Simning och nödsituationer

Simning och hantering av nödsituationer på grundskolan i åk 6-9 måste ju vara det lättaste momentet att bedöma?! Varför? Om vi tittar nedan på centralt innehåll och på kunskapskraven så kan det inte bli tydligare vilka metoder man ska använda och hur man ska bedöma.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Om vi sedan kollar in kunskapskraven ser det ut så här

Kunskapskrav åk 6-9

Åk 6-9 Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Åk 6 Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Åk 9 Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Ur bedömningsstödet kan man läsa. (Red: länkens målsida finns inte kvar)

I kunskapskraven för ämnet idrott och hälsa finns enbart ett kvantitativt mått angivet, nämligen kravet att kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. Denna formulering kring simkunnighet ställer i princip inga tekniska krav, mer än att 50 meter ska ske i ryggläge.

Man måste med andra ord inte kunna livrädda i vattnet men man måste kunna hantera en nödsituation vid vatten under olika årstider samt ta sig fram 200m i vatten och 50m måste ske i ryggläge.

Ändå så dyker det med jämna mellanrum upp diskussioner som delar kåren i olika tolkningar i att bedöma just detta. Senaste exemplet handlade om djupt vatten/ grunt vatten.

Är man simkunnig om man kan simma 200m varav 50m i ryggläge på grunt vatten? Svaret för mig är självklart ja. Men det är inte så självklart för annars skulle inte så många argumentera att det måste ske på djupt vatten. Detta är bara en av många diskussioner.En annan vanligt förekommande diskussion är om man får använda sig av hundsim. Vad gäller hundsim har jag ännu inte stött på någon elev som fixar hundsim i 150m. Man orkar helt enkelt inte det och skulle någon göra det hänvisar jag till bedömningstödet ovan. Hur som helst så brukar diskussionerna oftast leda till att ena parten hänvisar till livräddningssällskapets definition eller något annat utanför skolans styrdokument för att stärka sin åsikt. Jag tänker därför dela ett svar Pierre Noord gav i djupt vatten tråden.

SLS styr inte skolan. Inte heller Amnesty eller Rädda Barnen som också är bra organisationer. Vi måste göra som det står i våra styrdokument OAVSETT vad vi tycker personligen. Likvärdigheten i utbildningen är beroende av detta.

I ditt exempel finns inget utrymme för tolkning. Man kan inte tolka det som inte står. Man kan däremot tycka att det borde stå där. Stor skillnad.

Jag ser det så här. I första hand lär vi eleverna simning för att de ska överleva om de trillar i vatten. I andra hand för att de skall få ett rikare liv och kunna använda sig av vattenaktiviteter för rekreation och fritidsintresse. I tredje hand för att de skall kunna använda simaktiviteter som motion. Simning för att kunna livrädda blir en sorts bonuskunskap...... Kan man simma på grunt vatten kan man också på djupt (om man skulle tvingas till det) och troligen försvinner denna rädsla på sikt. Alltså är den viktigaste kunskapen inhämtad. .....Livräddningskravet är VID vatten och alltså är detta kunskapskrav inte tillämpbart iIHOP med simkravet. (det är säkert en anledning till att simkravet ligger för sig i ett eget krav) Troligen ser författarna till styrdokumenten det som viktigare att man kan livrädda från kanten än inte alls. Jag tycker att det borde vara ett krav att man iförd kläder skall kunna transportera en person i livboj minst 25m simmandes med ryggsimsbentag för att få ett E i idrott. Men tyvärr tycker inte alla som mig och fram tills dess får man rätta in sig i ledet och försöka lära eleverna utan att använda betyget som ett verktyg

För att inte framhäva mitt och Pierres synsett och att ytterligare komplicera något som i början såg så enkelt ut så tar jag upp en diskussion som har dykt upp från föräldrars håll. Jag har haft föräldrar som hävdat att eftersom det inte står att man ska simma 200m i sträck skulle man kunna få vila lite då och då vid kanten? Nej det står inte i sträck men om man tänker någorlunda objektivt på detta så förstår man att det måste vara i sträck. Det skulle annars vara möjligt att dela upp de 200m på en termin och vilken är inte simkunnig då? Skolverket har sagt att det måste finnas utrymme för en lärares professionella bedömning och att de inte kan skriva allt så tydligt. Detta är det som gör det så viktigt med att det är en legitimerad utbildad och professionell lärare som sätter betyg och undervisar. Jag tror vi är ganska många som känner att det borde stå en massa saker i kurs och ämnesplaner men man måste rätta sig efter det som faktiskt står. Djupt vatten står inte. Dessutom skulle jag inte kunna kolla detta då min simhalls bassäng inte är djup. När vi jobbar med simning och hantering av nödsituationer ska man såklart sträva efter att så många som möjligt klarar det man själv tycker ingår och träna på detta. Men när det kommer till bedömning som måste vi hålla oss till skolverkets riktlinjer. Ett annat dilemma är att jag hör elever prata om de fått A i simning. Konstigt då kunskapskravet för simning är ett E kunskapskrav som om man använder matris bör vara tomt på C och A nivå för att underlätta för eleverna. Man kan däremot i det generella rörelsekravet uppnått kunskapskravet

Åk6 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten. Det är större än ett betyg det är en mänsklig rättighet att kunna simma och en dag kanske rädda sitt egna barn.

Åk9 Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget

Om vi går vidare och tittar på gymnasiets kursplan så står det

Centralt innehåll gymnasiet

Åtgärder vid skador och nödsituationer, till exempel livräddande aktiviteter vid blödning och drunkningstillbud.

Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.

Kunskapskrav gymnasiet

Det finns tyvärr inte något krav på simkunnighet på gymnasiet och jag har själv i början av min gymnasietid blivit tillrättavisad då jag inte var tydlig vid underkännande av elev. Detta är ett problem då jag träffar på elever på gymnasiet som inte kan simma. Om jag ska bedriva friluftsliv i olika miljöer och elever ska nå kunskapskravet

Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.

Så måste man vara simkunnig vi ska ju faktiskt kanske vara i en skog med sjö eller på is vintertid eller kanske paddla kajak.

Men jag tycker det här är större än något betyg att kunna simma och kanske en dag rädda sitt barn det är en mänsklig rättighet.

Här kommer lite inspiration vad man kan träna på vad gäller nödsituation i vatten.


Daniel Gomejzon

Idrottslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla