Bedömningsportalen – min önskelista

Det är mycket prat om fallande resultat i kombination med betygsinflation i skolan just nu. På kort sikt tjänar de flesta i svensk skola på att det sätts för höga betyg på eleverna. Myndigheterna har också misslyckats med att utveckla kontrollinstrument som försvårar inflation och det har i sin tur lett till en skola där betygsinflationen döljer fallande kunskapsresultat. Men också till en skola som kraftigt brister i likvärdighet.


Foto: OECD.

Kolla in SIRIS och titta på hur Nationella prov och betyg korrelerar. Länk till annan webbplats. Det är en spännande och skrämmande läsning.

Anna Ekström Länk till annan webbplats., vår nya gymnasieminister, intervjuades om saken i Uppdrag granskning den 12 oktober. Hon såg allvarligt på problemet och hon kunde tänka sig att koppla betygen hårdare till nationella proven. Men hon påpekade också att ett enskilt provtillfälle inte kan ersätta en legitimerad lärares samlade bedömning av en elevs kunskaper.

Lösningen på det problemet finns redan på plats. Skolverket har sedan flera år arbetat med en bedömningsportal. De har samlat uppgifter  sorterade under olika ämnen och för olika stadier. Portalen skulle kunna fungera som ett viktigt instrument för att åstadkomma en likvärdig bedömning i skolan om den bara vore färdig och höll tillräckligt hög kvalitet.

Uppgifterna håller ojämn kvalitet
Min spanarkollega Mia skrev för några veckor sedan att det går att hitta mycket bra undervisningsmaterial på portalen. Jag håller med. Det finns mycket som är bra. Historieämnet har exempelvis flera välgjorda och roliga uppgifter, men de är långt ifrån tillräckligt omfattande och genomarbetade för att underlätta en likvärdig bedömning. Inget av SO-ämnena ger heller eleverna möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt än via skriftliga uppgifter.

Vi SO-lärare behöver många olika typer av uppgifter, t.ex. gruppuppgifter som testar förmågan att resonera muntligt. Uppgifterna i portalen borde också vara sökbara på flera sätt. Det vore bra att kunna söka på en förmåga, som exempelvis källkritik och då snabbt kunna få en lista över ett antal uppgifter i olika ämnen som testar och tränar kunskapskrav kopplat till just den förmågan.

Många tycker att vi redan har för många prov och uppgifter i svensk skola. Jag delar inte den uppfattningen. Sverige har världens mest decentraliserade skolsystem, därför behöver vi centrala bedömningsverktyg. Men vi måste också ge elever möjlighet att träna på det som ska bedömas. Därför vore det bra med många korta uppgifter som just tillåter att elever tränar på olika förmågor.

I portalen för Samhällskunskap har man gjort precis tvärtom och satsat på "heltäckande" resonemang om låtsaslandet Despotia och det påhittade Populärpartiet. Min kollega Marie bara suckade när hon såg uppgifterna. Marie låter hälsa att hon avskyr både låtsasländer och frågor som kräver långa berättande svar. Inte blev det bättre av att bedömningsanvisningarna för låtsaslandet var på hela 23 sidor.

I geografi finns det häpnadsväckande nog inte en enda uppgift för högstadiet inlagd i den del av portalen som kräver inloggning. För övrigt är inget material i SO på högstadiet upplagt efter år 2014. Exemplen visar att portalen är långt ifrån färdig och att kvaliteten kan förbättras.

Min önskelista till Skolverket:

  • Se till att bedömningsportalen snabbt blir färdig och att uppgifterna håller en hög och jämn kvalitet för alla ämnen och årskurser.De ska underlätta en likvärdig och allsidig bedömning av elevers kunskaper.
  • Navigering och sökbarhet borde utvecklas. Jag vill t.ex. kunna söka på en specifik förmåga som återkommer i flera ämnen, men också på olika kunskapskrav kopplat till årskurser.
  • En skicklig projektgrupp som får ordentliga resurser för att hålla portalen aktuell och som uppdaterar, beställer och gallrar bort uppgifter.
  • Lyssna på målgruppen. Se till att det är enkelt att komma med synpunkter och förslag på förbättringar. Men se också till att portalen är så flexibelt uppbyggd att goda idéer till förbättringar snabbt kan infogas. Använd det fantastiska digitala nätverk med lärare som finns därute!

Cecilia Johansson

Forskare och lärare i svenska, historia och geografi på högstadiet

Mejla