi kommer att arbeta med Scratch under kommande vecka och då skapa ett mattetest för att beräkna bråkmultiplikation.

scratch

Centralt innehåll:

Taluppfattning och tals användning

  • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Algebra

  • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.

Problemlösning

  • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.

Kunskapskrav på E-nivå: (Motsvarande kunskapskrav på C- och A-nivå)

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med vissanpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Hur ska de visa sina kunskaper?

De kommer att programmera ett eget spel samt lämna in en resonerande text kring uppbyggnaden.


Camilla Askebäck Diaz

Lärare i Matematik och NO för årskurs 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg. Tidigare ämnesspanare.

Mejla