Från erfarenhet till kompetens

Har du någon gång tänkt på vilka kompetenser som behövs för att utföra det arbete du gör? Vi är bra på att lyfta fram vad vi gör men det kan vara svårare att beskriva våra kompetenser. I det här inlägget lyfter jag bland annat fram en metod som handlar om att sätta kompetensord på sitt agerande i verkliga situationer.

Publicerad Av

  • Vad gör du en vanlig dag på jobbet/hur ser en typisk arbetsdag ut?
  • Vad behöver du kunna/vilka kompetenser behöver du ha för att utföra dina arbetsuppgifter?

Själva ”görandet” - mottagande av barn/elever/vårdnadshavare, möten med kollegor, planera och leda pedagogisk verksamhet och lektioner, utvecklingssamtal, rapportera in bedömningar, föra in närvaro, kopiera, svara på mail, leda samlingar, skriva veckobrev… beroende på var du arbetar och i vilken verksamhet du är ser arbetsuppgifterna naturligtvis olika ut, själva görandet är ofta lätt att sätta ord på.

Är det även viktigt att kunna sätta ord på vad man kan och vilka kompetenser man har? När och för vem i så fall?

Det kan vara svårare att beskriva den kompetens som krävs för en viss situation än att beskriva ett arbete som har utförts. Samtidigt kan det vara viktigt att göra just detta. Att lyfta fram sina egna kompetenser, inte minst vid anställningsintervjuer, då man skriver ett CV eller vid olika typer av samtal, till exempel i samtal med sin rektor/chef.

Vad har du gjort idag? Vad har du lärt dig idag?

Förmågan att strukturera, samla in, analysera, sätta samman och organisera, fatta och genomföra beslut är något som eleverna behöver öva på under skoltiden. Detta kallas valkompetens och det är något som vi gör och övar på kontinuerligt. Vid exempelvis prao, praktik, i undervisningen och vid olika projekt då vi samverkar med flera aktörer utanför skolan, eller om elever väljer att exempelvis studera utomlands får de erfarenheter och möjligheter till att lära och agera i verkliga situationer.

Efter en skoldag eller en praoperiod berättar elever ofta vad de har gjort, ofta formulerar även vi lärare frågor där eleverna återberättar vad de gjort, vilket naturligtvis inte behöver vara fel, men vi kan även lägga till frågan vad eleverna har lärt sig.

  • Vad har du gjort under din praktik?
  • Vad har du gjort på lektionen?
  • Vad har du gjort på rasten eller under skoldagen?

Detta är även frågor som ofta ställs av vårdnadshavare till sina barn. Vi övar ständigt på att återberätta vad vi gör, är det lika självklart att svara på vad vi lärt oss?

Metoden ELD

För att även komma åt vad elever har lärt sig kan man behöva lite hjälp för att synliggöra detta. Det finns en metod för att synliggöra lärande, vilken jag kom i kontakt med via Universitets- och högskolerådets webbplats. Metoden ELD, Experience Learning Description, vilket är en metod för att erkänna kompetens och för att just synliggöra lärande i verksamheten. I ELD:s kompetenslista Länk till annan webbplats. finns en mängd ord som kan användas för att beskriva sin kompetens utifrån olika erfarenheter.

Det finns även ett mer omfattande material för att genomföra ELD Länk till annan webbplats. i verksamheten, med övningar, samtalsguide och samtalsdokumentation.

Utifrån kompetenslistorna kan eleverna sätta kompetensord på sitt agerande och de erfarenheter de har varit med om. Efter en prao- eller praktikperiod, eller ett projektarbete där eleverna lärt och agerat på nya sätt kan eleverna skriva två listor. En lista med rubriken GJORT, sedan en lista med rubriken KOMPETENSER. De får sedan skriva vilka olika arbetsuppgifter de har utfört och sedan fylla på med kompetensord. Eleverna kan sitta i grupper och diskutera och lyssna på varandra, listorna fylls på och eleverna får diskutera i vilka olika sammanhang olika kompetenser är bra att ha.

Att omsätta erfarenheter till kompetenser behövs när eleverna skriver CV och söker sommarjobb, men även för undervisningen när vi utvärderar och diskuterar olika moment för att synliggöra vad eleverna lär sig.


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla