Konditionstal och normer

Enligt uträkningar gjorda med ett flextest som jag införskaffade för många herrans år sedan så har mina elever en snitt kondition som motsvarar en mycket högre ålder.

Publicerad Av

Hur hög vill jag inte skriva då jag tycker testet är väl hårt. Flextestet fick jag på en cd när jag beställde det och är ett program där man skriver in vikt, ålder och vilken tid man sprang en viss sträcka och då räknar programmet ut ml/kg/min. Den ger även exempel på intervallträning baserat på din nuvarande kondition. Du får också veta vilken fysisk ålder din kondition motsvarar.

Denna bild redogör för snitt resultatet uppdelat i kön. Hur många m per timme de sprang samt normen för deras ålder. Bilden visar även vilken syreupptagning som deras resultat kan motsvara och vilken syreupptagning som anses vara god för deras ålder.

Tjejerna sprang i snitt 6700m på en timme medans pojkarna sprang 5600m på en timme vilket motsvarar ml/kg/min enligt bilden ovan. Normalt för deras ålder enligt flextestet så skulle pojkarna hunnit 12000m på en timme och tjejerna skulle hinna 9000m. Jag har omvandlat vad de skulle hinna på 12 minuter på denna sida Länk till annan webbplats. för att få reda på ett cooper test resultat och då fick jag det till att tjejerna skulle hinna ca 1700m på 12 minuter och killarna skulle hinna ca 1400m. Detta värde kan man i sin tur omvandla till ett resultat på denna sida Länk till annan webbplats.. Jag har använt flextestet men om jag knappar in på denna sida blir det lite bättre värden.

Det finns ett gränsvärde där det sker någonting med risker för diverse folksjukdomar som t.ex. högt blodtryck, detta värde är 30-35 ml/kg/min. Se detta klipp med Beng Saltin 8,25 in i klippet tar han upp detta gränsvärde men se gärna hela klippet. Det är lite torrt men intressant. Han tar bland annat upp hur konditionstalet blivit sämre och sämre bland våra ungdomar.


Daniel Gomejzon

Idrottslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla