Förintelsens minnesdag - del 3

Vi stannade till där tågrälsen tog slut. Vid ett stängsel en bit bort hade röda rosor kilats in, ännu lite längre bort fanns flera hus, uppradade intill varandra. Vi, elever och lärare från en högstadieskola, tittade oss omkring. Går det någonsin att förstå vad som skett på denna plats? Ett noga uträknat och effektivt maskineri. Det var obehagligt, ofattbart och svårt att greppa. Samtidigt som novemberkylan slog emot våra ansikten var det ingen som klagade. Ingen ville prata. Vi fortsatte att gå över de stora leriga gräsytorna, ytor som tycktes bre ut sig i all oändlighet. Vi var vid tågets slutstation, vi var i Auschwitz.

Resa med elever till förintelsens minnesplatser

Vi hade förberett oss väl, läst litteratur och artiklar, tittat på filmer, haft temaarbeten, samtalat och fått utbildning via Fredens hus i Uppsala. Eleverna hade genomfört flera värderings- och värdegrundsövningar. Forum för levande historia har bland annat följande seriealbum Sofia Z - 4515 Länk till annan webbplats. där det finns värderingsövningar, vilket är ett verktyg som hjälper till när du vill föra samtal kring frågor som inte har givna svar, till exempel frågor om demokrati och tolerans. I övningarna ges deltagarna möjlighet att:

  • Ta ställning
  • Öva sin förmåga att uttrycka sina åsikter
  • Öva sin förmåga att motivera sina åsikter
  • Öva sin förmåga att lyssna på andra.

Eleverna hade träffat överlevande från Förintelsen vid ett flertal tillfällen. Skolan deltog i utbildningssatsningar via Svenska Kommittén Mot Antisemitism, SKMA. För ytterligare information om elevresor till Förintelsens minnesplatser kan du läsa här Länk till annan webbplats. på SKMA:s webbplats. Följande film Länk till annan webbplats. (11, 40 min) visar innehållet på fortbildningar som SKMA arrangerar.

Trots förberedelser var den verkliga upplevelsen på plats något som på många sätt var omöjlig att förbereda sig inför. En resa som för alltid kommer att leva kvar. Förberedelserna var dock viktiga, precis som efterarbetet blev när vi kom tillbaka.

Om man som lärare vill vidareutbilda sig om Förintelsen erbjuder Segerstedtinstitutet högskolekurser med resor till Förintelsens minnesplatser och Uppsala Universitet har bland annat detta Länk till annan webbplats. Masterprogram med studier om Förintelsen och folkmord.

Verkliga möten

Emerich Roth, överlevande från Förintelsen, är idag 94 år gammal och han gör fortfarande ett fåtal skolbesök. Mötet med eleverna håller mig levande berättade har för mig i ett av våra samtal. Verkliga personer, möten och upplevelser levandegör undervisningen. Det finns både material och filmer på Emerichfondens hemsida Länk till annan webbplats. som jag rekommenderar att ta del av.

Ytterligare ett möte som har spelat stor roll för min undervisning var då jag under 2018 kom i kontakt med Raoul Wallenbergs familj. Jag hade uppdraget att författa Raoul Wallenberg Academys undervisningsmaterial Länk till annan webbplats., 30 lektioner - 30 mänskliga rättigheter, för gymnasieskolan. Artikel 7 handlar om Raoul Wallenberg. Innehållet granskades noggrant av Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster, med barn och barnbarn. Undervisningsmaterialet fick liv, det handlade om verkliga människor och öden. Jag hade nära kontakt med flera organisationer, föreningar och myndigheter som arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter och inte minst lärare som kom med kontinuerlig feedback. Raoul Wallenbergs familj godkände materialet och lagom till skolstart i augusti 2018 lanserades det kostnadsfria materialet.

Ny bok av Hédi Fried

I samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari delas Hédi Frieds lärarpris ut till lärare som med utgångspunkt i lärdomar från Förintelsens historia arbetar med frågor om tolerans, demokratiska värderingar och individens eget ansvar, lärare som på ett kreativt sätt stimulerar unga människor till att reflektera över sin världsbild och över konsekvenserna av rasism, antisemitism och andra icke-demokratiska ideologier. I år delades priset ut 18/1 och jag hade den stora äran att vara en av fyra pristagare. Ett pris som betyder oerhört mycket. Vid utdelningsceremonin hade Hédi Fried även bokrelease för sin nya barn- och bilderbok om vänskapen som överlevde Förintelsen, Historien om Bodri. En stark och fin berättelse om hennes barndom. Det arbetas nu fram en lärarhandledning till boken och jag ser fram emot att ta del av den. Att arbeta med svåra frågor utifrån litteratur och bilder kan skapa ökad förståelse hos barn och unga.

Om några dagar är det Förintelsens minnesdag. Vi tänder ljus på olika platser i skolan och vi minns. I undervisningen läser vi litteratur, gör filmanalys, vi genomför värdegrundsövningar och vi blickar också framåt. Förintelsens minnesdag påminner oss om vikten och värdet av att känna till vår historia, för att kunna vara med och forma vår framtid där mänskliga rättigheter inte åsidosätts.