Digitala läromedel – finns det forskning på det?

I fredags fick jag fick ett mail med reklam från en producent av digitala läromedel.

Där stod: "Nu ska vi bli först med att göra helt visuella digitala läromedel. Som bekant har många elever svårt att ta sig igenom längre textavsnitt. Det som krävs för att de inte ska tappa intresset är upplevelser och närvaro. Det tror vi att man kan skapa med hjälp av ett omfattande material av filmer och autentiska filmklipp."

Först kom datorerna till skolan och nu kommer innehållet. Läromedelsbolagen introducerar digitala läromedel på bred front. Men hur påverkar digitala läromedel barns lärande? Medan läromedelsförlagen så klart pekar på nya möjligheter till lärande borde kanske skolan och dess huvudmän mer kritiskt reflektera över användandet av digitala läromedel. Anne Mangen Länk till annan webbplats. vid universitetet i Stavanger menar exempelvis i en artikel (Red. Länken fungerar inte längre.) att vi fortfarande vet alldeles för lite om vad som händer när barn läser på skärm istället för i en bok. Men om vi fortfarande vet för lite om vad som händer med lärandet när elever läser på datorn, hur mycket vet vi då om vad som händer med elevers literacy, när de får sin läsning ersatt av andra medier?

Olika språkutvecklande arbetssätt  i skolan förutsätter i princip alltid en skriven text, som eleven ska få hjälp med att läsa och förstå. Men jag tror att vi nu måste förbereda oss för en undervisningssituation där läsning av text allt oftare ersätts av andra medier. Och jag tror knappast att det finns tid att invänta stora noggrant genomförda forskningsstudier om hur det påverkar lärande och literacy, utan det lär bli learning by doing i klassrummet för oss lärare.

För att klara det behövs kompetensutveckling av lärare. Förhoppningsvis kommer det utvidgade textbegreppet få ett stort utrymme inom ramen för läslyftet. Men det vore också bra om svenska skolhuvudmän tog tillvara sina forskarutbildade lärare som det var tänkt i karriärlärarreformen. De kan värdera den forskning som ändå finns. Forskarutbildade lärare kan också uppmuntra kollegor att reflektera överundervisningen och sammanställa och sprida resultat. På så vis kan vi skynda på forskningsprocessen och ligga mer i fas med läromedelsförlag och andra kommersiella aktörer.

Anne Mangen har för övrigt genomfört flera studier på hur våra hjärnor reagerar på att läsa och skriva på dator (Red. Länken fungerar inte längre.).  Hon menar att den nya orientering som läsning på skärm innebär, medför att läsaren förlorar helheten och delar av den fysiska aktivitet som en bok ger. Bokens fysiska egenskaper ger en annan ro. Att bläddra istället för att scrolla, att vi kan ta på sidorna påverkar vår förmåga till inlevelse och uppmärksamhet.


Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla