Väsby lärlabb

Väsby Lärlabb är en utvecklingsmiljö som drivs av Upplands Väsbys Utbildningsenhet vars syfte är att erbjuda kommunala skolor och lärare ett kreativt bollplank samt en miljö för utveckling av sin undervisning.

När jag skulle starta upp projektet Gnistan så tog jag kontakt med Per Falk som har startat Väsby Lärlabb. Per Falk arbetar som IT-strateg och processledare på utbildningskontoret i Upplands Väsby.

I och med detta har jag kommit i kontaktmed och jobbat med bland annat One-Shot Videos Länk till annan webbplats. och designprocesser som jag tycker är och har varit intressant. Det första jag fick gör i detta projekt var en One-Shot Video.

Vi bokade även in träffar för workshops. Vi har haft 2 workshops och jag tänkte dela med mig vad vi gjort lite på denna blogg men det kommer att kontinuerligt uppdaterats på en annan blogg nämligen på denna sida. Länk till annan webbplats.

Workshop 1

Vi (Per Falk och Daniel Gomejzon) diskuterade projektet Gnistan Länk till annan webbplats., och benade ur vad som är mål i projektet med eleverna och vad som är målet i projektet med Väsby Lärlabb. Dessutom gick vi igenom våra respektive förväntningar på varandra, datum för möten och hur vi skall dokumentera och rapportera av projektet.

Vi kom fram till följande mål i elevprojektet Gnistan Länk till annan webbplats.:

  • 30 genomförda pulshöjande aktiviteter
  • Ökat resultat i NP Matematik 2c
  • Ökad kondition
  • En upplevelse av ökat välbefinnande kopplat till hälsa och studiemotivation (Detta är en utmaning för oss att mäta!)

Mål i projektet inom ramen för Lärlabbet:

  • Vi skall producera och distribuera 10 exempel på 20 minuters pulshöjande aktivitet i en spellista på Youtube med licens CC-BY
  • Ta fram och publicera grundprinciperna för hur en pulshöjande aktivitet kan se ut där alla elever kan delta. Licens CC-BY
  • Tre stycken One-Shot Videos (Red. Länken fungerar inte längre.) kopplat till principerna
  • Etablera projektet och gör det återkommande på gymnasiet

Workshop 2

Idag körde vi workshop två där vi fokuserade på principerna för en lyckad pulshöjande aktivitet. Det blev en hel del att nysta i och problematisera kring vad det är för principer som, enligt Daniel Gomejzon, ligger bakom en lyckad aktivitet och vad man bör se upp med. Kan man på något sätt designa dem för att undvika vissa återkommande problem, möta alla typer av elever eller olika typer av redskap?

Tanken är att vi skall arbeta vidare med Daniels principer, fortsätta testa dem med eleverna och i slutet av projektet ha formulerat fem principer som vi kan dokumentera, sprida och samtala kring. En bra grund att stå på inför en eventuell permanent satsning på upplägget på gymnasiet.

Principer (version 1)

Dessa fem principer lyckades Daniel identifiera:

Rörelse av enkel karaktär som engagerar stora muskelgrupper
Om boll mer "jag och boll" än "vi och boll"
Evighetstänk, ej stopp vid ev. vinst. Alla kan samla poäng i egen takt
Fokus på puls inte på poäng
Undvik regler och krångliga sporter/moment
Eventuell bubblare ...

Flexibilitet i tanke och i upplägg för att hantera plötsliga förändringar under de 20 minuterna. Hur förändrar man snabbt ett upplägg utan att tappa puls och fokus i gruppen? Kan Daniel plocka fram riktlinjer för det också?

Så långt har vi kommit i detta projekt. Det kanske inte ser ut som mycket men det har satt igång en massa tankar och reflektioner kring min övriga undervisningen också och det som varit mest spännande är ju detta att applicera designtänk på min undervisning.

Designtänkande kan vara ett redskap för att förstå en företeelse, se flera perspektiv och för att skapa system för ens tankar och processer. En nyckel för att designtänkande ska bidra i ett lärande sammanhang är att processen skapar förutsättningar för deltagarna att identifiera och hantera problem.

Glöm inte att ha koll på spellistan gnistan pass på Youtube Länk till annan webbplats. där jag publicera pulshöjande aktiviteter på 20 minuter.


Daniel Gomejzon

Idrottslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla