Att undervisa om kontroversiella frågor – svårt men viktigt

Jag fick frågan om vad jag behöver för att göra ett ännu bättre jobb när jag undervisar om kontroversiella frågor av typen, integration, rasism och värdegrund. Jag blev glad över frågan. Det är ett både aktuellt och angeläget ämne med tanke på hur dagens samhälle ser ut.

Under senare år har vi  bland annat sett en polarisering av det politiska landskapet i Sverige och en ökad spridning i innevånarnas etniska och kulturella bakgrund. Dessa dagsaktuella samhällsfrågor hör naturligtvis också hemma i klassrummet, där de måste hanteras av oss lärare. Det är, enligt min mening, en av våra viktigaste uppgifter att bedriva en undervisning som hjälper elever att problematisera kontroversiella frågor och förstå att det inte finns några enkla svar.

Men vad behöver vi? Personligen skulle jag gärna vilja ha tillgång till ett aktuellt och forskningsförankrat material som är kopplat till kunskapskrav och centralt innehåll i olika ämnen. Flera värdegrundsfrågor återfinns ju i de två första kapitlen av lgr-11, men inte i kursplanerna, därmed är de allas ansvar och då riskerar de att falla mellan stolarna.

Det vore också bra med tips på hur man kan arbeta med en kontroversiell fråga tematiskt i flera ämnen exempelvis den nu aktuella frågan, om hur förhållandet mellan en religiös övertygelse och en demokratisk värdegrund ska hanteras. Man kan tänka sig att våra olika ämnen kan berika varandra med olika perspektiv, men det är svårt för mig som enskild lärare att få den överblick som behövs.

Till sist skulle jag gärna vilja diskutera olika undervisningsupplägg med andra, gärna i form av ett kollegialt lärande. Då skulle jag kunna få tips om undervisning som fungerar men också stöd och hjälp när det inte gick som det var tänkt.

Det vore jätteroligt om det finns fler som är intresserade av de här frågorna. Vad behöver ni?


Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla