Att-göra-listan

En hjälp för eleverna att få överblick

Arbetet med ett projekt i slöjden kan ofta bli väldigt långdraget och jag ser ofta elever som tror att de har all tid i världen ända tills lucia dyker upp bakom hörnet och betygen ska vara satta för terminen. Det är väldigt få elever som verkligen tar tag i och styr upp en tidsplan för sitt projekt trots mina uppmaningar och försök att styra upp.

Jag ser också att en del elever har som anpassning att få korta instruktioner och tät feedback. I slöjdundervisningen där jag ofta undervisar halva skolans elever känns det övermäktigt att hålla reda på vilka av alla mina elever som behöver vilka anpassningar och jag tänker att det är klokt att då snarare tänka att det som är bra för några få inte är dåligt för alla andra.

Av en slump upptäckte jag att det finns en mall i Google kalkylark som heter Att-göra-lista. Jag provar den nu med alla mina elever i år 9 och har baserat den på den kurs vi följer i vårt digitala läromedel Slöjdlexikon. Alla ska sy en t-shirt och det finns filmer steg för steg hur det ska gå till samt små informativa filmer om exempelvis om olika material och om elastiska sömmar.

Checklista slöjdarbete kalkylark

Eleverna använder den för att hålla koll på hur långt in i projektet de kommit samt hur många moment det är kvar innan lektionerna tagit slut. När de gjort en "uppgift" i listan bockar de i rutan och då stryks automatiskt texten på raden. De kan också skriva i datum i en kolumn.

Eftersom det är jag som har skapat listan i deras Google Classroom och delat med läsbehörighet kan de enbart läsa i den men om de klickar på den lilla grön ikonen längst upp till vänster hamnar de i kalkylark och kan själva välja att skapa ett nytt inom det Classroom vi befinner oss i. De kopierar sedan in min lista och kan använda den själva.

Eleverna blev nyfikna när jag presenterade listan för dem i början av projektet med att sy en t-shirt, och förtjusta när de förstod hur de kunde använda den. En elev ropade rakt ut:

”Faan va tung du e Eva!”


Ett uttalande som möttes av gapskratt från mig och elevassistenten i rummet, ordet tung har väl olika betydelse beroende på var i åldersspannet man befinner sig, antar jag.

Parallellt med listan har eleverna också en loggbok i ett dokument i drive som del av bedömningsunderlaget för terminen men med tanke på att ordet dokumentation inte finns med i den revidering av kursplan som börjar gälla ht 2020 kanske jag helt enkelt börjar använda checklistan redan i vår med alla mina grupper.


Eva Söderberg

Legitimerad lärare i slöjd och svenska, och undervisar textilslöjd i grundskolan. Ledamot i intresseföreningen för lärare i praktiska och estetiska ämnen. Tidigare ämnesspanare.

Mejla