Struktur med appen Classroom

Är appen Classroom en övervakningsapp eller en strukturapp?

Jag hävdar att den främjar strukturer även om eleverna från början var tveksamma, men ju mer vi arbetar, samtalar och har transparens, desto bättre har eleverna förstått hur den positivt förstärker klassrummet. Men vad gör jag då? Och hur fungerar den?

Publicerad Av

Appen Classroom är Apples egna app för att kunna användas i klassrum som har iPads.

Endast läraren laddar ner appen, startar en ny klass och bjuder in eleverna. Eleverna går in i inställningar och där har symbolen för "Classroom" dykt upp. De går in och skriver in den kod som lärarens app genererat. De får också valet att ställa in hur läraren får tillgång till hens iPad "Förfrågan" eller "Alltid". Mina elever har "Alltid", men då har jag också förklarat syftet med det och visat dom vad det innebär. (Återkommer till det).

När eleverna sedan är tillagda i klassen så startar jag varje lektion med att öppna appen, välja klass och sedan kopplas alla elevernas plattor automatiskt in sig i klassrummet.

Apple Classroom

De olika klasserna som jag har i min app, tryck på + för att lägga till fler klasser.

Elevkod

Elevkod för att lägga till elever i ett specifikt klassrum

Nu kan jag styra deras plattor om jag vill, antingen en i taget eller alla samtidigt.

De saker jag kan göra är: Öppna en app (och se till att de inte kan gå ur appen) på deras plattor, öppna en länk, stänga av ljudet, visa deras skärm på min skärm och låsa deras skärmar. Jag kan också airdroppa saker till deras plattor, då det skapats en airdropgrupp som heter klassens namn.

Om jag bara har öppnat appen när lektionen börjar så ser jag elevernas namn på min skärm tillsammans med appsymbolen vars app de är inne på, vilket kan vara bra om de ska vara inne i t ex appen "Böcker", för att läsa något jag bett dom om. Jag tycker generellt om att vi pratar om ansvaret att vara där jag bett dom om, inte för att jag låst in dom i en app. (En av de saker vi pratar om när det gäller appen - eget ansvar, lära sig hantera distraktioner)

Exempel på en struktur från lektion:

1. När eleverna satt sig så har de alltid plattan i sitt fodral, tills jag säger att vi ska använda den.

2. Vi brukar börja med en 5min uppvärmning på ett matematikarbetsblad (Allt från gamla saker till det vi gör just nu), det bladet har jag förberett och lagt i mitt bibliotek i appen "Böcker", nu kan jag skicka ut det arbetsbladet samtidigt till alla plattor, och de öppnar arbetsbladet i "Böcker" och använder sedan funktionen att kunna skriva på arbetsbladet, och sedan spara det i en egen mapp för strukturens skull. (Viktigt att sortera och strukturera i sina appar), de arbetar med arbetsbladet i 5min (Vi använder timetimer för att ha koll på tiden).

3. När klockan piper är tiden slut och dags att byta moment (Finns ingen press på att hinna klart, alla arbetar i 5min), då trycker jag på "lås" så slocknar alla skärmar och fokus hamnar på mig och t ex min genomgång eller instruktion. Om jag har genomgång så vill några elever lyssna, några har en matematikanteckningsbok för genomgångar, medan andra vill anteckna i Klassanteckningsboken "Onenote". För att ha någorlunda koll på att eleverna är i rätt app under genomgång så har jag min platta öppen bredvid mig och slänger ett öga då och då för att se vilken app som är öppen. De elever som inte klarar av distraktion stänger jag av plattan för, då vi har kommit överens om detta innan (En del av strukturen "Hur kan jag hjälpa dig" i samtal med eleven), utan att göra en grej av det utan fortsätter att prata istället. Om jag t ex har haft genomgång och gett dom en uppgift att lösa och vill plocka upp exempel på lösningar att visa de andra, så kan jag nu välja eleven och "Visa skärm" och då får jag upp den på projektorn om jag har plattan inkopplad. Eleven kan sedan redovisa hur hen tänkt och vi kan snabbt byta till en annans elevs skärm för att visa flera lösningsmetoder.

4. När eleverna sedan ska börja arbeta kan jag antingen skicka in dom i en app jag vill att de ska arbeta med, så slipper de själva hitta rätt app, eller länka dom till någon sida som jag vill att de ska läsa eller arbeta med. Om eleverna inte ska arbeta med någon speciell app/sida så påbörjar de sitt arbete antingen analogt eller digitalt utifrån arbetsuppgiftens karaktär.

5. När jag sedan vill samla ihop klassen i slutet av passet stänger jag återigen av deras plattor för att samla fokus på mig igen. Jag kan också då passa på att öppna någon app/länk för snabb utvärdering av lektionen.

klass

Här visas varje elev som är inne i klassen, bredvid varje elev visas en symbol på vilken app de är i.

När jag arbetar på detta sätt så får vi snabbt ett flyt i klassrummet mellan moment och för att snabbt kunna skifta fokus. Vi pratar mycket om detta i början av användandet av appen för att de ska se nyttan.

När passet är slut, avslutar jag klassen och jag får en sammanställning över vilka appar som använts under lektionen, vilka elever som använt vilka appar och jag kan också gå in och se tidslinjer över varje app eller elev över hur många gånger de varit inne, i vilken app och hur lång tid. Denna information är också värdefull i samtal med elever om hur de på bästa sätt kan och bör använda sin lärplatta. Jag har sett nu över tid att eleverna själva har börjat förstå sina distraktioner och lära sig strategier för hur de ska hantera dom. När jag tittat snabbt på statistiken så trycker jag på "klar" och all statistik försvinner.

elev

Här visas en elevs användning av de appar som hen använde under lektionen.

app

Här visas användning av en app under en lektion.

Jag tycker att jag på detta sätt får till ett bra flyt på passen och gillar framförallt funktionen att snabbt kunna dela ut saker till eleverna, men också att kunna visa elevernas redovisningar snabbt och enkelt.

//Camilla, älskar också klassanteckningsboken i O365, men det är ett annat inlägg.


Camilla Askebäck Diaz

Lärare i Matematik och NO för årskurs 7-9 samt förstelärare i digitala verktyg. Tidigare ämnesspanare.

Mejla