Ett friluftsliv med säkerhet och goda rörelsekvaliteter

Jag har jobbat med Gy 11 sedan den kom och framförallt Idrott och Hälsa 1 och Idrott och Hälsa 1 specialisering. Jag har i tidigare blogginlägg tagit upp det faktum att förutom de undervisande lärarna i dessa kurser så är det inte många andra i skolans värld eller utanför skolan som vet vad dessa innehåller.

Detta år har jag fått en kurs i Idrott och Hälsa 2 som ingår i de valbara kurser som finns på Nacka gymnasium. Jag har i början på Gy11 haft den kursen också ett år och därför inte lagt ner lika mycket ansträngning att utforma min undervisning efter den kursen som med Idrott och Hälsa 1. Men efter detta år har jag en rejäl fundering på dess utformning på en del av kunskapskravet A. Där står det:

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter beskriva friluftsliv, motion och idrott

Hur beskriver man friluftsliv med säkerhet och goda rörelsekvaliteter? Nej detta måste vara ett tryckfel eller? Tittar man på E och C kunskapskravet så står det:

Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.

 

Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra friluftsliv, motion och idrott.

Min spontana tanke är att det är ett tryckfel. Men samtidigt kan ett tryckfel leva i ett sådant viktigt styrdokument i 6 år?


Daniel Gomejzon

Idrottslärare. Tidigare ämnesspanare.

Mejla