Resonera om källor i religion

Min kollega Carina Wieslander har formulerat en uppgift i religion år 9 om Jehovas vittnen. Övningen syftar till att öka elevers förmåga att använda och värdera källor.

Övningen utgår från SMART-metoden som jag skrev om i mitt förra inlägg. och är kopplad till kunskapskravet som säger att elever ska kunna föra resonemang om informations och källors trovärdighet och relevans.

Carina har valt ut tre korta texter om Jehovas vittnen som eleverna ska resonera om. Den första texten är skriven av en avhoppare från rörelsen, den andra texten kommer från Jehovas vittnens webbplats och den tredje kommer från Nationalencyklopedin på NE.se Länk till annan webbplats..

Eleven ska sedan gå igenom varje källa och gör en bedömning av källan med hjälp av  SMART­-metoden

  • S ­ synvinkel
  • M ­ mål
  • A ­ auktoritet
  • R ­ relevans
  • T ­ tid

Den andra frågan lyder: Tänk dig att du ska skriva en text om öppenhet och tolerans inom olika religiösa  grupper

  • Beskriv hur du skulle använda de olika källorna i din text.
  • Förklara varför alla källorna behövs för att ge en allsidig bild av Jehovas  vittnen.

En nyckelfaktor är texterna som hör till uppgiften. De är alltså korta och utvalda för att passa både till uppgifterna och till elevernas läsförståelse.

Det finns numera ganska omfattande forskning som visar att elever ända upp på gymnasiet inte klarar att själva söka rätt på och bearbeta relevant information  utan olika typer av stödstrukturer. Se t. ex. Håkan Fleichers avhandling En elev en dator Länk till annan webbplats.. Kunskapsbildningens villkor och kvalitet i den digitaliserade skolan. Länk till annan webbplats.   Länk till annan webbplats.

Carina, som är speciallärare har tagit fram uppgiften särskilt för elever som har svårt att uppnå kriterierna för betyget E, men den går naturligtvis att använda för alla betygsstegen.

Ladda hem Källövning i religion här på lektion.se. Länk till annan webbplats.


Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla