Prao, gymnasieval, skola och arbetsliv - Del 2

Förberedelserna inför prao pågår. Vi pratar om yrken och olika val, vilka utbildnings- och yrkesvägar vi lärare har tagit för att hamna där vi är idag. Nyfikenheten är stor hos eleverna.

Eleverna på den högstadieskola jag arbetar på förbereder just nu sina praoperioder och ställer frågor om personalens utbildnings- och yrkesbakgrund. Vi lärare får samtala om våra olika vägar in i läraryrket och samtidigt får vi veta massor om varandra. En kollega är även florist en annan DJ och en tredje har arbetat som kock i flera år, spelar det någon roll att vi vet detta om varandra? Kanske inte, men vi visar att vi har haft flera olika jobb och att det är möjligt att läsa olika gymnasieprogram, göra olika yrkesval och ta en mängd olika vägar för att komma in på en utbildning för att sedan arbeta på en viss arbetsplats. Våra olika yrkesvägar väcker nyfikenhet och intresse hos eleverna.

"Ungdomars val är fortfarande i hög grad styrt av social bakgrund, könstillhörighet och etnicitet. Ungdomarnas kunskaper om yrkeslivet är dessutom starkt begränsade."

"Antalet ungdomar som inte avslutar gymnasieskolan pendlar kring 25% av en årskull."

Fil. Dr. Universitetslektor Anders Lovén

Enligt Skollagen ska utbildningen i grundskolan utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. (Skollagen 2010:800)

Jag får många nyfikna frågor om att jag har arbetat på Systembolaget samtidigt som jag studerade till lärare. Vilka arbetsuppgifter finns på Systembolaget? Hur det var att arbeta samtidigt som man studerar? Hur är det att sitta i kassan, ta emot leveranser och sätta upp varor, svara på frågor om drycker och vad som passar till olika maträtter? Vi pratar om olika arbetsuppgifter och möjligheten att gå på kurser för att vidareutbilda sig inom ett yrke. De frågar om när vi lärare slutligen bestämde oss för det ”rätta” yrket. Tillsammans undersöker vi elevernas yrkesdrömmar, utbildningsvägar för att bli pilot, arbeta inom Försvarsmakten och för att arbeta inom sjukvården...

Övning för att vidga perspektiven

En övning som kan genomföras på mentorstid och som ger nya perspektiv är att eleverna arbetar i mindre grupper och får leta fram en utbildning/ett yrke till varje gruppmedlem. En elev blir ansvarig för att leta fram ett yrke/en utbildning till sin klasskamrat. Den person som har letat fram arbetet/utbildningen ska motivera varför detta val skulle passa just den personen. Övriga gruppmedlemmar ger idéer och fyller på med synpunkter. Inledningsvis kan eleverna ha fått fundera över olika intressen och får beskriva sig själva. Ett enkelt sätt för detta är att ta fram en lista på ett antal egenskaper och be eleverna identifiera sig med några av dessa.

Exempel på egenskaper (fyll gärna på med andra/fler)

Ambitiös, noggrann, uppmärksam, envis, utåtriktad, handlingskraftig, sprallig, uthållig, idérik, lugn, påhittig, försiktig, problemlösare, målinriktad, strukturerad, lyssnande, lagspelare, nyfiken, omtänksam, ordningsam, lättlärd, positiv, ekonomisk, punktlig, orädd.

Ta sedan fram en lista på intressen. Be även eleverna att fylla på med fler intressen.

Exempel på intressen

Spela dataspel, musik, olika sporter så som fotboll, simning, tennis, ishockey, dans, orientering etc., bada, fota, samla på saker, friluftsliv, matlagning, läsa, måla, sjunga, bygga, sy, promenader, miljö, djur, trädgård, arkitektur.

Låt eleverna besvara följande frågor enskilt.

 • Vilka är dina två roligaste intressen?
 • Vilka egenskaper har du nytta av när du utövar dina intressen?

Låt dem sedan presentera de egenskaper och intressen de har valt ut för varandra.

 • Vilka egenskaper valde ni ut och varför?
 • I vilka yrken kan dessa egenskaper och intressen kombineras?

Undersök och reflektera över olika yrkesalternativ tillsammans. För att kunna göra det går det bra att använda Arbetsförmedlingens webbplats där det finns ett flertal yrkesfilmer, yrkesguide Länk till annan webbplats. och yrkeskompass Länk till annan webbplats. där eleverna kan ta del av vilka framtidsutsikter som finns för olika yrken. Webbplatsen Framtid.se Länk till annan webbplats. ger också en god överblick över olika yrken, löner och utbildningsvägar, de har en blogg Länk till annan webbplats. om studier och yrken, ”veckans yrke Länk till annan webbplats.” och mycket mer. I de olika filmerna på Arbetsförmedlingens webbplats finns exempel på olika yrkesmiljöer, information kring vilka utbildningar som krävs etc.

