Yoga som en lågintensiv träningsform med inslag av rörlighet, balans och styrka

I kursen Idrott och Hälsa 1:s centrala innehåll finns det en punkt som tar upp spänningsreglering och mental träning och jag brukar då syssla med tex Yoga och träning på pilates-boll men även ren avslappning.

För några år sedan hade jag turen att få besök av en yoga instruktör som ledde halva klassen i ett pass Yoga. Den andra delen av klassen hade då i uppgift att hitta en liknande träningsform på internet. De skulle vara en lågintensiv träningsform, med tydliga inslag av rörlighet, balans och styrka. Eleverna skulle sedan spela in en instruktionsfilm med tre typiska övningar, samt en beskrivning av träningsformen och beskriva eventuella hälsoeffekter. Sedan bytte grupperna uppgift.

Filmerna lades upp på skolans portal, så att man kunde ta del av varandras övningar. Självklart kunde man som elev välja att bara visa för mig.

Det var ganska nytt för de flesta eleverna och trots att det är ganska statiska och långsamma rörelser var det en utmaning för många elever att utföra dessa övningar med goda rörelsekvaliteter. De fick lektionstid att öva in rörelserna, och det syntes snabbt vilka som hade lagt ner tid på att träna dessa rörelsemönster. Dessutom då det är nytt för de flesta så blir det på jämnare villkor än om man bedömer rörelsekvaliteter i någon typ av idrott eller sport. De flesta elever kan på de lektioner som erbjuds träna så pass mycket att de kan nå det högsta kunskapskravet.

Detta är en av flera uppgifter som jag brukar genomföra i kursen, där eleverna skall öva in rörelser av något slag och som bedöms under kunskapskravet Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. 

Utöver det så kan man även ta med  I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.

När man ändå har en sådan uppgift varför inte då även ta detta med i bedömningen Eleven kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet

Delen om eget ansvar dyker upp redan på en E nivå och jag upplever att många elever har väldigt svårt med detta. Upplever att det är  svårare för eleverna att ta eget ansvar än att om de skulle lägga ner tiden på att träna /öva upp en färdighet som skulle räcka till högre kunskapskrav.

En liten fundering jag haft är om detta skulle kunna vara ett bra inslag även i andra ämnen alltså att ta ett eget ansvar. Detta kanske skulle underlätta att fostra elever lite mer i det som sprids i skolans värld just nu som kallas Grit (jävlar anamma). Förenklat handlar det om att vi lär oss i olika takt och de som då det går lite långsammare för behöver träna mer. Detta klarar vissa som trots motgångar lägger ner tiden och är uthålliga medans andra inte gör det. Oftast när man stöter på elever som behöver mer tid känner jag att man blir påverkad av andra att helt enkelt förenkla för eleven istället för att hjälpa eleven.

För att fostra elever till att ta eget ansvar och träna på egen hand har jag minst 3 uppgifter av denna karaktär då de själva ska planera, genomföra och värdera. När jag sedan gör matriser till uppgifterna tycker jag att det finns en poäng att dela upp det sistnämnda stycket i tre delar. En elev kan ju vara bra på att planera sin träning och värdera resultatet, men kanske inte klarar att aktivt ta ansvar för att genomföra sin träning i första uppgiften. Eleven får då veta detta och ges feedback på hur de kan bli bättre tills nästa uppgift. De får ju även reda på att det lyckats med de andra delarna och förhoppningsvis leder det till en inre motivation.

På min nuvarande skola har vi lyxen att ha tillgång till Idrottslyftet, och vi har fått hit en Yoga instruktör. Själv kan jag kanske fylla en 60-minuters lektion med den typen av träning men det kommer inte speciellt naturligt och då kan det vara skönt att få in en annan röst. Dessutom tycker jag att om man ska köra någon träningsform måste man träna på det mer än ett tillfälle.

Jag hittade några tokiga inslag på nätet som alltid när jag ska skriva något på bloggen. Några skolor har tydligen förbjudit Yoga för dess samröre med buddism eller liknande religion. Jag själv har aldrig gjort någon koppling till något sådant, och kommer aldrig göra det. För mig är det en lågintensiv träningsform med inslag av rörlighet, balans och styrka. Träningsformen är väldigt uppskattad av eleverna och mitt tips är (om man inte vill att någon tokstolle skall få det förbjudet) att inte kalla det Yoga utan en lågintensiv träningsform med inslag av styrka och rörlighet.

Här är en artikel Efter föräldrarnas protester – nu förbjuds yoga i skolan (Red. Länken fungerar inte längre.) om skola som förbjöd Yoga, efter att föräldrar klagat, och det är synd då elever verkligen kan behöva en sådan träningsform. Jag kan tycka att det är tecken på ett svagt ledarskap.

I en annan artikeln Yogaklass fall för Skolinspektionen Länk till annan webbplats. tas ett liknande fall upp, men där fanns ett mer starkt ledarskap och en tro på lärares profession.

Länkar om Yoga

Samlade på mig lite länkar om Yoga och dess hälsoeffekter. Det är olika litteraturstudier där Yoga visar hälsoeffekter och stressreducering inför prov, men författarna tycker att man behöver mer forskning innan man kan säga något riktigt konkret.

Litteraturstudie 1 Länk till annan webbplats.

Sammanfattningsvis visade resultaten att yoga kan vara effektiv ur ett psykologiskt perspektiv med förbättringar av upplevd stress, utmattning och livskvalitet. Yoga visade sig även ge fysiologiska effekter som sänkt blodtryck, sänkt pulsfrekvens och andningsfrekvens.

Litteraturstudie 2 Länk till annan webbplats.

The results of six experimental evaluations, which are published in journals with peer review show that yoga relieves both psychological and physiological stress in examination situations. This is consistent with previous research, where the effects of yoga in other situations for other types of subjects are studied. The small number of studies and some methodological deficiencies of existing studies justify that further research is carried out before a definite conclusion about the effect of yoga on exam stress can be drawn.


Daniel Gomejzon

Idrottslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla