Alfred Nobel – Mr Dynamite

Nobelpriset ska gå till dem som ”hafva gjort menskligheten den största nytta” skrev Alfred Nobel i sitt testamente ungefär ett år före sin död år 1896. Vem var han, Alfred Nobel, dynamitens uppfinnare och mannen bakom Nobelpriset? I det här inlägget lyfter jag fram aktuella undervisningsexempel - 2018 års Nobelpristagare, tips på bildspel med manus, länkar för vidare information, en dramadokumentär om Alfred Nobels liv och en film från UR Skola med tillhörande arbetsmaterial för undervisningen!

Människor för ändring

I UR Skolas serie, ”Människor för ändring”, 8 filmer med tillhörande lärarhandledning, får vi bland annat följa uppfinnaren Alfred Nobels kamp för att skapa en bättre framtid. Filmerna handlar om hur samhället ständigt förändras och hur människors drömmar, mod och engagemang påverkar hur samhället ser ut och hur det utvecklas. De olika avsnitten skildrar livsöden som inspirerar, väcker tankar och ger kunskap om samhället ur ett idéhistoriskt perspektiv. Målgruppen är åk. 4–6, materialet går dock att anpassa för både lägre och högre åldrar. Förutom Nobel finns även filmer och arbetsmaterial om Selma Lagerlöf, Raoul Wallenberg, häxor, emigranter och de demonstrerande arbetarna i Ådalen.

  1. Titta på följande (Red. Länken fungerar inte längre.) film ”Alfred Nobel – uppfinningar” (28,30 min.).
  2. I det tillhörande arbetsmaterialet Länk till annan webbplats. finns ett antal frågor för elever att besvara, se sidan 3. Ett tips är att välja ut ett antal av dessa för att arbeta vidare med. Eleverna kan först besvara frågorna enskilt, för att sedan diskutera sina svar i mindre grupper.

Frågor som lyfts att arbeta vidare med är:

  • Om det skulle finnas ett Nobelpris för barn, hur skulle det se ut?
  • Undersök hur det svenska samhället såg ut på 1800-talet, under Alfred Nobels livstid. Vilka stora förändringar skedde under denna tid och hur levde och bodde människor i Sverige?

Bild: Nobelstiftelsen

Nobel i olika ämnen

Nobel Center har lektioner om årets Nobelpriser och nedan finns direktlänkar till denna fantastiska lektionsskatt. Varje lektion innehåller ett bildspel med lärarmanus, ett elevblad med frågor, en film och en lärarhandledning. En lektion tar 45 minuter, målgruppen är elever runt 13 år, men materialet kan anpassas för olika åldrar.

I Nobelprislektionen (Red. Länken fungerar inte längre.) – Alfred Nobel och Nobelpriset, finns bland annat denna film Länk till annan webbplats. (5,15 min.) och detta bildspel Länk till annan webbplats. med tillhörande bildspelsmanus Länk till annan webbplats..

Ytterligare lektioner som finns om 2018 års priser är:

Här finns även samtliga lektioner om 2017 års Nobelpriser Länk till annan webbplats.. För ytterligare information, tidslinje över Alfreds Nobels liv, bilder och texter, se Nobelprisets officiella webbplats Länk till annan webbplats., texten är på engelska.

En mångsidig man - mr dynamite

I denna dramadokumentär (Red. Länken fungerar inte längre.) (35 min) Alfred Nobel – Mr Dynamite, som återfinns i SVT:s Öppet arkiv får vi följa dynamitens fader. Det är både berättelsen om stora pengar, framgångsrika patent och fabriker i många länder, men även historien om en ensam människa och hans kringflackande liv. Texten Alfred Nobel – en mångsidig man Länk till annan webbplats., passar bra att läsa som introduktion, före dokumentären visas, för att ta reda på vem Alfred Nobel var, hans arbete och Nobelpriset. Texten är skriven av läromedelsförfattaren, pedagogen och skolansvarig vid Nobelmuseet i Stockholm, Carl-Johan Markstedt. Längst ned på sidan finns en faktaruta ”Visste du att” som bland annat tar upp att Alfred Nobel ägde 90 fabriker då han dog, att hans personliga förmögenhet uppskattades till drygt 30 miljoner kronor och att kung Oscar II var kritisk till att priset inte enbart delades ut till svenskar. De första Nobelprisen delades ut 10 december 1901, värdet motsvarade då 100 årslöner för en arbetare.

Film i skolan - problem och möjligheter

Film i skolan kan innebära möjligheter, men även problem då historien kan brukas och missbrukas, förhållanden och skeenden kan i filmer förenklas, vinklas eller generaliseras. Källkritik behöver ständigt vara närvarande. Min erfarenhet av arbete med filmer och dramadokumentärer i undervisningen är att de ofta skapar intresse och engagemang hos elever. Samtidigt är jag noggrann med att komplettera filmens innehåll med annat material som exempelvis olika texter och läromedel kring det aktuella ämnet. Museer att kontakta för vidare information om Alfred Nobel är Nobelmuseet Länk till annan webbplats. och Tekniska museet Länk till annan webbplats. i Stockholm.

Skolverket belyser problematiken kring film i denna text, Film i historieundervisningen – problem och möjligheter, Länk till annan webbplats. en text väl värd att läsa då den tar upp aspekter att tänka på då vi arbetar med film i skolan. I slutet av texten finns flera tips på vidare läsning med artiklar, avhandlingar och böcker för den som vill fördjupa sig ytterligare.

Nu är jag redo att arbeta med Alfred Nobel och Nobelpriset i min undervisning – jag hoppas att även du fått inspiration, lycka till!