Gymnasieval

Det är dock inte bara prao som närmar sig, under nästa läsår ska eleverna välja gymnasium och program, det märks att eleverna har många frågor och vill göra välgrundade val. Flera kommuner ordnar gymnasiemässor, men även efter ett besök på en gymnasiemässa och efter besök på olika gymnasieskolors Öppet hus kan det vara svårt att välja.

Enligt övergripande mål och riktlinjer i läroplanen för grundskolan (LGR11, kap 2:6 Skolan och omvärlden) ska:

"Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt."

För att elever på en grundskola ska få kännedom om gymnasiet passar det bra att bjuda in elever från ett gymnasium för att berätta om olika gymnasieprogram och ge tips till de ungdomar som står inför att göra sina val. En grundskola kan exempelvis bjuda tillbaka ett antal av sina gamla elever som tidigare gått på skolan. Enskilda skolor kan starta samarbeten och utbyten mellan varandra för detta syfte. Eleverna i grundskolan för- och efterarbetar besöket och arbetar bland annat fram frågor inför besöket. Efter besöket får eleverna skriva om sina planer för framtida studier och yrken.

Ung Företagsamhet har i flera kommuner utbildningsdagen ”Framtidskoll” där elever får träffa Arbetsförmedlingen, banker och unga inspiratörer. Eleverna får utbildning om privatekonomi och får kännedom om olika vägar till jobb, de får ställa frågor till inspiratörerna kring gymnasieval och mycket mer.

Här finns information om Framtidskoll i Kalmar län, Länk till annan webbplats. men Framtidskoll erbjuds som sagt på flera platser i landet. Till utbildningsdagen får skolorna läromedlet ”Min framtid och ekonomi” som berör frågor som:

 • Varför går jag i skolan?
 • Vilka yrken kan vara intressanta för mig?
 • Vilka är mina intressen, värderingar och förmågor?
 • Hur får jag min ekonomi att fungera i framtiden?
 • Hur påverkar samhällets ekonomi mig?
 • Påverkar jag samhällets ekonomi?

Här kan du se en kort film om läromedlet Länk till annan webbplats. och lyssna till elever och studie- och yrkesvägledare på Balingsnässkolan i Huddinge.

Att välja skola och program

I områden och städer där det finns flera gymnasieskolor att välja på kan elever lockas av skolornas marknadsföring. En övning som går att genomföra med eleverna är att låta dem fundera över vad som är viktigt för dem när de ska genomföra sina val.

 • Vilka faktorer är viktigast då du ska välja gymnasieskola och gymnasieprogram? Skriv ned svaren och fundera över varför just de alternativen är viktigast.

Skolornas marknadsföring

 • Det råder konkurrens mellan skolor då de tjänar pengar på att ha många elever. Ett sätt att få elever till en skola är att marknadsföra skolan via reklam. Elever kan lockas med datorer, iPads eller körkort. Dela in eleverna i mindre grupper om 4–6 elever/grupp och låt dem diskutera följande frågeställningar:
 • Vad kan vara positivt/negativt för eleverna med att skolor lockar med olika verktyg etc.?
 • Vilken information får de från skolorna? Reflektera gemensamt över hur skolor och program framställs i skolornas marknadsföring.

Skapa ett collage

 • Samla information om olika gymnasieskolor och titta närmare på hur olika program och skolor framställs. Skapa sedan ett collage med bilder och citat från de skolor och program som eleverna är mest intresserade av att gå på.

Analysera

Jämför bilderna av olika skolor/program utifrån följande frågeställningar:

 • Vad förmedlar bilderna/texterna? (Känsla, miljö etc.)
 • Vad/vilka syns på bilderna? (Vad lyfts fram, vad lyfts inte fram?)
 • Är det något som vore bra att veta mer om?

Reflektera och diskutera

 • Tror ni att bilden av skolan stämmer med verkligheten?
 • Vilka ytterligare källor kan användas för att få en vidare bild?
 • Vad vill du veta mer om? (Gå tillbaka till den lista som skrevs på del ”A” om vilka faktorer som spelar roll inför valet av gymnasieskola och gymnasieprogram.)

Frågor om prao och gymnasieval är ständigt återkommande i grundskolan därmed, är det viktigt att arbetet blir hållbart. Med de nya bestämmelser Länk till annan webbplats. som kom 1 juli 2018 kring prao behöver vi diskutera hur vi bäst kan förbereda våra elever och ta tillvara på de upplevelser och erfarenheter de får med sig från olika arbetsplatser.


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla