FN-dagen, mänskliga rättigheter, undervisningsexempel och tips!

De mänskliga rättigheterna är universella. Genom att dra en lott i Livets lotteri, studera Barnens världskarta eller arbeta sig igenom de 30 olika lektionerna om de 30 mänskliga rättigheterna i Raoul Wallenberg Academys material förstår man att vi aldrig någonsin kan stanna upp i arbetet för allas lika värde. Här kommer konkreta undervisningsexempel, filmer och tips inför FN-dagen!

FN-dagen närmar sig och skolor kommer på olika sätt att uppmärksamma detta. Vad passar då bättre än att dela tips, filmer och undervisningsmaterial som kan användas både på FN-dagen, men även i det kontinuerliga demokrati- och värdegrundsarbetet?

För knappt 1 år sedan fick jag frågan att skriva Raoul Wallenberg Academys undervisningsmaterial om de mänskliga rättigheterna Länk till annan webbplats., 30 mänskliga rättigheter – 30 lektioner i olika ämnen. Det skulle vara konkret, hands on, ett material att använda direkt i undervisning, aktuellt och med tydlig förankring i styrdokument. Vilken spännande och utmanade uppgift!

Jag tackade ja och kom i kontakt med flera organisationer och myndigheter. De mänskliga rättigheterna skulle tolkas och lektioner skapas. Flera lärare synade materialet under arbetsprocessen och kom med ovärderlig input. Här finns materialet Länk till annan webbplats. som lanserades i augusti i år, kostnadsfritt att ta del av, sprida och använda.

De mänskliga rättigheterna gäller alla, är universella och gäller över hela världen oavsett land, kultur eller speciell situation. Rättigheterna lovar att alla människor är födda fria, de är lika mycket värda och beroende av varandra. Här finns de mänskliga rättigheterna i ett samlat dokument. Länk till annan webbplats.

Filmer som introduktion till de mänskliga rättigheterna

Följande filmer från Forum för levande historia och UR Skola ger en god introduktion till de mänskliga rättigheterna. Filmerna förklarar på ett kortfattat sätt vad de mänskliga rättigheterna är, när och hur de kom till samt ger exempel på när de mänskliga rättigheterna kränks.

Här finns filmen ”De mänskliga rättigheterna på 2 minuter” från Forum för levande historia. Länk till annan webbplats.

Här finns filmen ”Mänskliga rättigheter – när de mänskliga rättigheterna kränks” (8,05 minuter) från UR Skola Länk till annan webbplats.

Studera barnens världskarta

En övning som väcker tankar, diskussioner och engagemang är att studera Barnens världskarta. Om man samtidigt visar en världskarta där samtliga av världens länder finns med blir arbetet oerhört effektfullt.

Källa: Rädda Barnen

Vilka reflektioner gör du och dina elever när ni studerar kartan?

Här finns en länk till mer information om Barnens världskarta och fakta om de länder som har förbjudit våld mot barn Länk till annan webbplats..

1 januari 2020 blir FN:s barnkonvention lag i Sverige. Barnens rättigheter är något som vi behöver synliggöra och diskutera med våra elever.

Omvärldsperspektiv, livets lotteri

Lyssna på följande länk Länk till annan webbplats., alternativt läs följande text för eleverna;

Varje dag kommer 360 000 barn till världen. Färre än 300 av dem föds i Sverige. Chansen att börja ditt liv här är bara 0,08 %. Var skulle du hamna om du föddes på nytt? Och hur skulle ditt liv se ut? Varsågod och dra en ny lott i livets lotteri.

Rädda barnen

Dra en lott

Låt eleverna dra en lott i Rädda Barnens utbildningsmaterial Livets lotteri. Eleverna har nu fötts i nya länder, med nya förutsättningar. I Livets lotteri visas risker som finns i det nya landet. Exempelvis har Somalia följande risker; barn på flykt, barnadödlighet, barnaga är tillåtet, barnarbete, barnsoldater rekryteras, barnäktenskap, fattigdom, kvinnlig könsstympning, pågående väpnad konflikt, sexuellt våld och undernäring. (www.raddabarnen.se)

Diskutera

 • Är rätten till frihet och lika värde kopplat till vilket land man är född i?
 • Vilka faktorer talar för och/eller emot detta?

Diskutera i par och avsluta med diskussion i helklass.

Mänskliga rättigheter i samhällskunskap och Idrott och hälsa

Orättvis fotboll

Svenska FN-förbundet har en övning/aktivitet som heter Orättvis fotboll som jag har genomfört med elever vid flertalet tillfällen.

 • Dela in eleverna i olika lag.
 • Utse en elev till domare för varje match.
 • Domaren bestämmer vilka förutsättningar de olika lagen har samt leder gruppdiskussionen efter matchen.
 • Se till att byta domare och förutsättningar inför olika matcher.
 • Lagen representerar olika länder som exempelvis Sverige, USA, Spanien, Polen, Kina, Pakistan och Argentina.

Alla lag ska ha olika förutsättningar, exempelvis:

 • Lagen har olika antal spelare på plan under matchens gång.
 • Ett lag får ett stort mål, ett lag ett litet mål.
 • Endast ett lag får ha målvakt.
 • Samtliga spelare i ett lag får endast springa baklänges.
 • Minst två spelare i ett lag måste hålla armkrok när de spelar. Lagen möter varandra i matcher om 5-10 minuter.

Diskutera

Efter varje match får lagen diskutera de olika förutsättningar lagen hade.

 • Uppstod några konflikter och/eller något som var orättvist?
 • Finns det samband mellan resursfördelning och konflikter? Varför/varför inte?
 • Vilka anledningar finns det till att det uppstår konflikter och hur agerar människan i konfliktsituationer?
 • Hur kan det komma sig att människor och länder har så pass olika förutsättningar?

100 sätt att göra skillnad

Som en avslutande övning vill jag lyfta den konkreta listan “100 sätt att förändra och påverka” från Raoul Wallenberg Academy. Låt dina elever göra en handlingsplan för att göra skillnad och agera. Alla handlingar är viktiga och betydelsefulla. Låt eleverna diskutera och bestämma om de ska göra enskilda handlingar eller handlingar som hela klassen arbetar vidare med.

Här finns mer information och listan som direkt går att använda i din undervisning Länk till annan webbplats., eller varför inte låta dina elever skapa en egen 100-lista?


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla