Tips om hur man klarar en fältstudie i geografi och NP utan att dö av stress

Det är lite stressigt just nu. Förutom all vår vanliga undervisning och bedömning har skolans SO-lärare samarbetat kring en fältstudie i geografi för våra 120 elever i åk 9 och dessutom har vi, som alla andra, haft ett nationellt prov att genomföra. Men i år var vi verkligen supereffektiva.

Provet, vi hade geografi i år, rättade vi gemensamt, en fråga i taget. Det tog skolans 4 SO-lärare 2,5 dagar att fixa, och ja, vi hade förstås vikarier. Vi fick dessutom hjälp av en assistent i två dagar. Han rättade dels kryssfrågor och dels skrev han in resultaten och kopierade proven som skulle skickas in. Jag kan verkligen rekommendera vår rättningsstrategi. Vi bytte klasser mellan oss efter varje fråga och eftersom vi jobbade med samma fråga kunde vi snabbt bolla tveksamma svar med varandra.

Marie - SO-lärare på väg ut i fält

Fältstudien, som innebar att eleverna skulle ut och planera en bebyggelse på en lämplig plats i kommunen, fixade vi genom att låta eleverna bege sig ut i fält på eftermiddagarna de dagar som de skrev proven. För att klara av besöken och bedömningen av arbetsprocessen. engagerade vi hela arbetslaget. SO-lärarna formulerade uppgiften och sammanställde en checklista som arbetslaget klarade av att använda. Sedan hjälptes alla åt med att besöka grupperna. Det blev ett trevligt avbrott för både oss och eleverna som har tillbringat större delen av sin tid i aulan med olika nationella prov under senaste tiden.

Så här gjorde vi vår fältstudie

Hela den pedagogiska planeringen med syfte och betygsmatris hittar du som pdf här PP Geografi Fältstudie med digitala verktyg (Red: Länkens målsida finns inte längre) Och här kommer också själva uppgiften med lektionsplanering.

Fältstudie med digitala verktyg

Genom digitala verktyg ska du identifiera var i Sollentuna kommun det kan vara lämpligt att bygga nya bostäder. Du kommer jobba i grupp med fyra till fem andra elever i din klass.

 • Hur ser ett område ut där det är lämpligt att bygga nya bostäder? Använd din tidigare kunskap om kommunen och olika geografiska aspekter. (Natur- och kulturlandskapet).
 • Hitta din plats med digitala verktyg Länk till annan webbplats..
 • Undersök och dokumentera din plats med foton, skisser, koordinater, etc.
  • Hur används din plats idag?
  • Beskriv din plats. (Naturgeografiskt, kulturgeografiskt, etc)
  • Hur ligger din plats i förhållande till olika lokaliseringsfaktorer? (t.ex. service, kommunikationer, skolor)
 • Analysera hur lämplig din plats är för bebyggelse.
 • Kontrollera med befintlig information och eventuella detaljplaner i kommunen (Red: Länkens målsida finns inte längre).
 • Sammanställ en presentation i Google Drive och redovisa resultatet muntligt.

Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla