Välkommen till Bloggbiblioteket –  en halvfärdig lärresurs

Jag har skapat bloggar där elever skriver blogginlägg i framför allt svenska och historia sedan 2010. Mina Bloggar är i de flesta fall färskvara. Jag använder dem någon termin och sedan försvinner de. Men vissa projekt har jag av olika skäl velat spara. Flera av dem fungerar som exempel i mina föreläsningar. Och ofta undrar någon i publiken om de kan få tillgång till de arkiverade bloggarna för inspiration.

Publicerad Av


bloggmallen-vita-rosen

En av mallarna i Bloggbiblioteket

Senast på Framtidens läromedel (Red. Länken fungerar inte längre.) ville en lärare kolla in Vita rosen, eller En värld i krig Länk till annan webbplats. som den heter ibland, där elever skriver dagboksanteckningar som historiska personer under Andra Världskriget. Bloggen är inte publik eftersom den ingick i mitt forskningsprojekt, men den finns som mall på mitt halvfärdiga projekt Bloggbiblioteket Länk till annan webbplats..

Projektet vände sig till alla som ville blogga med sina elever, men som inte hann, kunde eller ville börja från början. Det gick ut på att spara tid genom att skapa en plattform där olika skolbloggar kunde sparas och samtidigt skulle man kunna kopiera dem och bygga vidare på andras goda idéer. Bloggarna skulle sparas som mallar, där struktur, syfte och uppgift fanns med, men där elevernas texter är bortplockade.

Idén var kanske inte så dum, och mina bloggar ligger på plats. Projektet har dock en bit kvar till att leva upp till epitetet bibliotek. Det blev aldrig färdigt. Men vill du använda någon av mallarna som ändå ligger där är det bara att kontakta mig så kopierar jag innehållet och skickar till dig. Sedan kan du importera innehållet på en valfri blogg i wordpress och börja blogga med eleverna. Uppgifter och instruktioner ligger färdiga på bloggen, men de går så klart bra att ändra och redigera som man vill.

Om du dela med dig av ett eget bloggprojekt  och sprida det i bloggbiblioteket går det förstås också bra. Kopiera över allt innehåll på en wordpress.com blogg. Här ser du hur man gör det Länk till annan webbplats.. (https://bloggbiblioteket.wordpress.com/vill-du-bidra/ Länk till annan webbplats.) Ta bort elevtexterna utom några goda exempel. Skicka sedan länken till mig. Till sist lägger jag upp mallen  i bloggbiblioteket och då kan den användas fritt av alla. Jag tänker mig en väldigt öppen plattform. Man ska helst inte behöva logga in någonstans. Men det är viktigt att bloggarna är provade i ett klassrum med elever.  

Jag arbetade med Bloggbiblioteket 2015  Länk till annan webbplats.inom ramen för Stiftelsen för internetinfrastrukturs stipendium för att utveckla öppna lärresurser Länk till annan webbplats.  


Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla