Skolval och Europadagen

Vi är inne i slutspurten av läsåret och vi har intensiva och spännande veckor framför oss. Det här inlägget handlar om skolvalet till Europaparlamentet och Europadagen samt Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram.

Den 9 maj är det Europadagen och skolvalet till Europaparlamentet öppnar, för att sedan pågå fram till 24/5. Skolval till Europaparlamentet genomfördes första gången år 2014, nu är det alltså andra gången det går av stapeln, 377 skolor har anmält sig, en ökning med 38% från det tidigare skolvalet till Europaparlamentet.

https://www.mucf.se/resultat-i-skolvalen-2014

Det är ett val som inte har nått samma uppmärksamhet som skolvalet till riksdagen där 1528 skolor deltog.

https://www.mucf.se/resultat-i-skolval-2018

I EU-länderna pågår en kampanj inför valet, i Sverige under namnet Denhärgångenröstarjag.eu Länk till annan webbplats., för att få fler att rösta. 26 maj röstar Sverige, valrörelsen med politiska debatter, valaffischer och valstugor i augusti/september bidrog till ett ökat engagemang i undervisningen vid läsårets början då undervisningen var levande och aktuell. Eleverna diskuterade samhällsfrågor, vi besökte valstugor, arbetade med källkritik, deltog i, genomförde och tittade på politiska debatter. Vid terminens utvecklingssamtal med elever och vårdnadshavare lyfte eleverna fram arbetet inför, under och efter skolvalet som spännande och intressant. När regeringsbildningen drog ut på tiden diskuterade eleverna olika alternativ och lösningar. Valrörelsen är långt ifrån lika synlig inför detta val. Erik Amnå, professor i statskunskap säger i denna film om skolval via Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ”Skolans uppgift är bland annat att uppfostra och utveckla demokratiska medborgare. Skolvalet kommer in som en väldigt konkret handling som kan förtydliga vad som menas med det. Skolan är vår enda gemensamma institution för att fostra demokrater.”

(Film om Skolval, MUCF) (Red. Länken fungerar inte längre.)

Europadagen

”Den 9 maj 1950 lägger den franske utrikesministern Robert Schuman fram Schuman-planen om att Tyskland och Frankrike ska samarbeta i produktionen av kol och stål. Andra länder i Europa är välkomna att delta i samarbetet. Syftet är att bygga upp industrin efter andra världskriget och hindra militär upprustning. Europadagen firas den 9 maj till minne av Robert Schumans deklaration som är startskottet för dagens EU.”

(http://eu.riksdagen.se/vad-ar-eu/medlem-i-eu/eus-historia/#Visste-du-att Länk till annan webbplats.)

Här kan du läsa mer om Schumandeklarationen Länk till annan webbplats. 9 maj 1950.

http://eu.riksdagen.se/

http://eu.riksdagen.se/

Universitets- och högskolerådet har tagit fram detta material som tips för EU-firande på Europadagen.

På den högstadieskola jag arbetar på genomför vi skolval på Europadagen. EU-flaggan hissas, skolans elevråd och juniorambassadörer för Europaparlamentet arrangerar valet.

Skolbesök

Det kan vara svårt att hinna med att genomföra ytterligare ett skolval under samma läsår. Den här veckan infaller inte bara Europadagen och starten för skolvalet, det är även nationellt prov i SO för årskurs 9, många högstadieskolor valde att börja läsåret med ämnet samhällskunskap och EU kom in som en naturlig del i undervisningen.

Centralt innehåll LGR11

  • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  • Europeiskt och nordiskt samarbete, dess bakgrund och innehåll.

Centralt innehåll Gy 11

  • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller frågor om demokrati och politik.

I höstas besökte jag en gymnasieskola i Uddevalla där eleverna hade skapat en utställning om EU inom ramen för undervisningen i flera ämnen. Eleverna hade fördjupat sig i olika frågor, t.ex. Brexit, mänskliga rättigheter, utlandsstudier eller miljö och tog fram bilder/affischer med QR-koder. Eleverna skrev sedan artiklar om den aktuella frågan. För att nå läsare var de tvungna att tänka på rubriker och bilder, det är arbeten som kan bedömas i fler ämnen än samhällskunskap. Utställningen finns till vardags i skolans bibliotek, men på Europadagen stod den uppställd i korridoren till matsalen. Det blev flera spontana samtal om EU mellan eleverna. I denna film Länk till annan webbplats. (ca 10 min) visas bland annat Uddevallas arbete med utställningen, Gislaveds gymnasium som har en podcast om EU och samarbetar med kommunen samt Viktor Rydbergs gymnasium i Stockholm som genomför EU-rollspel och deltar i Model European Parliament, MEP.

Diplom och intyg

Anmälan för att delta i skolvalet är nu stängd, det finns mycket material på www.skolval2019.se Länk till annan webbplats., filmer om hur det går till att arrangera skolval och även diplom att skriva ut. I höstas skrev jag och mina kollegor ett intyg till de elever som arbetade med skolvalet, något som var uppskattat och som de elever som arrangerar skolvalet nu i maj också har efterfrågat att få. Intyget kan användas när eleverna exempelvis söker sommarjobb. Diplom och intyg delas ut på skolavslutningen av rektor.

Intyg

  • Du har visat ett stort engagemang och ansvarstagande i skolans genomförande av skolval 2018/2019.
  • Du har tagit del av samt genomfört demokratiska processer.
  • På ett föredömligt sätt har du förberett, instruerat och mottagit röster från skolans samtliga elever.
  • I processen har du tagit ansvar för rättssäkerhet och visat stor förståelse för det demokratiska samhällets strukturer.
  • Arbetet har inneburit genomförande av skolval, samt för- och efterarbete, inklusive rösträkning samt presentation av valresultat.

Ambassadörsskola för Europaparlamentet

Min högstadieskola deltar nu i den kostnadsfria utbildningssatsningen Ambassadörsskola för Europaparlamentet och om allt går bra certifieras vi under nästa läsår. De elever som medverkar blir juniorambassadörer för Europaparlamentet och personal blir seniorambassadörer. Certifierade skolor får diplom och en plakett att sätta upp på skolan, ceremonin och utdelningen har tidigare år skett i Europahuset i Stockholm med Sveriges EU-minister. Om du är intresserad av utbildningssatsningen och vill att din skola blir certifierad kan du läsa mer här Länk till annan webbplats. hur ni går tillväga. De yngsta juniorambassadörerna på min skola är 13 år gamla och går i åk. 7, även om det står 16-18 år så kan högstadieskolor delta. Högstadieskolorna Rålambshovsskolan i Stockholm certifierades tidigare i år, Vallbacksskolan i Gävle och Viksjöskolan i Järfälla certifierades för ett år sedan tillsammans med Gislaveds gymnasium Länk till annan webbplats., som bland annat skriver om detta på skolans webbplats.

Här finns information Länk till annan webbplats. om andra satsningar om EU för lärare och elever, bland annat om Euroscola, Skolambassadör för EU, Europeiska Karlspriset för ungdomar samt information om ambassadörsskoleprogrammet.

En innehållsrik vecka i skolan väntar!


Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla