Vi ska bygga städer - för framtiden!

Sedan i höstas har vi lärare i olika ämnen efterfrågat att samarbeta mer och göra ett större gemensamt moment i undervisningen – nu är det dags! Vi kommer bland annat att arbeta med samhällsplanering, hållbar utveckling, Minecraft i ämnet teknik och bygga städer för framtiden. För att få inspiration studerar vi bland annat hur det går till när en stad byggs idag, nu ser fram emot en rolig och utmanade vår!

Det är spännande att arbeta på en sedan 1 år tillbaka nystartad skola, utan några egentliga traditioner eller arbetsområden som tidigare genomförts. Samtidigt utmanande att bygga från grunden. Flera ärare har lång erfarenhet från andra verksamheter och skolor, andra lärare är nyutexaminerade, alla med olika bakgrund, men som har dragits till möjligheten att vara med och starta upp en ny skola. Vi har arbetat tillsammans sedan augusti månad. Sedan i höstas har vi diskuterat och efterfrågat att genomföra ett större gemensamt moment i undervisningen. Nu är det dags! Planeringen är igång. I SO-ämnen ska vi läsa ämnet geografi under terminens sista del med bland annat samhällsplanering och hållbar utveckling och vi samarbetar med lärare i flera olika ämnen. Vi lyssnar in varandra, är lyhörda och diskuterar vilka moment som ska ingå, vilka moment som ska genomföras vid olika lektionstillfällen, när exkursioner ska genomföras och hur vi ser elevernas kunskaper. Vi behöver få med det innehåll som vi avser.

Skriftliga arbeten och muntliga presentationer i språkämnen, vi ska genomföra exkursioner och studiebesök, eleverna ska bygga framtidens städer i Minecraft i ämnet teknik, NO-ämnen och SO-ämnen ska involveras på olika sätt, eleverna ska presentera sina städer vid en temadag där bland annat tjänstepersoner bjuds in. Några utmaningar kring att få till planeringstiden har uppstått. Det är inte alltid enkelt.

Hur byggs en stad idag?

Endast 2 pendeltågsstationer bort från vår skola i Sundbyberg byggs Barkarbystaden, ett helt nytt område och del av Järfälla kommun.

Kartmodell Länk till annan webbplats. över hela Barkarbystaden

”Utveckling i Barkarby” Länk till annan webbplats. med en spännande framtid. Där finns redan självkörande bussar Länk till annan webbplats. på försök och Herrestaskolan som finns här är miljödiplomerad guld Länk till annan webbplats.. På Barkarbystadens webbplats står att det troligtvis är Sveriges mest klimatneutrala skola, byggd i massivträ och med extra höga krav på energisparande, luft, akustik och kontroll på att inga farliga kemiska ämnen finns. (www.barkarbystaden.se Länk till annan webbplats.)

Tillsammans med en kollega som är lärare i NO-ämnen och teknik besökte jag kommunhuset i Järfälla för att se en modell över Barkarbystaden.

Barkarbystaden

Barkarbystaden

Vi träffade politiker och tjänstepersoner som beskrev hur utbyggnaden av staden går till. En skidtunnel ska byggas, nya tågstationer, parker, ett nytt sjukhus, högre utbildning… det är mycket på gång. Tunnelbanan ska dras till staden och kopplas till det övriga tunnelbanenätet i Stockholm, sprängningar för de nya tunnlarna startade för någon vecka sedan. Nya bostäder, skolor och företag. Här finns en film Länk till annan webbplats. om utbyggnaden av tunnelbanan.

Oavsett om du bor i Stockholmsområdet eller ej finns mycket information på Barkarbystadens webbplats Länk till annan webbplats.. Efter besöket i kommunhuset besökte vi den miljödiplomerade skolan – byggd i trä och med spännande lösningar för bland annat avfallshantering.

Sopsugsanläggning

Genom de olika luckorna skickas soporna i rör under hela staden till en sopsugsanläggning. Stadens olika bostäder är anslutna till sopsugen. I sopsugen transporteras plast, hushållsavfall och tidningar i rör under marken till sopsugsterminalen där sopbilen hämtar avfallet.

Hushållsavfall

Eleverna ska inspireras och se hur städer byggs idag, men sedan arbeta fram städer för framtiden.

Intressekonflikter

När det för flera år sedan beslutades att det skulle byggas en helt ny stad i Järfälla stod flera intressekonflikter emot varandra. Området var tidigare ett flygfält, många var både för och emot bygget. Behovet av bostäder var en av orsakerna till att nya ”Stockholm Väst” började byggas. Idag är det ett område med en stor handelsplats med bland annat IKEA, Stockholm Quality Outlet, Järfälla kyrka med värdshuset Lasse Maja, namngett efter tjuven Lasse Maja Länk till annan webbplats. som stal kyrksilvret i Järfälla kyrka och klädde ut sig i ”fruntimmerskläder”. Lasse-Maja fängslades på Carlstens fästning Länk till annan webbplats. och kung Karl XIV Johan benådade honom år 1838. Området har historia. Det finns olika värden, intressen och behov.

Om några veckor ska vi besöka Barkarbystaden med elever, studera vilka lösningar som görs idag och hur olika delar i staden växer fram. De är indelade i olika grupper som ska undersöka olika områden. Eventuellt kommer något ytterligare område läggas till i grupperna.

Undersökningsområden:

  • Transport med utbyggnad av tunnelbanan och självkörande bussar.

Självkörande bussar

  • Utbildning
  • Bostäder
  • Sophantering, återvinning, energiförsörjning
  • Sjukvård
  • Kultur, natur, idrott och hälsa

Vinster

Vi arbetar gemensamt fram uppgifter utifrån våra olika ämnen och ser till att vi kan examinera eleverna på olika sätt utifrån läroplanens innehåll. Vi ser stora vinster för våra elever att arbeta kring ett större moment utifrån flera ämnen och vi lärare får ta del av varandras kompetenser samt får lära av varandra.

Nu ser vi fram emot resterande del av terminen på ett nyfiket sätt, för även om vi inte kan förutspå resultatet vet vi att det kommer att bli roligt och lärorikt för alla inblandade. När arbetsområdet fortskrider delar jag med mig av hur vi har arbetat i olika ämnen, våra lärdomar och resultat. Fortsättning följer!


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla