De viktigaste siffrorna handlar om barns rörelse

Det finns mer eller mindre alarmerande rapporter och mer eller mindre allvarliga trender. Den mest alarmerande och mest allvarliga handlar inte om långtidsarbetslösheten hos nyanlända, bristen på långräckviddigt luftvärn eller något annat av de mörka ämnen som dominerar just nu, utan om barns rörelse.

Så inleds artikeln "De viktigaste siffrorna handlar om barns rörelse Länk till annan webbplats." skriven av PM Nilsson i Dagens Industri. Han staplar upp vissa data som visar på hur lite barn rör sig nu jämfört med tidigare, och kopplar det med ökad ohälsa och med sjunkande resultat i skolans andra ämnen. När jag läser blir glad att det nu även sprids till DI:s läsare. Men sen ändras känslan på en sekund. Det står:

Skolgymnastiken kompenserar generellt inte stillasittandet och prioriterar ofta annat än rörelse. En svensk normal idrottslektion innehåller 15 minuters fysisk aktivitet, resten är vila.

Blir redan förvarnad för åt vilket håll det barkar när jag läser skolgymnastiken. Jag läser vidare och blir lite mer irriterad när det står att vi har aktivitet i 15 minuter i snitt på en lektion i Idrott och Hälsa resten av lektionen VILAR eleverna. Det är som att säga att på mattelektioner jobbar eleverna (räknar tal) i 20 minuter i snitt och resten av lektionen vilar eleverna (genomgång och annat som inte är renodlat jobba med uppgifter). Det kanske inte är det han menar, och jag tycker det i övrigt är ganska bara skrivit. Men vi har en kursplan att följa, och i den ingår det teori som skall klaras av.

Grundskolan har ett särskilt ansvar, och troligen måste idrottsämnet få ett nytt uppdrag. Som namnet antyder ägnas skolämnet idrott i alltför hög grad åt att introducera olika idrottsgrenar, vilket är bildande, men förfelar syftet. Det är mer effektivt med ett renodlat gympapass med puls och styrka. Dessutom är det mer demokratiskt. Alla kan inte spela boll, eller hoppa högt, men alla kan genomföra ett normalt gympapass. Om grundskolan skulle genomdriva WHO:s rekommendationer med hjälp av gympa, skulle svensk barndom revolutioneras.

Jag repeterar det jag tidigare tagit upp, och det är att jag inte tror undervisningen bedrivs på detta uråldriga vis på så många ställen längre. Sedan har jag inget emot att man jobbar med puls och styrka. Men han glömmer en viktig aspekt, och det är ju kunskapsbildandet han glömmer bort. Idrottsämnet som det är utformat idag och om det bedrivs på ett bra sätt bidrar till att elever utvecklar kunskaper om hur man tränar och sköter sitt livslånga hälsoarbete och det inkluderar både en teoretisk kunskap och att praktiska kunna utföra sin träning. Det som behöver läggas till är UTÖVER Idrott och hälsa undervisningen och där behöver skolan ta sitt ansvar och få in det i elevernas skolgång.


Daniel Gomejzon

Idrottslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla