En webbplats som läromedel i historia

Jag brukar säga att lärare är en av de mest medieberoende yrkesgruppen som finns. Från svarta tavlan via bilder, läroböcker, radio, film och nu också Internet har medier varit helt avgörande för hur undervisningen organiseras.

Ett enkelt exempel är svarta tavlan, som sedan den introducerades i Storbritannien på 1840-talet faktiskt har styrt hur elever placeras i klassrummet. När vi pratar om katederundervisning borde vi kanske istället prata om svarta tavlan-undervisning.

Lärare var ju också tidigt ute med att börja använda sociala medier och idag har mediet faktiskt förändrat yrkesrollen. 1000-tals lärare samarbetar i stora nätverk. De sprider och delar undervisning på nätet, de håller föredrag, eller bedriver skolutveckling i olika praktiknära utvecklingsprojekt. Titta bara på mina ämnesspanarkollegor här på LR och allt vad de gör förutom att de alltså jobbar heltid som lärare. Många bygger också upp egna hemsidor och bloggar där de delar all sin undervisning med alla som vill läsa. Ett exempel är den otroligt välgjorda och populära sidan Historia 123, en historiebok på internet Länk till annan webbplats. som drivs av gymnasieläraren Joakim Wendell. Länk till annan webbplats.

Men vad är det som får så många lärare att lägga ner allt extra arbete på att dela sin undervisning? Jag passade på att fråga Joakim, när jag träffade honom på en konferens i historiedidaktik häromsistens. Hans utgångspunkt var själva undervisningen. Han saknade viktiga aspekter i läroböckerna. Lärobokstexten hjälpte t.ex. inte eleverna att lyfta resonemang och förstå sammanhang i tillräckligt hög utsträckning och när uppgifterna ändå behövde göras kunde de ju lika gärna spridas till eleverna på en blogg. På köpet fick alla andra, både elever och lärare, tillgång till dem.

Joakim tänker också att de dumheter han eventuellt gör åtminstone är hans egna. Han slipper reproducera lärobokens felaktigheter. Något annat som han uppfattar som positivt med ett digitalt läromedel är att han kan uppdatera det allteftersom. Han lägger till och tar bort sådant som inte fungerar. Han kan också bygga på med olika perspektiv.

Historiebruk i musik
En fördel med bloggen är också att läsarna kommer med synpunkter och konstruktiv kritik som hjälper Joakim att utveckla undervisningen. Dessutom får han tillgång till många olika digitala medier som han kan använda i undervisningen.

Genomgångar ligger förstås där som flippar, och på sidan finns flera olika kreativa  lektionsupplägg där medierna verkligen förnyar. Vad sägs om uppgiften i historiebruk, där källmaterialet består av olika musikvideor från You Tube som Sunday bloody sunday med U2  och die Mauer med Ebba Grön, etc Länk till annan webbplats..? En jättekul uppgift som borde funka från mellanstadiet och uppåt. Jag tänker prova med mina 9:or nästa år.

Det enda problemet är förstås tiden som aldrig räcker till. Nu är det ett tag sedan sidan uppdaterades med nytt innehåll och Joakim, som numera också forskar (Red. Länken fungerar inte längre.) har kanske inte riktigt samma driv längre. Och så är det nog rätt ofta. Vi lärare blir superinspirerade av alla möjligheter, men i längden hinner vi inte göra allt själva. Som tur är kommer då andra lärare med nya idéer och tar över. Och vi kan alltid glädja oss över all god undervisning som redan finns därute i cyberspace.


Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla