Förintelsens minnesdag - del 2

Vi har ett antal veckor på oss. Eleverna ska lära sig om och få förståelse för världskrigen, Förintelsen och efterkrigstiden. Det är stora moment. Vi lägger upp undervisningen på olika sätt i våra skolor. I årskurs 9 har jag tidigare i många år läst om mellankrigstiden, andra världskriget, Förintelsen och efterkrigstiden. För att fördjupa elevernas förståelse och hinna med de moment jag vill genomföra samarbetar jag med lärare i andra ämnen. Vi läser litteratur, gör film- och bildanalys.

En bok som används i undervisningen om Förintelsen är … om detta må ni berätta… En bok om Förintelsen i Europa 1933-1945 av Stéphane Bruchfeld och Paul A. Levine. (Min kollegor i språkämnen brukar också använda boken.)

Boken finns tillgänglig i pdf-format på ett flertal språk på www.levandehistoria.se Länk till annan webbplats. och innehåller fakta, dikter, citat och vittnesmål från överlevande från Förintelsen. Det som jag tycker är extra bra är att bokens digitala version har flera länkar till filmer och material med koppling till Förintelsen från både UR och Forum för levande historia. Se följande länk.

Det går även att arbeta med boken utifrån följande frågeställningar:

 • Resonera kring om boken och dess berättelser är en bra källa att lära sig av och om boken är trovärdig.
 • Välj en ögonvittnesskildring som gestaltas och resonera kring den berättande källans trovärdighet.
 • Skriv en berättelse om det ögonvittne du valde i uppgiften innan. Utgå ifrån det du får reda på av ögonvittnesskildringen. Vad du tror hände med personen på bilden?
 • Gå igenom de olika bilder som finns i boken.
 • Välj 1 bild och läs eventuell bildtext.
 • Välj 1 person på bilden.
 • Skriv vad som händer på bilden utifrån dennes perspektiv.

Samarbete med flera ämnen

När jag, som SO-lärare, undervisar om världskrigen och Förintelsen kan eleverna läsa litteratur och göra filmanalys i andra ämnen.

Förslag på litteratur att läsa:

 • Pianisten (Wladyslaw Szpilman)
 • Pojken i randig pyjamas (John Boyne)
 • Anne Franks dagbok (Anne Frank)
 • Emerich är mitt namn (Emerich Roth)
 • Ulrike och kriget (Vibeke Olsson)
 • Schindler´s list (Thomas Keneally)
 • Sarahs nyckel (Tatiana De Rosnay)
 • Skärvor av ett liv (Hédi Fried)
 • God Natt Mr Tom (Michelle Magorian)
 • A-6171 (Ferenc Göndör)
 • Boktjuven (Markus Zusak)

Bokpresentation

Eleverna kan förslagsvis läsa någon av ovanstående böcker. De kan sedan diskutera böckernas innehåll utifrån följande frågeställningar:

 • Vem har skrivit boken?
 • Presentera bokens handling.
 • Var utspelar sig handlingen?
 • Hur ser miljön i boken ut?
 • I vilket historiskt sammanhang hör berättelsen hemma?
 • Vem är huvudperson?
 • Beskriv personernas karaktär, vad har huvudpersonen för relation till andra personer/människor i boken?
 • Finns det andra viktiga personer i boken?
 • Berätta om en viktig händelse.
 • Bokens budskap är?
 • Boken passar för…
 • Hur är bokens struktur?
 • Välj ut ett stycke i boken som du tycker är viktigt. Motivera ditt val och förbered dig på att läsa upp stycket.

Skrivuppgift

Vad innebär det att skriva en dagbok, ett reportage, en krönika, ett brev, en recension, en personbeskrivning eller en författarpresentation? Låt eleverna arbeta i mindre grupper för att söka reda på fakta om och diskutera vad de olika sätten att skriva på betyder.

Följande exempel på skrivuppgift utgår från att eleverna har läst boken Pojken i randig pyjamas av författaren John Boyne.

Uppgift: Skriv en text på 1–2 sidor om ett av följande ämnesförslag. Välj en titel till din text.

Skriva dagbok

Välj ut en av personerna i boken och utgå från en situation/händelse som personen är med om i boken. Skriv en dagbok om händelsen och utveckla din text med miljöbeskrivningar och nya händelser.

Skriva reportage

Beskriv mötena mellan Bruno och Shmuel. Vilka likheter och skillnader finns det mellan deras liv? Skriv ett faktareportage om deras olika livssituationer.

Skriva krönika

Skriv en krönika om vilken betydelse boken Pojken i randig pyjamas har för vilken förståelse vår tid får för Förintelsen.

Skriva ett brev

I kapitel 8 står det om Brunos brev. Tänk dig att du är Brunos farmor och svarar på brevet. Hur skulle det brevet se ut?

Skriva en recension

Vad var bra, mindre bra? När var boken som bäst? Kan du rekommendera boken, varför/varför inte?

Personporträtt

Välj ut en av personerna i boken och beskriv personens liv och vilken betydelse personen har för bokens handling.

Författarporträtt

Skriv ett författarporträtt om John Boyne. Vem var han, var kommer han ifrån och varför skrev han boken? Sök reda på fakta om författaren och skriv upp vilka källor du använder dig av.

Nytt kapitel

Om du skulle skriva ett nytt kapitel till boken. Vad skulle det handla om? Skulle du vilja att boken slutade på något annat sätt?

Eget förslag

Har du ett eget förslag på text som du vill skriva. Vad ska den texten handla om?

Filmuppgift Schindlers list

Schindler´s list är en verklighetsbaserad film som utspelar sig under andra världskriget. I början av andra världskriget såg huvudpersonen Oscar Schindler kriget som en möjlighet att bli rik. Judarna sågs som billig arbetskraft för att han skulle finansiera sitt företag. Oscar hade många älskarinnor och levde ett liv i lyx. Succesivt förändras hans syn och inställning och Oscar börjar arbeta för att rädda människoliv. Han önskar dock att han kommit till insikt tidigare eftersom han då kunnat rädda många fler.

Diskussionsfrågor:

 • Bild: Filmen är mestadels svart-vit. Vad har detta för betydelse för filmens karaktär och innehåll? Filmen övergår från svart-vit till färg. När görs detta och varför?
 • Känslor: Vad väcker filmer för känslor hos dig? (sorg, frustration, hopp, ilska…)
 • Musik: På vilket sätt bidrar musiken i filmen till att skapa olika stämningar? Vad förmedlar musiken?
 • Film eller bok: Vad är skillnaden på att läsa boken och se filmen? Reflektera och beskriv.
 • En händelse: Välj ut en händelse/scen i filmen och beskriv denna. Varför valde du just denna händelse?