Läsårets sista dagar!

Rättning och betygssättning, sena kvällar, plötsligt händer det – ett elevarbete kommer in i sista stund! Runt omkring mig i skolan är det fokus på att göra klart, samtala med elever, de sista dagarna med undervisning ska genomföras, elevens val är avslutat. Jag har alltid arbetat på skolor där elevens val ligger i slutet av terminen i ett antal sammanhängande dagar. Betygen stängs bara någon dag innan skolavslutningen. Eleverna får inga betygskuvert på avslutningsdagen, istället publiceras betygen på eftermiddagen.

I 10 år har jag arbetat på skolor där betygswebben stänger ett par veckor före skolavslutningen, betygen ska skrivas ut, skrivas under, kopieras, adresslappar ska skrivas ut och klistras på alla kuvert. Betygen delades högtidligt ut framme vid tavlan och eleverna kom fram en efter en för att få sitt kuvert. Flera elever har genom åren pratat med mig om att de inte gillar det momentet. De har känt sig pressade. En förväntan på att ge läraren en kram, förväntan att öppna kuvertet och berätta om sina betyg för klasskompisarna, bedömningen i handen, kuvertet som ska tas med hem och visas upp. Jag ser många fördelar med att betyget publiceras flera timmar efter skolavslutningen. På avslutningsdagen på den grundskola jag arbetar på sedan augusti är det istället sång, fika, show och vi bjuder eleverna på ett avslutningsdisco. Skolan har även som mål att alla lärare ska prata med eleverna om betygen. Inget betyg ska komma som en överraskning. Ett tydligt och konkret mål som skolledningen är måna om att vi lärare följer.

Att göra skillnad

Förra året gav jag mina dåvarande elever i åk. 9 uppdraget att göra skillnad och att agera under terminens sista dagar. Det handlade om ca. 2-3 lektioner/klass, betygswebben var stängd och elevens val genomfört. Eleverna blickade mot sommarlovet och de stundande gymnasiestudierna. Samtidigt hade jag som sagt några lektioner kvar med mina klasser och vi började prata om människorättskämpar, vi arbetade med mänskliga rättigheter och vi valde att arbeta med 100-listan Länk till annan webbplats. från Raoul Wallenberg Academy. Vissa skolor som arbetar med listan har valt att låta eleverna göra egna 100 listor i arbetet med mänskliga rättigheter, detta är dock inte något som jag har provat att göra ännu. Eleverna valde ut några punkter på listan som de ville arbeta vidare med och det blev fantastiska arbeten. Eleverna filmade sina aktiviteter och skickade in dessa till Raoul Wallenberg Academy som spred filmerna i sina kanaler via sociala medier.

Eleverna delades in i olika grupper och de bestämde sig för att arbeta med någon av punkterna på listan. En grupp besökte ett äldreboende, några elever besökte skolor med yngre elever för att berätta om högstadiet, de gjorde skyltar och posters, plockade blommar och besökte sina tidigare skolor för att tacka sina tidigare lärare för allt de hade lärt dem. De gjorde små och stora saker i vardagen och spelade in filmer till elever som skulle börja på högstadieskolan till hösten med tips för högstadietiden. De engagerade sig i Amnesty Internationals kampanj ”Skriv för frihet”.

Eleverna skötte kontakter med äldreboenden, förskolor och skolor, de bokade in besök och uppmanade fler att göra skillnad genom enkla handlingar i vardagen. Eleverna förberedde sig under lektionstid, men arbetet spred sig som ringar på vattnet. Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster med familj skickade en hälsning till eleverna efter att ha sett deras filmer och arbeten. Eleverna blev väldigt engagerande och eftersom den avsatta lektionstiden inte räckte till lät flera av mina kollegor som undervisade klasserna i andra ämnen eleverna arbeta vidare även på deras lektioner. Eleverna drev arbetet framåt.

Verkliga mottagare

Jag är förespråkare av att eleverna, när det passar, har verkliga mottagare i undervisningen, att vi gör studiebesök och att eleverna ser att vi arbetar med verkliga frågor. Ett aktivt samarbete med skolans bibliotekarie och/eller med kommunbiblioteket, studie- och yrkesvägledare och elevhälsan och inte minst med lärare i andra ämnen än de jag själv undervisar. Arbetar vi med politik träffar eleverna politiker, vi besöker Demokrativerkstaden, Sveriges riksdag och Europahuset, vi genomför debatter och exkursioner, läser litteratur och arbetar med bilder, skapar utställningar och mycket mer. Arbetar vi med lag och rätt går vi på rättegång, vi läser och tar del av nyheter och aktuella samhällsfrågor, vi övar på att söka efter information och ställer frågor, lyssnar in olika perspektiv och diskuterar. Eleverna blir producenter av artiklar där innehållet berör det moment vi läser i SO-ämnen, eleverna skriver sedan artiklar, gör filmanalys och läser litteratur inom ramen för språkämnena. Eleverna är medskapande i undervisningen.

Att kunna ta ett steg tillbaka och se på när lärandet lever av sig självt i och utanför klassrummet, när eleverna utforskar och argumenterar, blir aktiva och förstår att de blir lyssnade till… Att få öppna dörrar och vara en del av elevernas livslånga lärande, det är stort, det berör. Nu är det bara några dagar kvar till skolavslutning och sommarlov. I år står jag inte framme vid tavlan och kallar fram en elev i taget för att överlämna ett kuvert som jag vet många elever tycker är oerhört jobbigt att ta emot och det känns väldigt bra.Charlotta Granath

Förstelärare i SO-ämnen och lärare vid lärarutbildningen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla